Відділ теорії ядра і квантової теорії поля

Ситенко Юрій Олексійович
завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор
чл.-кор. НАН України
yusitenkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-90
Харченко Владислав Федорович
головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
vkharchenkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-98
Кузьмичов Валентин Євдокимович
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
specradabitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-05
Петров Микола Митрофанович
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
petbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-72
Шадура Віталій Миколайович
старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
shadurabitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-40
Бабенко Володимир Олексійович
старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
pet2ukr.net
+38(044) 52-13-4-04
Гринюк Борис Євгенович
старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
bgrinyukbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-27
Пушкаш Ольга Анатоліївна
провідний інженер
olgapushkashbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-84
Наукові результати
Наукові публікації

Лабораторія структури атомних ядер

Василевський Віктор Семенович
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vsvasilevskygmail.com
+38(044) 52-13-1-64
Нестеров Олександр Володимирович
старший науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
nesterovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-64
Лашко Юлія Анатоліївна
старший науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
ylashkogmail.com
+38(044) 52-13-1-77