Новини та оголошення

Університет Осло, Норвегія
Фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України
Київський академічний університет

Весняна школа «Вступ у фізику високих енергій»
1 - 6 травня 2017 р. ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України

Школа буде проходити в рамках норвезько-українського проекту «From Strong Interacting Matter to Dark Matter» і разрахована на бакалаврів зацікавлених у фізиці високих енергій та виконанні бакалаврських дослідницьких проектів в цій області.

На Школі будуть прочитані цикли лекцій:

  1. О. Барабаш, Вступ до унітарної симетрії у фізиці високих енергій
  2. О. Візнюк, Вступ до інтегралу по шляхах у квантовій механіці та квантовій теорії поля
  3. Ю. Синюков, Вступ до гідродинамічних моделей опису ядро-ядерних зіткнень при високих енергіях
  4. Ю. Штанов, Вступ до космології

Лекції будуть проходити в Інституті теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України. Вхід вільний.

Для іногородніх студентів Оргкомітет планує знайти підтримку для забезпечення проживання та транспортних витрат.
Прохання для іногородніх студентів, які мають бажання взяти участь в роботі школи, прислати інформацію про себе:
ПІБ, курс та вуз на e-mail: shadurabitp.kiev.ua

Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 11 травня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
  1. Затвердження скоригованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2017 рік.
  2. Кадрові питання.
  3. Обрання за конкурсом провідного наукового співробітника в лабораторію сильнокорельованих низьковимірних систем відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах.
  4. Різне.

Вчений секретар

Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 15 травня 2017 р. об 1130 к. 322

О.О. Соболь
фізичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка

Надкритична нестабільність електронних станів графену в полі заряджених домішок