Новини та оголошення

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 27 лютого 2020 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації
  Здоревський Олексій Олександрович
  Конкурентна взаємодія молекул пероксиду водню та води з центрами впізнавання макромолекули ДНК

  Робота виконана в відділі теорії нелінійних процесів у конденсованих середовищах
  Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

  Науковий керівник:

  Волков Сергій Наумович
  доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  головний науковий співробітник

  Офіційні опоненти:

  Чалий Олександр Васильович
  член-кореспондент НАПН України, доктор фізико-математичних наук, професор
  Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
  завідувач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

  Шестопалова Ганна Вікторівна
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
  завідувач відділу біологічної фізики

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради