Новини та оголошення

Збори колективу наукових працівників
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудуться 30 березня 2017 р. о 1000 к. 322
Порядок денний:
 1. Вибори директора Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України.
 2. Різне.

Голосування буде проходити в к. 347

Дирекція
Профспілковий комітет

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 30 березня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист докторської дисертації
  Нестеров Олександр Володимирович
  Трикластерна мікроскопічна модель опису властивостей легких атомних ядер

  Робота виконана у відділі структури атомних ядер Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (в даний час лабораторія структури атомних ядер).

  Офіційні опоненти:

  Гусинін Валерій Павлович
  доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  завідувач відділу астрофізики та елементарних частинок

  Дзюблик Олексій Ярославович
  доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
  Інститут ядерних досліджень НАН України
  провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики

  Плюйко Володимир Андрійович
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  професор кафедри ядерної фізики фізичного факультету

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

Гранти і конкурси

2017-03-23
JSPS International Fellowships for Research in Japan

http://www.jsps.go.jp/english/e-inv_researchers/index.html