Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах

Малишева Любов Іванівна
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-49
email:malyshbitp.kiev.ua
Оніпко Олександр Іванович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор
email:aleonbitp.kiev.ua
alexanderthenthgmail.com
web:http://www.lqtl.org/
Вахненко Олексій Олексійович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-37
email:vakhnenkobitp.kiev.ua
Кравчук Володимир Петрович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-67
email:vkravchukbitp.kiev.ua
volodymyr.krgooglemail.com
web:http://ritm.knu.ua/kravchuk/
Єршов Костянтин Васильович
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-5-52
email:kostya.ergmail.com
yershovbitp.kiev.ua
web:http://ritm.knu.ua/yershov/

Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем

Шарапов Сергій Геннадійович
посада:завідувач лабораторії
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший дослідник
телефон:+38(044) 52-13-1-71
email:sharapovbitp.kiev.ua
web:https://sites.google.com/site/sergeisharapov/
Локтєв Вадим Михайлович
посада:головний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор,
академік НАН України
телефон:+38(044) 52-13-4-39
email:vloktevbitp.kiev.ua
Єремко Олександр Олександрович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-31
email:eremkobitp.kiev.ua
Брижик Лариса Свиридівна
посада:в.о. завідувача відділу
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-54
email:brizhikbitp.kiev.ua
Золотарюк Ярослав Олександрович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший дослідник
телефон:+38(044) 52-13-4-97
email:yzolobitp.kiev.ua
Скрипник Юрій Вікторович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-17
email:skrypnykbitp.kiev.ua
yuriy.v.skrypnykgmail.com
Понежа Олена Олександрівна
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-91
email:ponezhabitp.kiev.ua
Стародуб Іван Олексійович
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-48
email:starodubbitp.kiev.ua

Лабораторія біофізики макромолекул

Волков Сергій Наумович
посада:головний науковий співробітник,
в.о. завідувача лабораторії
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-59
email:snvolkovbitp.kiev.ua
Крячко Євген Сергійович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-73
email:evgene.kryachkogmail.com
e_kryachkoyahoo.com
Перепелиця Сергій Миколайович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання:старший дослідник
телефон:+38(044) 52-13-4-95
email:perepelytsyabitp.kiev.ua
П'ятницький Дмитро Валерійович
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-01
email:dvpyatgmail.com
Канєвська Поліна Павлівна
посада:провідний інженер
телефон:+38(044) 52-13-4-95
email:kanevskabitp.kiev.ua
Здоревський Олексій Олександрович
посада:аспірант
email:zdorevskyibitp.kiev.ua