Відділ синергетики

Email Phone* Room
Лев Богдан Іванович
посада: завідувач відділу
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
чл.-кор. НАН України
 
bilevbitp.kiev.ua
bohdan.levgmail.com
1-63 403
Загородній Анатолій Глібович
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
академік НАН України
 
azagorodnybitp.kiev.ua 4-23 228
Відибіда Олександр Костянтинович
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
vidybidabitp.kiev.ua 4-67 327
Засенко Володимир Іванович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
 
zasenkobitp.kiev.ua 4-08 226
Єрмаков Володимир Миколайович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
vlermbitp.kiev.ua 4-09 344
Семенов Андрій Олександрович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
andrii.semenovbitp.kiev.ua 411
Кочерга Ольга Дмитрівна
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
kochergabitp.kiev.ua 4-28 311
Москалюк Степан Степанович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
mssbitp.kiev.ua
Грицай Валерій Йосипович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання: доцент
 
vgrytsaybitp.kiev.ua 4-26 429
Усенко Владислав Костянтинович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
vusenkobitp.kiev.ua 1-63 406
Штик Вячеслав Олександрович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
vshtykbitp.kiev.ua
Фоміна Аліна Петрівна
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
4-44 407
Григоришин Костянтин Віталійович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
1-63 406
Васильєв Дмитро Юрійович
посада: молодший науковий співробітник
 
1-21 411
Ребеш Анастасія Петрівна
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
rebeshbitp.kiev.ua 1-28 313
Черняк Олександр Миколайович
посада: провiдний iнженер
 
anchernyakbitp.kiev.ua 333
Тимчишин Віталій Богданович
посада: інженер
 

Лабораторія математичного моделювання

Гончар Микола Семенович
посада: головний науковий співробітник, в.о. завідувача лабораторії
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
 
mgoncharbitp.kiev.ua 4-02 447
Козирський Володимир Глібович
посада: cтарший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
kozyrskibitp.kiev.ua 4-73 446
Жохін Анатолій Сергійович
посада: cтарший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
aszhokhinbitp.kiev.ua 1-03 432
Махорт Андрій Пилипович
посада: cтарший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
mapbitp.kiev.ua 4-20 445
Терент'єва Людмила Сергіївна
посада: провідний інженер
 
mmitpbitp.kiev.ua 4-20 445
Довжик Олена Петрівна
посада: інженер
 
1-52 342
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX