Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Викладачі аспірантури
Борисенко Олег Анатолійович
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Відділ Фізики високих густин енергії
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
oleg@bitp.kiev.ua

Гусинін Валерій Павлович
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Відділ Астрофізики та елементарних частинок
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор, чл.-кор. НАН України
vgusynin@bitp.kiev.ua

Золотарюк Ярослав Олександрович
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
yzolo@bitp.kiev.ua

Іоргов Микола Зіновійович
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Лабораторія теорії інтегровних систем
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
iorgov@bitp.kiev.ua

Лев Богдан Іванович
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Відділ Синергетики
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор, академік НАН України
bilev@bitp.kiev.ua
bohdan.lev@gmail.com

Перепелиця Сергій Миколайович
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Лабораторія біофізики макромолекул
Посада: старший науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
perepelytsya@bitp.kiev.ua

Семенов Андрій Олександрович
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Відділ Синергетики
Посада: провідний науковий співробітник
доктор наук з галузі "Природничі науки"
старший науковий співробітник
andrii.semenov@bitp.kiev.ua

Шарапов Сергій Геннадійович
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
sharapov@bitp.kiev.ua

Штанов Юрій Володимирович
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Лабораторія астрофізики і космології
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
shtanov@bitp.kiev.ua