Наукова бібліотека

Надходження книг

Березень - Червень
МАТЕМАТИКА
1.Панкратова, Н.Д. Системний аналіз : теорія та застосування [Текст] : підручник / Н.Д. Панкратова. - К. : Наукова думка, 2018. – 346 с.
РІЗНЕ
2.Галузинская, В. Феномен Патона. Портрет в интерьере двух столетий [Текст] / В. Галузинская. - К. : Наукова думка, 2010. – 264 с. – (Президенты Академии наук Украины).
3.Енциклопедія історії України [Текст]. Т. : Україна - українці. Кн.1. - К. : Наукова думка, 2018. – 264 с.
4.Енциклопедія сучасної України [Текст]. – К. : Ін-т енциклопед. досліджень НАН України, 2018. Т. 19,20.
5.Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б.Є. Патона. До сторіччя від дня народження [Текст] / О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, О.К. Маковецька та ін. - К. : НБУВ, 2018. – 350 с.
6.Національна академія наук України. Видатні досягнення. 1918 - 2018 [Текст] / гол. ред. колегії Б.Є. Патон. - К. : Фенікс, 2018. – 320 с.
7.Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки [Текст] : документи і матеріали. – К. : НБУВ, 2018. – (Джерела з історії науки в Україні). Кн.1; кн.2, ч.1.
8.Національна академія наук України. Керівництво. 1918 – 2018 [Текст] : біографічний енциклопедичний словник / відп. ред. В.Л. Богданов. - К. : Фенікс, 2018. – 256 с.
9.Національна академія наук України (1918 – 2018). До 100-річчя від дня заснування [Текст] / голов. ред. Б.Є. Патон. - К. : Академперіодика, 2018. – 336 с.
10.Свідзинський, А. Моє життя в науці [Текст] / А. Свідзинський. - К. : ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України, 2019. – 152 с.
11.Шаров, І. Вчені України : 100 видатних імен [Текст] / І. Шаров. - К. : АртЕк, 2006. – 488 с.
12.Чорний, Г. Київ досвітній [Текст] / Г. Чорний. - К. : Гамазин, 2014. – 172 с.
Січень - Лютий
МАТЕМАТИКА
1.Свідзинський А.В. Вступ до спеціальної теорії відносності : підручник [Текст] / А.В. Свідзинський. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту, 2007. – 100 с.
2.Статистичні методи в біології : підручник [Текст] / Ю.І. Прилуцький, О.В. Ільченко, О.В. Цимбалюк та ін. – К. : Наукова думка, 2017. – 214 с.
3.Хруслов Е.Я. Усредненные модели динамики суспензий [Текст] / Е.Я. Хруслов. – К. : Наукова думка, 2018. – 326 с. Техніка
4.Кругляк, Ю.А. Физика и моделирование нанотранзисторов [Текст] / Ю.А. Кругляк. - Одесса : ТЄС, 2018. – 314 с.
5.Писаренко, Г.С. Экспериментальные методы в механике деформируемого твердого тела [Текст] / Г.С. Писаренко, В.А. Стрижало. – К. : Наукова думка, 2018. – 430 с.
6.Ткаченко, В.Н. Методы определения координат источников радиоизлучения в многопозиционных комплексах пассивной локации [Текст] /В.Н. Ткаченко, Р.Л. Пантеев, Е.К. Поздняков. – К. : Наукова думка, 2018. – 240 с.
ФІЗИКА
7.Лев Б.І. Рідкокристалічні колоїди : деякі аспекти теорії [Текст] / Б.І. Лев, О.М. Товкач, С.Б. Чернишук. - К. : Наукова думка, 2018. – 365 с.
РІЗНЕ
8.Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : Ювілейне видання [Текст]. –Львів. : ПАІС, 2018. – 244 с.
9.Вітчизняна наука у соціологічному вимірі [Текст] / За ред. Т. Петрушиної. – К. : Ін-т соціології НАНУ, 2017. – 75 с.
10.Глобалізація і культурна ідентичність : український вимір [Текст] / О. Білий та ін. – К. : Наукова думка, 2018. – 278 с.
11.Гончарук, В.В. Водные ресурсы и современные технологии обработки водных систем [Текст] / В.В. Гончарук, В.А. Яременко, А.О. Самсони-Тодоров. – К. : Наукова думка, 2018. – 286 с.
12.Кругляк, Ю.А. Прогнозирование свойств молекулярных веществ. Критические свойства фреонов и их Si- и Ge-аналогов. Озонобезопасные фреоны и механизмы истощения озонового слоя Земли [Текст] / Ю.А. Кругляк. – Одесса : ТЭС, 2018. – 170 с.
13.Національна академія наук України (1918 - 2018). До 100-річчя від дня заснування [Текст] / редкол.: Б.Є. Патон (голов. ред.) та ін. – К. : Академ-періодика, 2018. – 336 с.
14.Національна академія наук України : статистичний і наукометричний аналіз ефективності наукового потенціалу [Текст] / Б.А. Маліцький та ін. – К. : «Фенікс», 2018. – 344 с.
15.Новий англо-український та українсько-англійський словник : 60000 слів [Текст] / укл. В.Ф. Малишев, О.Ю. Петраковський. - Х. : Друк. центр "Єдінорог", 2001. – 1137 с.
16.Цибань, В.О. Нагороди Національної академії наук України [Текст] / В.О. Цибань. - К. : КММ, 2018. – 456 с.