Новини та оголошення

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України
відбудуться 21 березня 2019 р. о 1430 в к. 322

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Звіт директора про роботу Інституту протягом 2018 року.
 2. Висунення делегатів наукових працівників для у часті в сесії Загальних зборів Національної академії наук України.
 3. Різне.

Дирекція
Профспілковий комітет

Семінар відділу синергетики
відбудеться 28 березня 2019 р. об 1130 к. 322

В.К. Усенко

Сторонні канали в квантовій передачі ключа на основі неперервних змінних

Квантова передача ключа (КПК) має на меті розповсюдження криптографічних ключів, захищеність яких будується на принципах квантової теорії. Реальні пристрої (джерела, модулятори, детектори), що застововуються для КПК, мають практичні недоліки, які можуть призводити до появи сторонніх каналів в КПК. В доповіді будуть обговорені можливі сторонні канали в КПК на основі неперервних змінних та методи їх компенсації.

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 4 квітня 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації
  Вовченко Володимир Юрійович
  Еволюцiя взаємодiючої багаточастинкової системи, що виникає у зiткненнях релятивiстських ядер

  Науковий керівник:

  Анчишкін Дмитро Владленович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  провідний науковий співробітник відділу фізики високих густин енергії

  Офіційні опоненти:

  Скалозуб Володимир Васильович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  завідувач кафедри теоретичної фізики

  Магнер Олександр Григорович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут ядерних досліджень НАН України, м. Київ
  провідний науковий співробітник відділу теорії ядра

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

The Bogolyubov Kyiv Conference
PROBLEMS OF THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS
The Conference is dedicated to the 110th anniversary
of the outstanding theoretician in the physical sciences and mathematician M.M. Bogolyubov (1909-1992)

Kyiv, UKRAINE
September 24-26, 2019
https://bogolyubov2019.bitp.kiev.ua/

Registration deadline March 31, 2019

Dear Sir or Madam,

The Austrian Academy of Sciences (OeAW) would like to inform you of the next call for applications for the Joint Excellence in Science and Humanities (JESH) program.
For detailed information, please visit our website:
https://stipendien.oeaw.ac.at/en/stipendien/jesh/

The deadline for application is April 15, 2019.

JESH is a mobility program of the OeAW offering applicants from selected countries the opportunity to pursue a research stay in Austria in cooperation with an Austrian partner institution. The application is possible for postdoctoral researchers up to 10 years after the completion of the doctorate. Research stays are funded for two to six months.

We kindly ask for your support by informing potential applicants. Please note that JESH only accepts individual applications. Thank you very much
in advance.

Sincerely,
Johannes Kontny
Contact: jesh.applicationoeaw.ac.at