Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах

Email Phone* Room
Малишева Любов Іванівна
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
malyshbitp.kiev.ua 335
Оніпко Олександр Іванович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
aleonbitp.kiev.ua
alexanderthenthgmail.com
Вахненко Олексій Олексійович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
vakhnenkobitp.kiev.ua 332
Кравчук Володимир Петрович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
vkravchukbitp.kiev.ua
volodymyr.krgooglemail.com
337
Єршов Костянтин Васильович
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
kostya.ergmail.com
yershovbitp.kiev.ua
233

Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем

Шарапов Сергій Геннадійович
посада: завідувач відділу
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший дослідник
sharapovbitp.kiev.ua 330
Локтєв Вадим Михайлович
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
академік НАН України
 
vloktevbitp.kiev.ua 331
Єремко Олександр Олександрович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
eremkobitp.kiev.ua 341
Брижик Лариса Свиридівна
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
brizhikbitp.kiev.ua 343
Золотарюк Ярослав Олександрович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший дослідник
 
yzolobitp.kiev.ua 337
Скрипник Юрій Вікторович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
skrypnykbitp.kiev.ua
yuriy.v.skrypnykgmail.com
410
Понежа Олена Олександрівна
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
ponezhabitp.kiev.ua
Стародуб Іван Олексійович
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
starodubbitp.kiev.ua 336

Лабораторія біофізики макромолекул

Волков Сергій Наумович
посада: головний науковий співробітник, в.о. завідувача лабораторії
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
snvolkovbitp.kiev.ua 401
Крячко Євген Сергійович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
evgene.kryachkogmail.com
e_kryachkoyahoo.com
433
Перепелиця Сергій Миколайович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
perepelytsyabitp.kiev.ua 408
П'ятницький Дмитро Валерійович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
dvpyatgmail.com 301
Канєвська Поліна Павлівна
посада: провідний інженер
 
kanevskabitp.kiev.ua 408
Здоревський Олексій Олександрович
посада: аспірант
 
zdorevskyibitp.kiev.ua
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX