Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 9 грудня 2021 р. об 1100 в режимі online-конференції

updatedПорядок денний:

 1. Про результати оцінювання діяльності Інституту у 2016-2020 роках.
 2. Затвердження заключного звіту з виконання наукових досліджень і розробок проєкту «Моделі нерівноважних процесів в колоїдних системах» за конкурсом Національного фонду досліджень України “Підтримка досліджень провідних та молодих учених” (доповідач: науковий керівник проєкту академік НАН України, доктор фіз.- мат. наук Б.І.Лев).
 3. Затвердження проміжного звіту з виконання наукових досліджень і розробок проєкту «Рівноважні та нерівноважні процеси в інтегровних квантових моделях фізики конденсованого стану» за конкурсом Національного фонду досліджень України “Підтримка досліджень провідних та молодих учених” (доповідач: науковий керівник проєкту зав. лабораторії, доктор фіз.-мат наук М.З.Іоргов).
 4. Затвердження проміжного звіту з виконання наукових досліджень і розробок проєкту «Некласичні та гібридні кореляції квантових систем за реалістичних умов» за конкурсом Національного фонду досліджень України “Підтримка досліджень провідних та молодих учених” (доповідач: науковий керівник проєкту доктор фіз. мат наук, провідний науковий співробітник А.О.Семенов).
 5. Затвердження проміжного звіту з виконання наукових досліджень і розробок проєкту «Режим фіксованої твердо тільної мішені в експерименті LHCb (CERN)і пошук експериментальних станів матерії в зіткненнях важких ядер на Великому Адронному Колайдері» за конкурсом Національного фонду досліджень України “Підтримка досліджень провідних та молодих учених” (доповідач: науковий керівник проєкту доктор фіз. мат наук, провідний науковий співробітник Л.Л. Єнковський).
 6. Затвердження проміжного звіту з виконання наукових досліджень і розробок проєкту «Топологічні фази матерії та збудження в діраківських матеріалах, джозефсонівських переходах та магнетиках» за конкурсом Національного фонду досліджень України “Підтримка досліджень провідних та молодих учених” (доповідач: науковий керівник проєкту зав. лабораторії, доктор фіз.-мат наук С.Г.Шарапов).
 7. Затвердження проміжного звіту з виконання наукових досліджень і розробок проєкту «Легка темна матерія і динамічна темна енергія у Всесвіті» за конкурсом Національного фонду досліджень України “Підтримка досліджень провідних та молодих учених” (доповідач: науковий керівник проєкту зав. лабораторії, доктор фіз.-мат наук Ю.В.Штанов).
 8. Затвердження звіту з виконання наукових досліджень і розробок українсько-ізраїльського науково-дослідного проєкту МОН “Термоелектричні властивості та квантові ефекти Холла в топологічних ізоляторах” (доповідач: науковий керівник проєкту зав. лабораторії, доктор фіз.-мат наук С.Г.Шарапов).
 9. Затвердження звіту з виконання наукових досліджень і розробок проєкту «Розробка грід- хмарних сервісів та забезпечення підтримки Базового координаційного центру та Регіонального операційного центру в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (3 етап)» за Програмою інформатизації НАН України на 2020-2024 рр. (доповідач: науковий керівник проєкту зав. відділу, канд. тех. наук С.Я Свістунов).
 10. Затвердження звіту про виконання наукових досліджень і розробок проєкту «Розширення бази даних електронної редакції Українського фізичного журналу в Європейській хмарі відкритої науки OpenAIRE» за Програмою інформатизації НАН України на 2020-2024 рр. (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук І.С. Ганджа).
 11. Про зміни у складі Вченої ради інституту.
 12. Розгляд робіт, поданих на Премію імені Остапа Парасюка Інституту теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України.
 13. Про розгляд кандидатури доктора фізико-математичних наук, провідного наукового співробітника відділу математичних методів в теоретичній фізиці Т.В. Скрипника на присудження звання старшого дослідника.
 14. Про підготовку найважливіших наукових результатів ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України у 2021 році.
 15. Про протипожежний і цивільний захист.
 16. Різне.

Вчений секретар

XXVIІ ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
з теоретичної фізики

відбудуться у вівторок, 28 грудня 2021 pоку
в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України в режимі on-line

Пропозиції щодо виступів прохання надсилати до 17 грудня 2021 pоку на адресу brizhik@bitp.kiev.ua

Засідання відділу Теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 10 грудня 2021 р. об 1100 в режимі online-конференції

Порядок денний:

 1. Обговорення індивідуальних звітів за 2021 рік та індивідуальних планів на 2022 рік.
 2. Різне

Національна академія наук України
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Інститут математики НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий семінар
Проблеми математичної і теоретичної фізики
до 100-річчя від дня народження
академіка НАН України Остапа Степановича Парасюка

відбудеться 20 грудня 2021 р. о 1000
в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
03143 Україна, Київ, вул. Метрологічна 14-б
в режимі ZOOM-конференції

Тематика семінару:

 • математичні методи теоретичної фізики
 • квантова теорія поля
 • квантові групи і деформовані моделі
 • симетрія, суперсиметрія
 • інтегровні системи

Програмний комітет:
академік НАН України А.Г. Загородній
член-кореспондент НАН України А.Г. Нікітін
професор І.О. Парасюк
професор О.М. Гаврилик

XII Conference of Young Scientists
PROBLEMS OF THEORETICAL PHYSICS

Kiev, Ukraine December 21–23, 2021
Online meeting
https://indico.bitp.kiev.ua/event/8/

Конкурс науково-дослідних проєктів спільних колективів науковців
Київського національного університету імені Тараса Шевченка та
Національної академії наук України на 2022—2023 рр.

Початок Конкурсу: 20 листопада 2021 року
Закінчення Конкурсу: 20 грудня 2021 року

Повідомлення НАН України

Положення про проведення Конкурсу

Оголошення

Запрошуємо на безкоштовні вебінари від компанії Clarivate

Інформаційний лист компанії Clarivate (Лист № 10)