Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Освітньо-наукова програма «Теоретична фізика»
Освітньо-наукова програма «Теоретична фізика»
Зміни до освітньо-наукової програми (для обговорення)
Рецензія на освітньо-наукову програму «Теоретична фізика»
(Директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України академік НАН України І.М. Мриглод)
Рецензія на освітньо-наукову програму «Теоретична фізика»
(Завідувач кафедри квантової теорії поля фізичного факультету  КНУ імені Тараса Шевченка доктор фіз.-мат. наук С.Й. Вільчинський)
Рецензія на освітньо-наукову програму «Теоретична фізика»
(В.О. директора Інституту математики НАН України доктор фіз.-мат. наук О.В. Антонюк)