Відділ математичних методів в теоретичній фізиці

Гаврилик Олександр Михайлович
завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
omgavrbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-41
Золотарюк Олександр Васильович
головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
azolobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-38
Назаренко Андрій Володимирович
старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
nazarenkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-34
Міщенко Юрій Анатолійович
науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
mishchenkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-36
Мороз Олег Миколайович
провідний інженер
morozbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-68
Наукові результати

Лабораторія теорії інтегровних систем

Іоргов Микола Зіновійович
завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
iorgovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-66
Беспалов Юрій Миколайович
науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
bespalovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-58
Наукові результати
Тихий Юрій Володимирович
науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
tykhyybitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-66
Безвершенко Юлія Василівна
молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
+38(044) 52-13-4-37
Наукові результати