Відділ теорії ядра і квантової теорії поля

Ситенко Юрій Олексійович
посада:завідувач відділу
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор,
чл.-кор. НАН України
телефон:+38(044) 52-13-4-90
email:yusitenkobitp.kiev.ua
Харченко Владислав Федорович
посада:головний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор
телефон:+38(044) 52-13-1-98
email:vkharchenkobitp.kiev.ua
Кузьмичов Валентин Євдокимович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-05
email:specradabitp.kiev.ua
Петров Микола Митрофанович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-72
email:petbitp.kiev.ua
Шадура Віталій Миколайович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-40
email:shadurabitp.kiev.ua
Бабенко Володимир Олексійович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-04
email:pet2ukr.net
Гринюк Борис Євгенович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-27
email:bgrinyukbitp.kiev.ua
Пушкаш Ольга Анатоліївна
посада:провідний інженер
телефон:+38(044) 52-13-4-84
email:olgapushkashbitp.kiev.ua

Лабораторія структури атомних ядер

Василевський Віктор Семенович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-64
email:vsvasilevskygmail.com
Нестеров Олександр Володимирович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-64
email:nesterovbitp.kiev.ua
Лашко Юлія Анатоліївна
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-77
email:ylashkogmail.com