Відділ математичних методів в теоретичній фізиці

Гаврилик Олександр Михайлович
посада:завідувач відділу
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-41
email:omgavrbitp.kiev.ua
Золотарюк Олександр Васильович
посада:головний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-38
email:azolobitp.kiev.ua
Назаренко Андрій Володимирович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-34
email:nazarenkobitp.kiev.ua
Міщенко Юрій Анатолійович
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-36
email:mishchenkobitp.kiev.ua
Мороз Олег Миколайович
посада:провідний інженер
телефон:+38(044) 52-13-4-68
email:morozbitp.kiev.ua

Лабораторія теорії інтегровних систем

Іоргов Микола Зіновійович
посада:завідувач лабораторії
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-66
email:iorgovbitp.kiev.ua
Беспалов Юрій Миколайович
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-58
email:bespalovbitp.kiev.ua
Тихий Юрій Володимирович
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-66
email:tykhyybitp.kiev.ua
Безвершенко Юлія Василівна
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-37