Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Аспіранти Інституту
Букатова Дарина Владиславівна
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
rayleighdf@gmail.com

Єременко Іван Сергійович
Відділ Синергетики
Посада: провідний інженер
ivanyeremenkoqft@gmail.com

Журавльов Юрій Сергійович
Лабораторія теорії інтегровних систем
Посада: молодший науковий співробітник
ujpake@gmail.com

Клен Микита Дмитрович
Відділ Синергетики
3dsynd@gmail.com

Ковтонюк Вадим Сергійович
Відділ Синергетики
vadymkovtoniuk@gmail.com

Михайлів Остап Петрович
Відділ Математичних методів в теоретичній фізиці
ostappolitics1994@gmail.com

Найчук Едуард Юрійович
Лабораторія теорії інтегровних систем
eduardnaich@gmail.com

Німий Ігор Олександрович
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
igornimyi@gmail.com

Полещук Михайло Михайлович
Лабораторія астрофізики і космології
mihail.pol1999@gmail.com

Савчук Олег Володимирович
Відділ Фізики високих густин енергії
savchukolegv@gmail.com
savchuk@fias.uni-frankfurt.de

Туник Сергій Миколайович
Відділ Теорії квантових процесів у наносистемах
Toonik@ukr.net

Хасай Олександр Валерійович
Відділ Астрофізики та елементарних частинок
khasaisasha@gmail.com

Янчишен Олексій Володимирович
Лабораторія теорії інтегровних систем
oleksij.yanchyshen@gmail.com