Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Березень - Грудень 2022
  МАТЕМАТИКА
 1. Борлаков, Х.Ш. Геометрия расслоений и трехмерная модель Изинга [Текст] / Х.Ш. Борлаков. – К. : Ин-т электродинамики НАН Украины, 1996. – 102 с.
 2. Гординг, Л. Задача Коши для гиперболических уравнений [Текст] / Л. Гординг; пер. с англ. – М : Ин. лит., 1961. – 122 с.- (Б-ка сб. «Математика»).
 3. Задірака, В.К. Комп'ютерна арифметика багаторозрядних чисел у послідовній та паралельній моделях обчислень [Текст] / В.К. Задірака, А.М. Терещенко. – К. : Наукова думка, 2021. – 136 с.
 4. ФІЗИКА
 5. Електродинаміка плазмогонних ефектів у наноматеріалах [Текст] / А.О. Коваль та ін. – К. : Наукова думка, 2021. – 343 с.
 6. Ициксон, К. Квантовая теория поля [Текст] : в 2-х томах. Т.1 / К. Ициксон, Ж.-Б. Зюбер, пер. с англ. - М.: Мир, 1984. - 448 с.
 7. Клепиков, В.Ф. Фазовые переходы (несоизмеримые структуры) [Текст] : учеб. пособие / В.Ф. Клепиков. – Харьков : НТЦ ЭФО НАН Украины, 1996. – 144 с.
 8. Міжнародна наукова конференція присвячена 150-річчю від дня народження видатного українського фізика і електротехніка Івана Пулюя (Львів, 23-26 травня 1995 р.) [Текст] : тези доповідей. – Львів : вид-во Держ. Ун-ту “Львівська політехніка”, 1995. – 289 с.
 9. Плакида, Н.М. Высокотемпературные сверхпроводники [Текст] / Н.М. Плакида. - М. : Международная программа образования, 1996. - 287 с.
 10. Рейф, Ф. Статистическая физика [Текст] / Ф. Рейф; пер. с англ. - 3-е изд., испр. - М.: Физматлит, 1986. - 336 с. - (Берклеевский курс физики. Т.5).
 11. РІЗНЕ
 12. Бєляєв, О.Є. Радіаційно -, термічно - і деформаційно - індуковані ефекти в кремнії та германії [Текст] / О.Є Бєляєв, П.І. Баранський, Г.П. Гайдар. - К.: Наукова думка, 2021. - 319 с.
 13. Бондарь, А. Иная космология [Текст] : в 2-х кн. / А. Бондарь. - К.: ТОВ ”Друкарня «Бізнесполіграф”, 2015.
  Кн.1 : Физика наизнанку. - 408 с.
  Кн.2 : Вселенский калейдоскоп. - 409 — 672 с.
 14. Войналович, О. Російсько-український словник наукової і технічної мови : термінологія процесових понять [Текст] / О. Войналович, В. Моргунюк. - К.: Вирій, Сталкер, 1997. - 254 с.
 15. Вплив дефектів структури на фізичні властивості окремих напівпровідникових сполук АІІІВV [Текст] / О.В. Конорева та ін. - К.: Наукова думка, 2021. - 199 с.
 16. Енциклопедія Сучасної України [Текст] / ред.: І.М. Дзюба та ін. Т. 23 : Нґ — Ня. - К., 2021. - 832 с.
 17. Непийвода, Н. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект) [Текст] / Н. Непийвода. - К.: Міжнар. фін. агенція, 1997. - 303 с.
 18. Патон Є.О. : фотоальбом / відп. ред. Л.М. Лобанов. - К.: Горобець, 2020. - 116 с.
 19. Троян, В.М. Жінка і наука в Україні : до 25-річчя заснування громадської організації “Жінки в науці” [Текст] / В.М. Троян. - К.: Академперіодика, 2022. - 122 с.
 20. Шевчук, Б.М. Методи та алгоритми підвищення інформаційної ефективності безпровідних моніторингових мереж [Текст] / Б.М. Шевчук. - К.: Наукова думка, 2020. - 219 c.
 21. КНИГИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
 22. Advanced Nanomaterials for Detection of CBRN : Proceeding of the NATO ARW (Odessa, Ukraine, 2-6 October 2019) [Text] / Ed. J. Bonča, S. Kruchinin. - Dordrecht : Springer, 2020. - 354 p. - (NATO Science for Peace and Security Series).
 23. Babak, V.P. Metrology of heat flux measurements [Text] / V.P. Babak, S.I. Kovtun, L.V. Dekusha. - K.: Akademperiodyka, 2022. – 121 p.
 24. Bekefi, G. Radiation Processes in Plasmas [Text] / G. Bekefi. - N.Y. : John Wiley and Sons, 1966. - 377 p.
 25. Ecker, G. Theory of Fully Ionized Plasmas [Text] / G. Ecker. - N.Y. : Academic Press, 1972. - 344 p.
 26. Hodgson, P.E. The Optical Model of Elastic Scattering [Text] / P.E. Hodgson. - London : Oxford University Press, 1963. - 211p.
 27. Hughes, I.S. Elementary Particles [Text] / I.S. Hughes. - London : Penguin Books, 1972. - 254 p.
 28. Kampen, van N.G. Theoretical Methods in Plasma Physics [Text] / N.G. van Kampen, B.U. Felderhof. - Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1967. - 215 p.
 29. Kruchinin, S. Modern Aspects of Superconductivity: Theory of Superconductivity [Text] / S. Kruchinin. - Second Edition - Singapore : World Scientific, 2021. - 291 p.
 30. Manske, D. Phonons, Electronic Correlations, and Self-Energy Effects in High-Тс Superconductors [Text] / D. Manske. - Aachen : Shaker Verlag, 1998. - 156 p.
 31. Renormalization Group : [International Conference] (Dubna, 26-29 August 1986) [Text] / Ed. D.V. Shirkov, D.I. Kazakov, A.A. Vladimirov. - Singapore : World Scientific, 1986. - 468 p.
 32. Stix, T.H. The Theory of Plasma Waves [Text] / T.H. Stix. - New York : McGraw-Hill Book Company, Inc., 1962. - 283 p.