Новини та оголошення

Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 24 жовтня 2016 р. об 1100 к. 322

Артур Слободенюк
Laboratoire National des Champs Magnetiques Intenses, Grenoble, France

Spin-flip processes and radiative decay of dark intravalley excitons in transition metal dichalcogenide monolayers

Семінар 
з фізики високих енергій
відбудеться 24 жовтня 2016 р. о 1500 к. 221

T.S.Biró and G.G.Barnaföldi
(Wigner RC, Budapest)

Power-law tailed distributions in statistical models of hadronization: theory and experiment

Автореферати і дисертації
Головні результати
Публікації