Відділ теорії ядра і квантової теорії поля

Email Phone* Room
Ситенко Юрій Олексійович
посада: завідувач відділу
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
чл.-кор. НАН України
 
yusitenkobitp.kiev.ua 307
Харченко Владислав Федорович
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
 
vkharchenkobitp.kiev.ua 316
Кузьмичов Валентин Євдокимович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
specradabitp.kiev.ua 314
Петров Микола Митрофанович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
petbitp.kiev.ua 306
Шадура Віталій Миколайович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
shadurabitp.kiev.ua 303
Бабенко Володимир Олексійович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
pet2ukr.net 310
Гринюк Борис Євгенович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
bgrinyukbitp.kiev.ua 302
Пушкаш Ольга Анатоліївна
посада: провідний інженер
 
olgapushkashbitp.kiev.ua 308

Лабораторія структури атомних ядер

Василевський Віктор Семенович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
vsvasilevskygmail.com 345
Нестеров Олександр Володимирович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
nesterovbitp.kiev.ua 338
Лашко Юлія Анатоліївна
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
 
ylashkogmail.com 334
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX