Відділ фізики високих густин енергії

Зінов'єв Генадій Михайлович
посада:завідувач відділу
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор,
чл.-кор. НАН України
телефон:+38(044) 52-13-4-56
email:gezinbitp.kiev.ua
Gennady.Zinovjevcern.ch
Горенштейн Марк Ісакович
посада:головний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор
телефон:+38(044) 52-13-1-08
email:gorenbitp.kiev.ua
gorenfias.uni-frankfurt.de
Синюков Юрій Михайлович
посада:головний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор
телефон:+38(044) 52-13-1-75
email:sinyukovbitp.kiev.ua
Кобушкін Олександр Петрович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор
телефон:+38(044) 52-13-4-45
email:kobushkinbitp.kiev.ua
web:http://apd.kpi.ua/kafedra/perspages/KobushkinAP.html
Борисенко Олег Анатолійович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-16
email:olegbitp.kiev.ua
Анчишкін Дмитро Владленович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-45
email:dmanchbitp.kiev.ua
dmytro.kievgmail.com
Бугаєв Кирило Олексійович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-52
email:bugaevth.physik.uni-frankfurt.de
web:http://phys-kbug.rhcloud.com
Борисюк Дмитро Леонідович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-45
email:borisyukbitp.kiev.ua
Аккелін Сергій Валентинович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-75
email:akkelinbitp.kiev.ua
Іваницький Олексій Ігоревич
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-52
email:a_iv_ukr.net
Шаповал Володимир Миколайович
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-53
Побережнюк Роман Володимирович
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
email:rpoberezhnyukbitp.kiev.ua
rpoberezhnyukgoogle.com

Лабораторія грід обчислень у фізиці

Мартинов Євген Сергійович
посада:завідувач лабораторії
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор
телефон:+38(044) 52-13-1-18
email:martynovbitp.kiev.ua
Челноков Володимир Олексійович
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-72
Сагун Віолетта Василівна
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-52
email:v_sagunukr.net
Алькін Антон Олегович
посада:провідний інженер
телефон:+38(044) 52-13-1-19
email:alkinbitp.kiev.ua
Anton.Alkincern.ch
Набока Владислав Юрійович
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-53
email:nvlad1ukr.net