Відділ математичних методів в теоретичній фізиці

Email Phone* Room
Гаврилик Олександр Михайлович
посада: завідувач відділу
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
omgavrbitp.kiev.ua 1-41 440
Золотарюк Олександр Васильович
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
azolobitp.kiev.ua 4-38 339
Назаренко Андрій Володимирович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
nazarenkobitp.kiev.ua 4-34 430
Міщенко Юрій Анатолійович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
mishchenkobitp.kiev.ua 4-36 436
Мороз Олег Миколайович
посада: провідний інженер
 
morozbitp.kiev.ua 4-68 435

Лабораторія теорії інтегровних систем

Іоргов Микола Зіновійович
посада: завідувач лабораторії
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
iorgovbitp.kiev.ua 1-66 438
Беспалов Юрій Миколайович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
bespalovbitp.kiev.ua 4-58 435
Безвершенко Юлія Василівна
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
4-37 444
Тихий Юрій Володимирович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
tykhyybitp.kiev.ua 1-66 438
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX