Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Січень - Грудень 2021
  МАТЕМАТИКА
 1. Лінійні інтегральні задачі для рівнянь із частинними похідними [Текст] / П.І. Каленюк та ін. – К. : Наукова думка, 2020. – 216 с.
 2. Поль, Б. ван дер Операционное исчисление на основе двустороннего преобразования Лапласа [Текст] / Б. ван дер Поль, Х. Бреммер ; пер. с англ. – М. : Ин. лит., 1952. – 506 с.
 3. Сучасні проблеми математики та її застосувань. І [Текст] / гол. ред. А.М. Самойленко. – К. : Ін-т математики НАН України, 2020. – 408 с. – ( Зб. праць Ін-ту математики НАН України. Т.17, №2).
 4. ФІЗИКА
 5. Гузь, А.Н. Восемь неклассических проблем механики разрушения [Текст] / А.Н. Гузь. – К. : Академпериодика, 2020. – 400 с.
 6. Долінський, А.А. Кавітаційні технології для виробництва нанопрепаратів [Текст] / А.А. Долінський, Л.Ю. Авдєєва, А.А. Макаренко. – К. : Наукова думка, 2020. – 112 с.
 7. Міжнародна конференція «50 років академічної науки на Закарпатті» ІЕФ-2020 (Ужгород, 24-25 травня 2021 р.) [Текст] : матеріали конференції. – Ужгород : ІЕФ НАН України, 2021. – 288 с.
 8. Міжнародна конференція молодих учених та аспірантів ІЕФ-2021 (Ужгород, 26-28 травня 2021 р.) [Текст] : матеріали конференції. – Ужгород : ІЕФ НАН України, 2021. – 176 с.
 9. Таран, М.М. Оптична спектроскопія іонів перехідних металів у мінералах за різних температур і тисків : спектроскопічні, кристалохімічні та термодинамічні аспекти [Текст] / М.М. Таран. – К. : Наукова думка, 2020. – 400 с.
 10. ХІМІЯ
 11. Макаров, А.С. Фізико-хімічні й технологічні основи формування коагуляційних структур технічних дисперсій [Текст] / А.С. Макаров, К.В. Макарова. – К. : Наукова думка, 2020. – 248 с.
 12. Рябов, С.В. Циклодекстрини та функціональні полімерні матеріали на їх основі [Текст] / С.В. Рябов та ін. – К. : Наукова думка, 2019. – 160 с.
 13. Швайка, О. Начала хімії гетероциклічних сполук [Текст] : навч. посібник / О. Швайка, М. Короткіх. – К. : Академперіодика, 2020. – 194 с.
 14. РІЗНЕ
 15. Бібліотеки наукових установ національної академії наук України [Текст] : довідник / ред.: О.С. Онищенко [та ін.]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2019. – 312 с.
 16. Енциклопедія Сучасної України [Текст] / ред.: І.М. Дзюба та ін. Т. 22 : Мр — На. - К., 2020. - 712 с.
 17. Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. 1960 – 2020 [Текст] / редкол.: О.Є. Бєляєв та ін. – К. : Академперіодика, 2020. – 290 с.
 18. Моя Конституція. 25 років [Текст] : ювілейне видання до 25-річчя прийняття Конституції України. – К. : Парламентське вид-во, 2021. – 128 с.
 19. Леви, В. Искусство быть другим [Текст] / В. Леви. – М. : Знание, 1981. – 208 с.
 20. Леонов, В.П. Философия физики и науки [Текст] : избр. труды / В.П. Леонов. –Харьков : КП городская типография, 2020. – 338 с.
 21. Мороз, І. Фізика : англійсько-український енциклопедичний словник основних термінів, понять та законів [Текст] / укл. І. Мороз. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2020. – 364 с.
 22. Нейтронні та рентгенівські дослідження ліпідних мембран [Текст] / Л.А. Булавін та ін. – Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2021. – 160 с.
 23. Панкратова, Н.Д. Розвиток підземної урбаністики як системи альтернативних проєктних конфігурацій / Н.Д. Панкратова, Г.І. Гайко, І.О. Савченко. – К. : Наукова думка, 2020. – 134 с.
 24. КНИГИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
 25. Lev, B. Applications of Field Theory Methods in Statistical Physics of Nonequilibrium Systems [Text] / B. Lev, A. Zagorodny. – New Jersey : World Scientific, 2021. – 341 p.
 26. Nuclear Science and Safety in Europe : Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop (Yalta, Crimea, Ukraine, 10-16 September 2005) [Text] / Ed.: T.Cechak, L. Jenkovszky, I. Karpenko. – Dordrecht : Springer, 2006. – 290 p.
 27. Zolotarev, V.A. Analytic Methods of Spectral Representations of Non-Selfadjoint and Non-Unitary Operators [Text] / V.A. Zolotarev. – K. : Akademperiodyka, 2020. – 433 p.
 28. ІСТОРІЯ
 29. 30 років Незалежності : збірка історико-публіцистичних статей авторства журналістів газети Верховної Ради «Голос України» [Текст] / ред. А. Горлов. – К. : ТОВ «ГАМА ПРИНТ», 2021. – 624 с.
 30. Чухліб, Т. Шлях до Полтави : Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи [Текст] / Т. Чухліб. – К. : Наш час, 2008. – 263 с. – (Сер. «Невідома Україна»).
 31. БІОГРАФІЯ, БІОБІБЛІОГРАФІЯ
 32. Юрій Васильович Головач [Текст] : бібліографічний покажчик. - Львів. : ІФКС НАН України, 2017. – 68 с. – (Бібліографія укр. вчених).
 33. Академік Анатолій Глібович Загородній [Текст] : матеріали до біобібліографії : до 70-річчя від дня народження. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2021. – 136 с.
 34. Новиков, Н.В. Жизнь в эпохи перемен [Текст] / Н.В. Новиков. – Издание первое. – К. : Успех и карьера, 2013. – 376 с.
 35. Віталій Дмитрович Походенко [Текст] : біобібліографія. – К. : Академперіодика, 2010. – 160 с.
 36. Фейнман, Р. «Та ви жартуєте, містере Фейнман!». Пригоди допитливого дивака [Текст] / Р. Фейнман ; пер. с англ. – К. : Наш формат, 2018. – 400 с.