Новини та оголошення

До уваги завідувачів відділів!

До 05 грудня 2019 р. в електронному та друкованому вигляді подати cтислу інформацію про найбільш вагомі наукові результати (українською та англійською мовами) та міжнародні нагороди вчених відділів за 2019 рік.

До 09 грудня 2019 р. в електронному та друкованому вигляді подати:

 1. Індивідуальні звіти за 2019 рік
  http://bitp.kiev.ua/files/doc/news/2019/ind_zvit_2019.doc
 2. Індивідуальні плани на 2020 рік
  http://bitp.kiev.ua/files/doc/news/2019/ind_plan_2020.doc

Вчений секретар

Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 26 листопада 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Висунення робіт на Премію імені Олександра Давидова Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 2. Висунення робіт на Премію імені Олексія Ситенка Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 3. Висунення робіт на премію НАН України для молодих вчених.
 4. Про атестацію наукових кадрів.
 5. Обрання за конкурсом на посаду завідувача лабораторії структури атомних ядер відділу теорії ядра і квантової теорії поля.
 6. Про базу даних Web of Science (доповідає представник компанії Clarivate Analytics к.б.н. Ірина Тихонкова).
 7. Різне.

Вчений секретар

Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення посади завідувача лабораторії структури атомних ядер відділу теорії ядра і квантової теорії поля.

Для участі в конкурсі необхідно надіслати до 23 листопада 2019 р. на адресу інституту
(Вченому секретарю, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, вул. Метрологічна 14-б, Київ, 03143):

 1. письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (встановленого зразка);
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Житлом інститут не забезпечує.

Вчений секретар

Контактний телефон:
Сергій Миколайович Перепелиця
521-34-94

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 28 листопада 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист докторської дисертації
  Вахненко Олексій Олексійович
  Нелінійна динаміка багатокомпонентних структурованих низьковимірних систем

  Робота виконана у відділі теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

  Офіційні опоненти:

  Лашкін Володимир Михайлович
  доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
  Інститут ядерних досліджень НАН України
  старший науковий співробітник відділу фізики плазми та плазмових технологій

  Шепельський Дмитро Георгійович
  доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
  Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
  провідний науковий співробітник відділу математичної фізики

  Якименко Олександр Ілліч
  доктор фізико-математичних наук, доцент
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України
  доцент кафедри квантової теорії поля фізичного факультету

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 5 грудня 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист докторської дисертації
  Момот Андрій Іванович
  Ефективні взаємодії та флуктуації у запорошеній слабкоіонізованій плазмі

  Робота виконана на кафедрі фізики функціональних матеріалів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  Науковий консультант:

  Загородній Анатолій Глібович
  академік НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  директор

  Офіційні опоненти:

  Головко Мирослав Федорович
  член-кореспондент НАН України доктор фізико-математичних наук, професор
  Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів
  головний науковий співробітник відділу теорії м'якої речовини

  Денисенко Ігор Борисович
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  професор кафедри прикладної фізики та фізики плазми

  Ребенко Олексій Лукич
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Інститут математики НАН України, м. Київ
  головний науковий співробітник відділу математичної фізики

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття премій
для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи

Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2019 року

Детальна інформація:
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5154

X Conference of Young Scientists ”Problems of Theoretical Physics”
dedicated to the 110th anniversary of M.M. Bogolyubov (1909-1992)

Kiev, UKRAINE
December 23–24, 2019
https://indico.bitp.kiev.ua/event/4/

Оголошення

З ІР адреси Інституту від 1 травня 2019 по 31 грудня 2019 року
відкрито доступ до електронного архіву наукових публікацій American Physical Society
https://journals.aps.org/browse
Вхід у пошукову систему  https://journals.aps.org/search/

Крім того, триває доступ до до електронних ресурсів видаництва IOPscience
http://iopscience.iop.org/journalList

Користувачі повинні дотримуватися правил Ліцензії, яка передбачає можливість використання повних текстів публікацій лише для наукових цілей і не передбачає комерційне використання отриманих матеріалів, будь-яке оприлюднення матеріалів шляхом публікацій на веб-сайтах, включення до інформаційних масивів БД, або розповсюдження через автоматизовані системи розсилки електронної пошти. Слід уникати також масового вивантаження статей, в тому числі з використанням систем автоматизації. У випадку зафіксованих порушень Провайдер, крім дій юридичного порядку, залишає за собою право припинення доступу до ресурсу.