Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Листопад - Грудень 2013
  МАТЕМАТИКА
 1. Мальчівський П.С., Скопецький В.В. Неперервне й гладке мінімаксне сплайн-наближення . - К.: Наукова думка, 2013.
 2. ФІЗИКА
 3. Бомбело К. К теории о природе света. - К.: « Экмо», 2005.
 4. Бомбело К. Облик явлений, наблюдаемых при движении с релятивистскими скоростями. - К.: 2012.
 5. Ставраки Г.Л. Модель пространства-времени как виртуально-полевой структуры на локально-светоподобных причинных связях. - М.: «ЛИБРОКОМ», 2009.
 6. Тур А.В., Яновский В.В. Гидродинамические вихревые структуры. - Харьков: 2012.
 7. Чалий О.В. Синергетичні принципи освіти та науки. - К.: АТ «ВІПОЛ», 2000.
 8. АСТРОНОМІЯ
 9. Дослідження та використання космосу. Сьогодні і завтра. - К.: Академперіодика, 2012.
 10. Шкуратов Ю.Г. Хождение в науку. - Харьков: ХНУ им. В.Н.Каразина, 2013.
 11. ХІМІЯ
 12. Кристаллические материалы для оптики и электроники. - Харьков: 2012 .
 13. РІЗНЕ
 14. Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 6. 2012, Вип. 8. 2013.- К.: Академперіодика, 2013.
 15. Амосов М.М. Думи і серце. (До 100-річчя від дня народження). - К.: Академперіодика, 2013.
 16. Глушков В.М. Минуле , що лине у майбутнє : до 90-річчя від дня народження вченого. - К.: Академперіодика, 2013.
 17. Шелест П.Ю. «Справжній суд історії ще попереду». Спогади, щоденники, документи, матеріали. - К.: АДЕФ-Україна, 2011.
 18. КНИГИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
 19. Order, Disorder and Criticality. Advanced problems of phase transition theory. Vol. 3. Danvers : 2013.
 20. Polansky A. Large-scale ocean-atmosphere interaction and ist іmpact on global and regional climate variability.- Kyiv : Akademperiodyka, 2013.
 21. Rebenko A.L. Theory of interacting quantum fields. - Gotingen : 2012.
 22. ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА, ПРОГРАМУВАННЯ
 23. Сергієнко І.В. Наукові ідеї В.М. Глушкова та розвиток актуальних напрямів інформатики. - К.: Наукова думка, 2013.
Серпень - Жовтень 2013
  МАТЕМАТИКА
 1. Махно С.Я. Стохастические уравнения. Предельные теоремы. - К.: Наукова думка, 2012.
 2. ФІЗИКА
 3. Гашененко И.Н. и др. Классические задачи динамики твердого тела. - К.: Наукова думка, 2012 (Серия «Задачи и методы : математика, механика, кибернетика». Т. )
 4. Давидов О.С. Квантова механіка. - К.: Академперіодика, 2012.
 5. Нагірний Т., Червінка К. Термодинамічні моделі та методи термомеханіки із врахуванням приповерхневої та структурної неоднорідностей. - Львів : Сполом, 2012.
 6. КНИГИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
 7. Dusty Plasmas in Applications : 4 International conference Dusty Plasmas in Applications. Odessa, Ukraine. August 25 - 29, 2013. - Bogolyubov Institute for theoretical Physics and e.a. - Odessa : 2013
 8. Gachok V. Business Chains Dynamics : research, modeling and prognosis. - Saarbrucken, 2012.
 9. ПРИРОДОЗНАВСТВО
 10. Вернадський В.І. Хімічна будова біосфери Землі та її оточення. - К.: НАН України, 2012. (Вибрані наукові праці академіка В.І.Вернадського. Т.3)
 11. Вернадський В.І. Історія природних вод. Кн. 1 : Водневисті мінерали. - К.: НАН УкраЇни, 2012. (Вибрані наукові праці акад.. В.І.Вернадського. Т.6, кн. 1)
 12. Вернадський В.І. Історія природних вод. Кн. 2 : Досвід гідрохімії і геохімії вод Землі. Статті, коментарі. - К.: НАН України, 2012. (Вибрані наукові праці акад. В.І. Вернадського Т. 6. Кн. 2)
 13. Мінералогічна спадщина Володимира Івановича Вернадського. - К.: НАН України, 2012. ( Вибрані … Т. 5)
 14. Вернадський В.І. Праці з геохімії та радіогеології. Кн. 1. - К.: НАН України, 2012. (Вибрані наукові праці В.І.Вернадського. Т. 7. Кн. 1, кн. 2.)
 15. СУСПІЛЬНІ НАУКИ
 16. Идентичности и ценности в епоху глобализации. - К.: Наукова думка, 2013.
Липень 2013
  МАТЕМАТИКА
 1. Дейнека В.С., Сергиенко И.В. Системный анализ упругих и термоупругих неоднородных тел. - К.: Наукова думка, 2012.
 2. Чорний А.В. та ін. Теорія математичної обробки геодезичних вимірювань. - К.: Наукова думка, 2013.
 3. ФІЗИКА
 4. Омельянчук А.Н. и др. Квантовые когерентные явления в джосефсоновских кубитах. - К.: Наукова думка, 2013.
 5. Рощупкин С.П. и др. Эффекты квантовой электродинамики в сильных импульсных лазерных полях. - К.: Наукова думка, 2013.
 6. АСТРОНОМІЯ
 7. Парновский С.Л. и др. Введение в современную космологию.- К.: Наукова думка, 2013.
 8. Пилюгин Л.С. Ионизированный газ в галактиках: физическое состояние и химический состав.- К.: Наукова думка, 2013.
 9. РІЗНЕ
 10. Вадим Григорьевич Манжелий. - К.: Академпериодика, 2013 (Биобиблиография учених Украины).
 11. Вернадський В.І. Листування з українськими вченими. Т.2. Кн.1 : А-Г. - К.: НАН України, НБУ ім. В.І.Вернадського та ін., 2011 (Серія «Вибрані наукові праці академіка В.І.Вернадського. Т.2»).
 12. Вернадський В.І. Листування з українськими вченими. Т.2. Кн.2 : Листування. Д-Я. Ч.1 : Д-Н. - К.: НАН України,…2012. (Вибрані наукові праці акад. В.І.Вернадського. Т.2. кн..2. Ч.1).
 13. Вернадський В.І. Листування…. Т.2. Кн.2 : Д-Я. Ч.2. : О–Я - К.: НАН України, … 2012. (Вибрані наукові праці акад.. В.І.Вернадського. Т.2. Кн.2. Ч. 2).
 14. Вернадський В.І. Щоденники (1917 – 1921). - К.: НАН України, … 2011 (Вибрані наукові праці акад.. В.І.Вернадського. Т 9.)
 15. Бібліографія праць В.І.Вернадського. Література про життя та діяльність. - К.: НАН України, 2012. (Вибрані наукові праці акад.. В.І.Вернадського. Т.10).
 16. ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА, ПРОГРАМУВАННЯ
 17. Верлань А.Ф., Федорчук В.А. Моделі динаміки електромеханічних систем. - К.: Наукова думка, 2013.
 18. Воробель Р.А. Логарифмічна обробка зображень. - К.: Наукова думка, 2012.
Травень - Червень 2013
  МАТЕМАТИКА
 1. Парасюк І.О, Перестюк М.О. Локальний аналіз нелінійних диференціальних рівнянь.- Кам'янець-Подільський: “Аксіома», 2013.
 2. П'янило Я. Проекційно-інтеграційні методи розв'язування прямих та обернених задач переносу.- Львів: 2011.
 3. ФІЗИКА
 4. Бурак Я. та ін. Основи локально градієнтної теорії діелектриків .- Ужгород : «Ліра», 2011.
 5. Горбар Е.В., Шарапов С.Г. Основи фізики графену.- К.: КНУ, 2013.
 6. Салмхофер М. Перенормировка : введение.- Пер. с англ..- М.:- Ижевск, 2012.
 7. ХІМІЯ
 8. Тринчер К. Вода - основная структура жизни и мышления.- К.: «Сталь», 2012.
 9. РІЗНЕ
 10. Вернадский В.И. Собрание сочинений.- Львов: 2013.
  Т.1. Биосфера и ноосфера.
  Т.2. Очерки геохимии.
  Т.3. Размышления натуралиста.
 11. Гальчинський А. Політична нооекономіка.- К.: «Либідь», 2013.
 12. Енциклопедія сучасної України. Т.12 : Кал – Киї.- К.: 2012.
 13. Історія української культури: у 5-ти томах. Т.5. Кн..3 : Культура та розвиток науки і технологій в Україні.- К.: Наукова думка, 2012
 14. Таньшина А. Истоки и вехи Института теоретической физики имени А.И.Ахиезера. События, факты, комментарии.- Харьков: Квант, 2011.
 15. Академик НАН Украины Виктор Петрович Шестопалов. Служение наук.- Харьков: ИПП «Контраст», 2012
 16. ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА, ПРОГРАМУВАННЯ
 17. Милберн К. и др. Цифровая фотография. Библия пользователя.- Пер. с англ.- М., СПб, К.: 2004.
 18. Рис С. Анимация персонажей в 3 D Studio MAX.- СПб : «Питер», 1998.
Березень - Квітень 2013
  МАТЕМАТИКА
 1. Фазові оптимізаційні задачі: застосування в теорії хвильових полів.- К.: Наукова думка, 2012.
 2. ФІЗИКА
 3. Горин В.В. Математические модели нелокальной кинетики электронов в тлеющем разряде с полым катодом.- М.: МФТИ, 2011.
 4. Ищук В.М. Сегнето– и антисегнетоэлектрические фазовые переходы. Т. 1. Сегнето- и антисегнетоэлектрики с кристаллической структурой перовскита. - Донецк: 2012.
 5. Ланда П.С. Нелинейные колебания и волны.- М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012
 6. Нелинейные явления в нано- и микрогетерогенных системах.- М.: Изд. БИНОМ, 2012
 7. Рубежи защиты Отечества. Книга о Ю.А.Романове.- Саров : 2012.
 8. Чумак О. Квантова оптика.- Львів : Євросвіт, 2012.
 9. Ядерная енергетика.- Х.: ХНУ, 2012.
 10. АСТРОНОМІЯ
 11. Кручиненко В.Г. Математико-фізичний аналіз метеорного явища.- К.: Наукова думка, 2012.
 12. РІЗНЕ
 13. Бездробний Ю. Видатні українські вчені у світовій науці.- К.: «Праймдрук», 2012.
 14. Академік Валентин Грищенко у спогадах.- К.: Наукова думка, 2012.
 15. Козирський В. Мовно-етнічна передісторія.- К.: Вид-во Сталь, 1012.
 16. Михайло Павлович Козловський: біобібліографічний покажчик.- Львів: 2012.
 17. Пампуро В.И. Оптимальное управление безопасностью экологически опасных объектов.- К.: Наукова думка, 2012.
 18. Таньшина А. Истоки и вехи Института теоретической физики имени А.И. Ахиезера : события, факты, комментарии.- Х.: Квант, 2011.
 19. КНИГИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
 20. Butsan G.P. Introduction to Probability Theory.- K.: Akademperiodyka, 2012.
Січень - Лютий 2013
  МАТЕМАТИКА
 1. Митропольский Ю.А. Избранные труды. - К.: Наукова думка, 2012.
 2. Теория аппроксимации и гармонический анализ. –- К.: Наукова думка, 2012. - Задачи и методы: математика, механика, кібернетика. Т.4)
 3. Сергієнко І.В. та ін. Елементи загальної теорії оптимальних алгоритмів та суміжні питання. - К.: Наукова думка, 2012.
 4. ФІЗИКА
 5. Артюхов В.В. Общая теория систем : самоорганизация, устойчивость, разнообразие, кризисы. - М.: «ЛИБРОКОМ», 2012.
 6. Барабанов А.Л. Симметрии и спин-угловые корреляции в реакциях и распадах. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010.
 7. Гуц А.К. Элементы теории времени. - М.: Изд-во ЛКИ, 2020.
 8. Сэмпл И. В поисках частицы Бога, или охота на бозон Хиггса .- М.: КоЛибри, 2012.
 9. ХІМІЯ
 10. Губин С.П., Ткачев С.В. Графен и родственные наноформы углерода. - М.: «Либро - ком», 2012.
 11. Костюков В.В., Евстигнеев М.П. Энергетика комплексообразования биологически активних соединений и нуклеиновых кислот в водном растворе. - Севастополь: Севастопольский ун-т, 2012.
 12. РІЗНЕ
 13. Зміни земних систем у Східній Європі. - К.: Академперіодика, 2012.
 14. Моця О. «Анти» - «Руси» - «Українці». Формування ідентичності у слов'ян півдня Східної Європи V – XIX ст. - К.: Наукова думка, 2012.
 15. Станович И.К. Рациональное мышление. Что не измеряют тесты способностей? -М.: «Карьера Пресс», 2012.
 16. Черногор Л.Ф. Физика и экология катастроф - Харьков : ХНУ, 2012.
 17. ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА, ПРОГРАМУВАННЯ
 18. Теоретичні основи завадостійкого кодування. Ч.2. - К.: Наукова думка, 2012.
 19. Широков В.А. Комп'ютерна лексикографія. - К.: Наукова думка, 2011.