Відділ теорії квантових процесів у наносистемах

Петров Ельмар Григорович
завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор
чл.-кор. НАН України
epetrovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-41
Христофоров Леонід Миколайович
головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
lchristbitp.kiev.ua
Кручинін Сергій Павлович
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
kruchitpbitp.kiev.ua, sergeikruchininyahoo.com
+38(044) 52-13-1-62
Тесленко Віктор Іванович
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vtesbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-87
Григорчук Микола Іванович
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
ngrigorbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-91
Капітанчук Олексій Леонідович
старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
alkaptbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-49
Шевченко Євген Віталійович
науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
shevchenkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-74
Леонов Володимир Олександрович
молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
vleonovbitp.kiev.ua
Герасименко Ірина Миколаївна
провідний інженер
gerasimenkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-477
Наукові результати
Наукові публікації