Новини та оголошення

Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 25 жовтня 2018 р. об 1130 к. 322

Христина Гнатенко, Микола Самар
Львівський національний університет імені Івана Франка

Вплив квантованості простору на властивості фізичних систем
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 25 жовтня 2018 р. о 1430 к. 322

С.Г. Степаньян
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України

Молекулярна структура конформаційно лабільних біологічних сполук, ізольованих в низькотемпературних матрицях інертних газів
(за матеріалами кандидатської дисертації)
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 1 листопада 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист докторської дисертації
  Лашкін Володимир Михайлович
  Стійкі нелінійні когерентні структури в диспергуючих середовищах

  Робота виконана у відділі теорії плазми Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України

  Офіційні опоненти:

  Іванов Борис Олексійович
  член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
  Інститут магнетизму НАН України та МОН України
  завідувач лабораторії магнітних матеріалів

  Черемних Олег Костянтинович
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України
  заступник директора з наукової роботи

  Золотарюк Ярослав Олександрович
  доктор фізико-математичних наук, старший дослідник
  Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
  провідний науковий співробітник лабораторії сильнокорельованих низьковимірних систем

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради