Новини та оголошення

Колектив Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України вітає

Владислава Федоровича ХАРЧЕНКА

 з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки

і бажає подальших творчих успіхів 

Семінар
відділів синергетики та теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 23 січня 2020 р. об 1100 к. 322

Антон Сененко
Інститут фізики НАН України

Сканувальна тунельна мікроскопія надтонких органічних плівок

Шановні колеги,

Інститут отримав доступ до повнотекстових ресурсів порталу Springer Link http://link.springer.com
а саме: журналів Springer 1997-2020 рр. та електронних книг Springer 2017.

Повідомлення про відкриття доступу на сайті ДНТБ України https://dntb.gov.ua/news/5783

Умови використання електронних продуктів Springer Nature