Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Жовтень - Грудень 2017
  МАТЕМАТИКА
 1. Елленберг Дж. Як ніколи не помилятися. Сила математичного мислення [Текст] : пер. з англ. / Джордан Елленберг. – К., : Наш формат, 2017. – 408 с.
 2. ХІМІЯ
 3. Кругляк Ю.А. Квантовая химия. Киев: 1963 - 1991 = Quantum Chemistry. Kiev: 1963 – 1991 [Текст] / Ю.А. Кругляк. – Одесса : ТЭС, 2016. – 668 с.
 4. Кругляк Ю.А. Наноэлектроника "снизу - вверх" [Текст] / Ю.А. Кругляк. – Одесса : ТЭС, 2015. – 536 с.
 5. БІОЛОГІЯ
 6. Докінз Р. Егоїстичний ген : пер. з англ. [Текст] / Річард Докінз. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 544 с.
 7. РІЗНЕ
 8. Гайдуцький П. Незабуті реформи в Україні. 1991 - 2017. [Текст] / П. Гайдуцький. – К. : ТОВ "ДСК-центр", 2017. – 852 с.
 9. Ганнущенко К.С. Данило Кирилович Заболотний. [Текст] / К.С. Ганнущенко. – К. : Ін-т мікробіології і вірусології , 2016. – 18 с.
 10. Академік НАН України Гродзинський Дмитро Михайлович. До 80-річчя від дня народження : бібліографічний покажчик [Текст] / Укл. В.А. Вергунов В.А., Рашидов Н.М., Бачкала О.В. – К. : Асоц. бібліотек України, Держ. наук. с.-г. б-ка НААН України, 2010. – 240 с. – (Вчені-природознавці України. Кн.3).
 11. Кальницький М.Б. До 90-річчя заснування Київського Будинку вчених НАН України [Текст] / М.Б. Кальницький. – К. Київський Будинок вчених НАН України, 2017. – 21 с.
 12. Костина-Кассанелли Н.Н. Вьющиеся растения и лианы : выбор, описание, уход [Текст] / Н.Н. Костина-Кассанелли. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2015. – 192 с. – (Цветочная радуга).
 13. Костина-Кассанелли Н.Н. Комнатные деревья и кустарники : выбор, описание, уход [Текст] / Н.Н. Костина-Кассанелли. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2015. – 192 с. – (Цветочная радуга).
 14. Костина-Кассанелли Н.Н. Красивоцветущие и декоративные растения : выбор, описание, уход [Текст] / Н.Н. Костина-Кассанелли. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2015. – 192 с. – (Цветочная радуга).
 15. Методи нанолітографії /Петров В.В., Крючин А.А., Куницький Ю.А. та ін.. – К.: Наукова думка, 2015. – 263 с.
 16. Перспективи розвитку уранової сировинної бази ядерної енергетики України [Текст] / Відп. ред. Г.В. Лисиченко, В.Г. Верховцев. – К. : Наукова думка, 2014. – 356 с.
 17. КНИГИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
 18. Nanomaterials for Security : Proceeding of the NATO Advanced Research Workshop on Nanotechnology in the Security (Odessa, Ukraine, 30 August - 3 September, 2015) / Ed. by J. Bonča., S. Kruchinin. – Dordrecht : Springer, 201. – 330 p. – (NATO Science Series).
Липень - Вересень 2017
  МАТЕМАТИКА
 1. Малицький Д.В. Математичне моделювання в задачах сейсмології [Текст]. – К. : Наукова думка, 2016. – 241 с.
 2. ФІЗИКА
 3. Блонський І.В. Ультракороткі надпотужні світлові імпульси в конденсованих середовищах [Текст] / І.В. Блонський, В.М. Кадан. – К. : Наукова думка, 2017. – 187 с.
 4. РІЗНЕ
 5. Виталий Лазаревич Гинзбург [Текст] : [альбом] : к 100-летию со дня рождения / авт.-сост. В.М. Березанская, М.А. Лукичев, Н.М. Шаульская. – Ярославль : Изд-во "РМП", 2017. – 200 с.
 6. Ільченко М.Ю Телекомунікаційні системи [Текст] / М.Ю. Ільченко, С.О. Кравчук. – К. : Наукова думка, 2017. – 736 с.
 7. Конверський А.Є. Логіка [Текст] : підручник. - 2-ге вид., випр. – К. : ВПЦ "Київський ун-т", 2017. – 391 с.
 8. Євген Якович Хруслов [Текст]. – К. : Академперіодика, 2017. – 46 с. – (Біобібліографія вчених України).
 9. ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА, ПРОГРАМУВАННЯ
 10. Гриценко В.И. Современные информационные технологии хранения данных и вычислений [Текст] / В.И. Гриценко, А.А. Урсатьев. – К. : Наукова думка, 2017. – 215 с.
 11. Кнут, Дональд Е. Все про ТЕХ [Текст] : пер. с англ. – Протвино. : AO RDТЕХ, 1993. – 576 с.
 12. Методы алгебраического программирования : формальные методы разработки параллельных программ [Текст] / Ф.И. Андрон, А.Е. Дорошенко, К.А. Жереб и др. – К. : Наукова думка, 2017. – 440 с.
Квітень - Червень 2017
  МАТЕМАТИКА
 1. Герасимчук В.С. та ін. Метод оберненої задачі розсіяння та його застосування : навч. посібник. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 93 с.
 2. ФІЗИКА
 3. Радіаційні перетворення наноматеріалів : монографія / Булавін Л.А. та ін. – Чорнобиль: Ін-т проблем безпеки АЕС, 2016. – 304 с.
 4. Шека В.И., Линник Т.Л. Метод инвариантов в теории полупроводников : монография – К.: Изд. дом "Виниченко", 2017. – 432 с.
 5. АСТРОНОМІЯ
 6. Українське небо. Студії над історією астрономії в Україні : зб. наук. праць. – Львів: Ін-т прикладних проблем мех. і матем., 2014. – 767 с.
 7. Українське небо 2. Студії над історією астрономії в Україні : зб. наук. праць. – Львів: Ін-т прикладних проблем мех. і матем., 2016. – 669 с.
 8. РІЗНЕ
 9. Велика українська енциклопедія. Т.1 : А – Акц / Локтєв В.М. (голова ред. кол.) та ін. – К.: ДНУ "Енциклопедичне видавництво", 2016. – 592 с.
 10. Історія Національної академії наук України. 1956-1960. Ч.1: Документи і матеріали / Упоряд.: Яременко Л.М. та ін. – К.: НАН України, 2016. – 871 с.
 11. Історія Національної академії наук України. 1956-1960. Ч.2: Додатки / Упоряд.: Яременко Л.М. та ін. – К.: НАН України, 2016. – 1064 с.
 12. Цивілізаційний вибір України : парадигма осмислення і стратегія дії : національна доповідь / Ред. Пирожков С.І. та ін. – К.: НАН України, 2016. – 284 с.
 13. КНИГИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
 14. Moskaliuk S.S. Category of Trees in Representation Theory of Cayley-Klein Groups. – К.: TIMPANI, 2007. – 209 р.
 15. Shaginyan L.R. The Mechanisms of Formation of Thin Films and Coatings Deposited by Physical Vapor Deposition Technology. – К.: Akademperiodyka, 2017. – 174 р.
Січень - Березень 2017
  МАТЕМАТИКА
 1. Математичні методи у статистичній механіці / гол. ред. А.М. Самойленко – К.: Ін-т математики НАНУ, 2007. – 248 с. – (Збірник праць Ін-ту математики НАН України. Т.4, №3).
 2. ФІЗИКА
 3. Алпатов А.П. Динамика космических летательных аппаратов. – К.: Наукова думка, 2016. – 488 с.
 4. Губенко С.И. Неметаллические включения в стали / Губенко С.И., Ошкадеров С.П. – К.: Наукова думка, 2016. – 528 с.
 5. Шульга В.П. Кванты энергии и движение. - 4-е изд., уточн. и доп. – М.: ЗАО "Книга и Бизнес", 2014. – 177 с.
 6. АСТРОНОМІЯ
 7. Кудря Ю. Позагалактична астрономія : [навч. посібник]. Кн.1 : Галактики : основні фізичні властивості / Кудря Ю., Вавилова І. – К.: Наукова думка, 2016. – 342 с.
 8. РІЗНЕ
 9. Габович О. Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наукова монографія / Габович О., Кузнєцов В., Семенова Н. - 2-ге вид., доп. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2016. – 284 с.
 10. Енциклопедія сучасної України. – К.: Наукове товариство ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. Досліджень Т. 16 : Куз – Лев. – 2016. – 712 с. Т. 17 : Лег – Лощ. – 2016. – 712 с.
 11. КНИГИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
 12. Gribov-85 Memorial Volume: Exploring Quantum Field Theory : [Proceedings of] the Memorial Workshop Devoted to the 85th Birthday of V.N. Gribov (Chernogolovka, Russia,17–20 June 2015) / Dokshitzer Y., Levai P., Nyiri J.(editors). – Singapore : World Scientific, [2016]. – 536 p.