Рада молодих вчених

Email Phone* Room
Стародуб Іван Олексійович
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
голова Ради
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
starodubbitp.kiev.ua 4-48 336
Безвершенко Юлія Василівна
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
заступник голови Ради
Лабораторія теорії інтегровних систем
4-37 444
Єршов Костянтин Васильович
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
секретар Ради
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
kostya.ergmail.com
yershovbitp.kiev.ua
5-52 233
Ребеш Анастасія Петрівна
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ синергетики
rebeshbitp.kiev.ua 1-28 313
Іваницький Олексій Ігоревич
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ фізики високих густин енергії
a_iv_ukr.net 4-52 210
П'ятницький Дмитро Валерійович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Лабораторія біофізики макромолекул
dvpyatgmail.com 1-01 301
Савченко Денис Олександрович
посада: провідний інженер
Лабораторія астрофізики і космології
dsavchenkobitp.kiev.ua 1-15 211
Кравчук Володимир Петрович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
vkravchukbitp.kiev.ua
volodymyr.krgooglemail.com
1-67 337
Черняк Олександр Миколайович
посада: провідний інженер
Відділ синергетики
anchernyakbitp.kiev.ua 333
Шаповал Володимир Миколайович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ фізики високих густин енергії
1-53 333
Сагун Віолетта Василівна
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Лабораторія грід обчислень у фізиці
v_sagunukr.net 4-52 210
Здоревський Олексій Олександрович
посада: аспірант
Лабораторія біофізики макромолекул
zdorevskyibitp.kiev.ua
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX