Відділ теорії квантових процесів у наносистемах

Email Phone* Room
Петров Ельмар Григорович
посада: завідувач відділу
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
чл.-кор. НАН України
 
epetrovbitp.kiev.ua 4-41 423
Христофоров Леонід Миколайович
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
lchristbitp.kiev.ua 324
Кручинін Сергій Павлович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
kruchitpbitp.kiev.ua
sergeikruchininyahoo.com
1-62 320
Тесленко Віктор Іванович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
vtesbitp.kiev.ua 4-87 420
Григорчук Микола Іванович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
ngrigorbitp.kiev.ua 1-91 418
Шевченко Євген Віталійович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
shevchenkobitp.kiev.ua 1-74 424
Капітанчук Олексій Леонідович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
alkaptbitp.kiev.ua 4-49 414
Леонов Володимир Олександрович
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
vleonovbitp.kiev.ua 426
Герасименко Ірина Миколаївна
посада: провідний інженер
 
gerasimenkobitp.kiev.ua 477 230
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX