Відділ синергетики

Лев Богдан Іванович
посада:завідувач відділу
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор,
чл.-кор. НАН України
телефон:+38(044) 52-13-1-63
email:bilevbitp.kiev.ua
bohdan.levgmail.com
Загородній Анатолій Глібович
посада:головний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор,
академік НАН України
телефон:+38(044) 52-13-4-23
email:azagorodnybitp.kiev.ua
Відибіда Олександр Костянтинович
посада:головний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-67
email:vidybidabitp.kiev.ua
web:http://vidybida.kiev.ua
Засенко Володимир Іванович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-08
email:zasenkobitp.kiev.ua
Єрмаков Володимир Миколайович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-09
email:vlermbitp.kiev.ua
Семенов Андрій Олександрович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
email:andrii.semenovbitp.kiev.ua
Кочерга Ольга Дмитрівна
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-28
email:kochergabitp.kiev.ua
Москалюк Степан Степанович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
email:mssbitp.kiev.ua
Грицай Валерій Йосипович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання:доцент
телефон:+38(044) 52-13-4-26
email:vgrytsaybitp.kiev.ua
Усенко Владислав Костянтинович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-63
email:vusenkobitp.kiev.ua
Штик Вячеслав Олександрович
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
email:vshtykbitp.kiev.ua
Фоміна Аліна Петрівна
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-44
Григоришин Костянтин Віталійович
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-63
Васильєв Дмитро Юрійович
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-21
Ребеш Анастасія Петрівна
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-28
email:rebeshbitp.kiev.ua
Черняк Олександр Миколайович
посада:провідний інженер
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
email:anchernyakbitp.kiev.ua
Тимчишин Віталій Богданович
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
email:Tymchyshynnas.gov.ua

Лабораторія математичного моделювання

Гончар Микола Семенович
посада:головний науковий співробітник,
в.о. завідувача лабораторії
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор
телефон:+38(044) 52-13-4-02
email:mgoncharbitp.kiev.ua
Козирський Володимир Глібович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-73
email:kozyrskibitp.kiev.ua
Жохін Анатолій Сергійович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-03
email:aszhokhinbitp.kiev.ua
Махорт Андрій Пилипович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-20
email:mapbitp.kiev.ua
Терент'єва Людмила Сергіївна
посада:провідний інженер
телефон:+38(044) 52-13-4-20
email:mmitpbitp.kiev.ua
Довжик Олена Петрівна
посада:інженер
телефон:+38(044) 52-13-1-52