Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Серпень - Жовтень 2018
  РІЗНЕ
 1. Степашко В.С. Ітераційні алгоритми індуктивного моделювання / В.С. Степашко, О.С. Булгакова, В.В. Зосімов. – К. : Наукова думка, 2018. – 190 с.
 2. Фейнман Р. "Та ви, жартуєте, містере Фейнман!" : Пригоди допитливого дивака, розказані Ральфу Лейтону [Текст] : пер. з англ. / Р. Фейнман, за ред. Е. Гатчінгса. - К. : Наш формат, 2018. – 400 с.
 3. КНИГИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
 4. Exploring Fundamental Issues in Nuclear Physic. Nuclear Clusters — Superheavy, Superneutronic, Superstrange, of Anti-Matter : Proceedings of the Symposium on Advances in Nuclear Physics in Our Time ( Goa, India, 28 November - 2 December 2010) / Ed. Debades Bandyopadhyay. - New Jersey : World Scientific, 2012. – 300 p.
 5. Greiner Walter (ed.) Nuclear Physics : Present and Future / Ed. WalterGreiner. – Heidelberg : Springer, 2015. - 309 p.
 6. Greiner W. Quantum Electrodynamics of Strong Fields. With an Introduction into Modern Relativistic Quantum Mechanics / Greiner W., Muller B., Rafelski J. – Berlin : Springer, 1985. – 594 p.
 7. Walter Greiner Memorial Volume / Ed. Peter O Hess, Horst Stöcker. – New Jersey : World Scientific, 2018. – 373 p.
 8. Long-term storage of digital information / Petrov V.V., Le Z., Kryuchyn A.A. et.al. – Kyiv : Akademperiodyka, 2018. – 148 p.
 9. Structure and Dynamics of Elementary Matter : Proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Structure and Dynamics of Elementary Matter Camyuva-Kemer (Antalya, Turkey, 22 September - 2 October 2003) / Ed. Greiner W., Itkis M.G., Reinhardt J., Güçlü M.C. – Dordrecht : Springer, 2004. – 675 p.
 10. ПРАВО
 11. Закон України "Про вищу освіту" : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 17.05. 2018 р. : (офіц. текст). – К. : Вид. Паливода А.В., 2018. – 112 с. – ( Закони України).
 12. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність : чинне законодавство станом на 20.03. 2016 р. : (офіц. текст). – К. : Вид. Паливода А.В., 2016. – 88 с. – ( Закони України).
 13. Закон України "Про освіту" : чинне законодавство станом на 1.03.2018 року : (офіц. текст). - К. : Вид. Паливода А.В., 2018. – 128 с. – ( Закони України).
 14. Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу : формування, інститути, напрями розвитку / Ю.М. Капіца. – К. : Академперіодика, 2017. – 664 с.
Березень - Липень 2018
  ФІЗИКА
 1. Лошак, Ж. Геометризация физики [Текст] : пер с фр. - М. - Ижевск : НИЦ «РХД», 2005. – 280 с.
 2. Горячко, А.М. Скануюча зондова мікроскопія та спектроскопія [Текст] : навч. посібник / А.М. Горячко, С.П. Кулик, О.В. Прокопенко. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2013. – 256 с.
 3. Галунов, Н.З. Радиолюминесценция органических конденсированных сред. Теория и применение [Текст]. - 2-е изд., испр. и доп. / Н.З. Галунов, В.П. Семиноженко. – К. : Наукова думка, 2015. – 464 с.
 4. Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини : молекулярний дизайн, синтез і застосування [Текст] /за ред. Р.С. Стойки. – К. : Наукова думка, 2017. – 368 с.
 5. Современные проблемы механики [Текст] : в 3-х т. / под ред. А.Н. Гузя. Т.2. – К. : Литера ЛТД, 2017. – 656 с.
 6. РІЗНЕ
 7. Леонід Андрійович Пастур [Текст] / укл. Г.М. Фельдман. – К. : Академперіодика, 2017. – 62 с. – (Біобібліографія вчених України).
 8. Ситник, К. Володимир Вернадський : людина, громадянин, учений [Текст] / К. Ситник, Т. Бевз. – К. : Наукова думка, 2017. – 368 с.
 9. Психологія [Текст] : підручник / за ред. Ю.Л. Трофімова. – 5-те вид., стереотип. – К. : Либідь, 2005. – 256 с.
 10. Українська мова у ХХ сторіччі : історія лінгвоциду : документи і матеріали [Текст] / за ред. Л Масенко; упоряд. Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька. - К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 400 с.
 11. КНИГИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
 12. Fedorchuk, V. On Classification of Symmetry Reductions for theEikonal Equation / Vasyl Fedorchuk, Volodymyr Fedorchuk. - Lviv : IAPMM of NAS of Ukraine, 2018. – 176 p.
 13. Selezov, Igor T. Wave Propagation and Diffraction. Mathematical Methods and Applications / Igor T. Selezov, Yuriy G. Kryvonos, Ivan S. Gandzh. - Singapore : Springer, 2018. – 241 p. – (Foundations of Engineering Mechanics).
Січень - Лютий 2018
  МАТЕМАТИКА
 1. Процах, Н.П. Нелінійні ультрапараболічні рівняння та варіаційні нерівності [Текст] / Н.П. Процах, Б.Й. Пташник. – К. : Наукова думка, 2017. – 280 с.
 2. Подлевський, Б.М. Чисельні методи розв'язування багатопараметричних спектральних задач [Текст] / Б.М. Подлевський, В.В. Хлобистов. – К. : Наукова думка, 2017. – 148 с.
 3. ФІЗИКА
 4. Кайку, М. Фізика майбутнього. Як наука вплине на долю людства і змінить наше повсякденне життя у ХХІ сторіччі [Текст] : пер. з англ. - 2-ге вид. – Львів : Літопис, 2013. – 432 с.
 5. Венгеров И.Р. Математическое моделирование эволюционных теплофизических процессов в сложных системах геотехносферы [Текст]. – К. : Наукова думка, 2017. - 432 с.
 6. БІОЛОГІЯ
 7. Мукерджі, С. Ген : надзвичайна історія [Текст] : пер. з англ. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 768 с.
 8. РІЗНЕ
 9. Енциклопедія Сучасної України. Т.18 : Лт – Малицький. – К : Ін-т енциклопед. досліджень НАНУ, 2017. – 712 с.
 10. Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України : 90 років. 1927 – 2017 [Текст] / Ред. :В.Г. Кошечко (гол.) та ін. – К. : Академперіодика, 2017. – 270 с., 78 с. іл.
 11. Канеман, Д. Мислення швидке й повільне [Текст] : пер. з англ. - К. : Наш формат, 2017. – 480 с.
 12. Жаркин, А.Ф. Системы электроснабжения с источниками распределенной генерации [Текст] / Жаркин А.Ф., Денисюк С.П., Попов В.А. - К. : Наукова думка, 2017. – 232 с.
 13. Кілессо С.К. Архітектурні та мистецькі скарби Богданового краю [Текст]. - К. : Техніка, 2000. – 144 с. - (Національні святині України).