Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах

Брижик Лариса Свиридівна
в.о. завідувача відділу
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
brizhikbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-54
Малишева Любов Іванівна
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
malyshbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-49
Оніпко Олександр Іванович
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
aleonbitp.kiev.ua, alexanderthenthgmail.com
Вахненко Олексій Олексійович
старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vakhnenkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-37
Кравчук Володимир Петрович
старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
vkravchukbitp.kiev.ua, volodymyr.krgooglemail.com
+38(044) 52-13-1-67
Єршов Костянтин Васильович
молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
kostya.ergmail.com, yershovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-5-52

Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем

Шарапов Сергій Геннадійович
завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
sharapovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-71
Локтєв Вадим Михайлович
головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
академік НАН України
vloktevbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-39
Єремко Олександр Олександрович
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
eremkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-31
Золотарюк Ярослав Олександрович
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
yzolobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-97
Скрипник Юрій Вікторович
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
skrypnykbitp.kiev.ua, yuriy.v.skrypnykgmail.com
+38(044) 52-13-4-17
Понежа Олена Олександрівна
науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
ponezhabitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-91
Стародуб Іван Олексійович
молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
starodubbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-48

Лабораторія біофізики макромолекул

Волков Сергій Наумович
головний науковий співробітник, в.о. завідувача лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
snvolkovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-59
Крячко Євген Сергійович
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
evgene.kryachkogmail.com, e_kryachkoyahoo.com
+38(044) 52-13-1-73
Перепелиця Сергій Миколайович
старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший дослідник
perepelytsyabitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-95
П'ятницький Дмитро Валерійович
науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
dvpyatgmail.com
+38(044) 52-13-1-01
Канєвська Поліна Павлівна
провідний інженер
kanevskabitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-95
Наукові результати
Здоревський Олексій Олександрович
аспірант
zdorevskyibitp.kiev.ua