Рада молодих вчених

Стародуб Іван Олексійович (голова Ради)
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-48
email:starodubbitp.kiev.ua
Безвершенко Юлія Василівна (заступник голови Ради)
Лабораторія теорії інтегровних систем
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-37
Єршов Костянтин Васильович (секретар Ради)
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-5-52
email:kostya.ergmail.com
yershovbitp.kiev.ua
web:http://ritm.knu.ua/yershov/
Ребеш Анастасія Петрівна
Відділ синергетики
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-28
email:rebeshbitp.kiev.ua
Іваницький Олексій Ігоревич
Відділ фізики високих густин енергії
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-52
email:a_iv_ukr.net
П'ятницький Дмитро Валерійович
Лабораторія біофізики макромолекул
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-01
email:dvpyatgmail.com
Савченко Денис Олександрович
Лабораторія астрофізики і космології
посада:провідний інженер
телефон:+38(044) 52-13-1-15
email:dsavchenkobitp.kiev.ua
Кравчук Володимир Петрович
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-67
email:vkravchukbitp.kiev.ua
volodymyr.krgooglemail.com
web:http://ritm.knu.ua/kravchuk/
Черняк Олександр Миколайович
Відділ синергетики
посада:провідний інженер
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
email:anchernyakbitp.kiev.ua
Шаповал Володимир Миколайович
Відділ фізики високих густин енергії
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-53
Сагун Віолетта Василівна
Лабораторія грід обчислень у фізиці
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-52
email:v_sagunukr.net
Здоревський Олексій Олександрович
Лабораторія біофізики макромолекул
посада:аспірант
email:zdorevskyibitp.kiev.ua