Новини та оголошення

Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться 8 грудня 2016 р. о 1400 к. 221

А.Г. Магнер
Інститут ядерних досліджень НАН України

Зсувна в'язкість ядерної матерії

VII Young Scientists Conference
Problems of Theoretical Physics
dedicated to 50-th anniversary of Bogolyubov Institute for Theoretical Physics
http://confyoung.bitp.kiev.ua/

December 13-15, 2016
Kyiv, Ukraine

Download final program pdf (updated: November, 28)

ОБ'ЄДНАНИЙ СЕМІНАР 

відділу прикладної математики та обчислювального експерименту в матеріалознавстві і відділу функціональних оксидних матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. Францевича НАН України та науковців Інституту теоретичної фізики ім. Боголюбова НАН України

відбудеться 15 грудня 2016 р. о 1100 

у кімн. 530 (корпус Б) Інституту проблем матеріалознавства ім. Францевича НАН України

БИСТРЕНКО Т.О.

“Екранування сильнозаряджених макрочастинок та пов'язані явища у колоїдній плазмі”

(за матеріалами кандидатської дисертації)

 

Всім, хто бажає відвідати семінар, прохання повідомити до 14.12.2016  на електронну адресу: seminar-ipms@yandex.ua для оформлення перепустки.

Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України
відбудеться 22 грудня 2016 р. об 1100 к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження скоригованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2016 рік.
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи “Мікроскопічні та феноменологічні моделі фундаментальних фізичних процесів у мікро- та макросвіті” (цільова) (доповідач: науковий керівник теми академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор  Загородній).
 3. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи “Транспортні властивості та можливості керування ними за допомогою зовнішніх полів в наноструктурах” (доповідач: науковий керівник теми академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор В.М. Локтєв).
 4. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи “Закономірності, властиві неперервному спектру легких атомних ядер, які проявляються в процесі зіткнень та розпаду” (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор Г.Ф. Філіппов).
 5. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи “Нелінійні квантові осцилятори, інтегровні моделі та квантово-польові системи: симетрії і застосування” (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук, О.М. Гаврилик).
 6. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи “Розвиток та застосування методів квантової теорії поля у фізиці атомного ядра, елементарних частинок і конденсованого стану речовини” (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Ю.О. Ситенко).
 7. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи “Багаточастинкові ефекти і структура ядерних та кулонівських систем” (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук Б.Є. Гринюк).
 8. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Створення Астрокосмічного центру обробки даних для вирішення задач багатохвильової астрофізики. Розширення карт неба даними рентгенівських спостережень та їх використання для дослідження моделей темної матерії" за договором з ГАО НАНУ № 11/16 від 15 липня 2016 р., в рамках Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 рр. (доповідач: науковий керівник теми, доктор фізико-математичних наук Ю.В. Штанов).
 9. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Ефекти нової фізики в астрофізичних об'єктах та космології" за договором з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка № 16ДФ023-01-С1 від 25 травня 2016 р., в рамках проекту ДФФД України (доповідач: науковий керівник теми, доктор фізико-математичних наук Ю.В. Штанов).
 10. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи “Кореляційний аналіз сильної взаємодії екзотичних баріонів у релятивістських ядро-ядерних зіткненнях” (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук В.М. Шаповал).
 11. Затвердження звіту про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 у Інституті теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України (доповідач: доктор фізико-математичних наук В.Є. Кузьмичов).
 12. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділ фізики високих густин енергії.
 13. Різне.

Вчений секретар

XXІІІ ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
з теоретичної фізики

відбудуться в понеділок, 26 грудня 2016 p.

Місце проведення - кімн. 322,
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
м. Київ, вул. Метрологічна, 14-б

Форма доповіді - усна

Пропозиції щодо виступів надсилати до 16 грудня за адресою:
brizhikbitp.kiev.ua

Контактні телефони:
Лариса Свиридівна Брижик - тел. 521 31 54 (кімн. 343)
Олена Олександрівна Понежа –тел. 521 34 91 (кімн 329)

До уваги завідувачів відділів!

До 5 грудня ц.р. в електронному та друкованому вигляді подати cтислу інформацію про найбільш вагомі наукові результати (українською та англійською мовами) та міжнародні нагороди вчених відділів за 2016 рік.

До 15 грудня 2016 року в електронному та друкованому вигляді подати:

 1. Річні звіти відділів за 2016 рік.
 2. Список публікацій відділів за 2016 рік.
 3. Індивідуальні звіти за 2016 рік.
 4. Індивідуальні плани на 2017 рік.

До 30 грудня 2016 року в електронному та друкованому (2 примірники) вигляді подати робочі плани відділів на 2017 рік.

ind_zvit_2016.doc

ind_plan_2017.doc

Вчений секретар

Оголошення

З приміщення інституту співробітники до кінця року мають вільний прямий доступ до повних текстів журнальних статей видавництва ELSEVIER.

Автореферати і дисертації
Головні результати
Публікації