Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Борисенко Олег Анатолійович
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Відділ Фізики високих густин енергії
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
Email: oleg@bitp.kiev.ua
Гусинін Валерій Павлович
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Відділ Астрофізики та елементарних частинок
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор, чл.-кор. НАН України
Email: vgusynin@bitp.kiev.ua
Золотарюк Ярослав Олександрович
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
Email: yzolo@bitp.kiev.ua
Іоргов Микола Зіновійович
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Лабораторія теорії інтегровних систем
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
Email: iorgov@bitp.kiev.ua
Лев Богдан Іванович
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Відділ Синергетики
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор, академік НАН України
Email: bilev@bitp.kiev.ua, bohdan.lev@gmail.com
Перепелиця Сергій Миколайович
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Лабораторія біофізики макромолекул
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший дослідник
Email: perepelytsya@bitp.kiev.ua
Семенов Андрій Олександрович
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Відділ Синергетики
Посада: провідний науковий співробітник
доктор наук з галузі "Природничі науки"
старший науковий співробітник
Email: andrii.semenov@bitp.kiev.ua
Шарапов Сергій Геннадійович
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
Email: sharapov@bitp.kiev.ua
Штанов Юрій Володимирович
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Лабораторія астрофізики і космології
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
Email: shtanov@bitp.kiev.ua