Семінар "Проблеми теоретичної фізики"
для студентів, аспірантів і наукових працівників
відбудеться 29 вересня 2021 р. об 1100 в режимі конференції ZOOM

В.С. Яковлєв

Моделювання деструкції ціанідів бактеріями Pseudomonas fluorescens
Семінар відділу Астрофізики та елементарних частинок
відбудеться 1 жовтня 2021 р. об 1100 в режимі Zoom-конференції

Максим Томченко

Про природу найнижчого стану бозе-кристала
(продовження)
Конкурс на здобуття грантів НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України
для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки у 2022-2023 рр.

https://www.nas.gov.ua/young/UA/message/Pages/messageViewCwsy.aspx?MessageID=8178