Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Співробітники бібліотеки
Кузьменко Надія Павлівна
Посада: головний бібліотекар
Хромова Олена Львівна
Посада: бібліограф 1-ї категорії

library@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-96

Бібліотека ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України заснована у 1966 р.

Обсяг фонду складає ~ 148 000 одиниць зберігання:

 • ~ 21 000 – книг та брошур ,
 • ~ 70 000 – періодичних видань (323 назви),
 • ~ 57 000 препринтів, авторефератів, дисертацій тощо;

в тому числі ~ 87 000 видань – іноземними мовами.

Книгозбірня містить літературу з питань теоретичної фізики, механіки, оптики, термодинаміки, магнетизму, ядерної та молекулярної фізики, фізики твердого тіла, астрофізики, а також із суміжних галузей математики, біофізики, біохімії, обчислювальної техніки та ін.

У фонді зберігаються повні комплекти наукових збірників та журналів:

 • Физика многочастичных систем
 • Физика молекул
 • Український фізичний журнал
 • Теоретическая и математическая фізика
 • Физика ЭЧАЯ
 • Ядерная физика

та багаторічні комплекти іноземних журналів, зокрема

 • Physical Review
 • Nuovo Cimento
 • Progress of Theoretical Physics
 • Physics Letters
 • а також - препринтів, які видавав Інститут протягом 1966-1996 рр.

До послуг користувачів - потужний довідково-бібліографічний апарат, що включає

 • довідкові видання (документи нормативного характеру, енциклопедії, тлумачні словники, довідники, бібліографічні посібники);
 • традиційні паперові каталоги (алфавітний, систематичний);
 • картотеки авторефератів, дисертацій, препринтів, періодичних видань, праць науковців ІТФ.

З 2010 року в бібліотеці існує електронний каталог, який містить понад 29 000 записів книг, журналів та продовжуваних видань.

Функціонують постійно діючі виставки нових надходжень книг і журналів; тематичні виставки, присвячені знаменним подіям у світі науки та ювілеям видатних вчених.

Книгозбірня має абонемент та два читальні зали на 30 місць.

Бібліотека відчинена для користувачів з 1000 до 1630.
Обідня перерва з 1300 до 1400.
Останній день місяця – санітарний.

 1. Користувачами бібліотеки можуть бути працівники наукових установ НАН України, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів та ін. Індивідуальним абонементом користуються лише працівники постійного складу Інституту. Тимчасові працівники установи та інші читачі користуються фондом бібліотеки у читальному залі.
 2. Книги видаються на максимальний термін - 45 днів, періодичні та продовжувані видання - З0 днів, видання підвищеного попиту - 5 днів. Разова книговидача не повинна перевищувати 25 прим. Бібліотека не видає додому: рідкісні, цінні, довідкові ( в одн. прим.) видання, дисертації, енциклопедії, газетні підшивки.
 3. Перереєстрація користувачів бібліотеки проводиться щорічно в січні. Під час неї читачі зобов'язані здати для перевірки всі взяті документи. Користувачі, що не пройшли перереєстрацію, бібліотекою не обслуговуються.
 4. Співробітники та аспіранти Інституту, що відбувають у довготривале відрядження або відпустку (декретну, академічну, творчу), звільняються з роботи, відраховуються з аспірантури, зобов'язані здати в бібліотеку всю взяту ними літературу і отримати відмітку про відсутність заборгованості в обхідному листку за підписом бібліотекаря.
 5. У випадку втрати чи псування літератури, користувач зобов'язаний повернути ідентичні або рівноцінні видання, чи відшкодувати ринкову вартість втраченого документу.

Національний репозитарій академічних текстів
Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України
Інформаційний портал «Наука України: доступ до знань»
Електронна бібліотека «Україніка»
Бібліометрика української науки: бібліометричний профіль вченого - декларація про наукову діяльність
Scopus
Web of Science
ScienceDirect
Springer Nature
EBSCOhost
Institute of Physics Publishing
Physical Review Journals Published by American Physical Society
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
Державна науково-технічна бібліотека України
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах: методичні рекомендації