Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення посади
старшого наукового співробітника у відділ теорії ядра і квантової теорії поля.

Для участі в конкурсі необхідно надіслати до 6 липня 2024 р. на адресу інституту
(Вченому секретарю, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України, вул. Метрологічна 14-б, Київ, 03143) :

 1. письмову заяву на ім'я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (встановленого зразка);
 4. автобіографію; копію трудової книжки (за наявності);
 5. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);-
 6. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 7. письмову згоду на обробку персональних даних.

Житлом інститут не забезпечує.

В.о. вченого секретаря інституту
кандидат фіз.-мат. наук                                                Іван СТАРОДУБ

Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
Національної академії наук України

оголошує конкурс на заміщення посади
завідувача відділу фізики високих густин енергії.

Для участі в конкурсі необхідно надіслати до 11 липня 2024 р. на адресу інституту
(Вченому секретарю, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України, вул. Метрологічна 14-б, Київ, 03143) :

 1. письмову заяву на ім'я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (встановленого зразка);
 4. автобіографію; копію трудової книжки (за наявності);
 5. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);-
 6. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 7. письмову згоду на обробку персональних даних.

Житлом інститут не забезпечує.

В.о. вченого секретаря інституту
кандидат фіз.-мат. наук                                                Іван СТАРОДУБ

Національна академія наук України оголошує конкурс
на проведення наукових і науково-технічних (експериментальних) робітза бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230) на 2025–2026 роки

Запити на проведення наукових і науково-технічних (експериментальних) робіт приймаються до 15 липня 2024 року

Повідомлення НАН України

Bogolyubov Kyiv Conference
PROBLEMS OF THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS
dedicated to the 115th anniversary of M.M. Bogolyubov (1909-1992)

Kyiv, Ukraine
September 24-26, 2024

CONFERENCE TOPICS

 1. HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR MATTER
 2. STATISTICAL PHYSICS AND KINETIC THEORY
 3. ASTROPHYSICS AND COSMOLOGY
 4. CONDENSED MATTER PHYSICS 
 5. MATHEMATICS

https://indico.bitp.kiev.ua/event/13/

Poster

August 21 is the deadline for Abstract and Registration Form submission.

If you have any questions or need additional information, please
contact us via e-mail: bogolyubov2024@bitp.kyiv.ua