Відділ фізики високих густин енергії

Email Phone* Room
Зінов'єв Генадій Михайлович
посада: завідувач відділу
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
чл.-кор. НАН України
 
gezinbitp.kiev.ua
Gennady.Zinovjevcern.ch
206
Горенштейн Марк Ісакович
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
 
gorenbitp.kiev.ua
gorenfias.uni-frankfurt.de
208
Синюков Юрій Михайлович
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
 
sinyukovbitp.kiev.ua 425
Кобушкін Олександр Петрович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
kobushkinbitp.kiev.ua 203
Борисенко Олег Анатолійович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
olegbitp.kiev.ua 206
Анчишкін Дмитро Владленович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
dmanchbitp.kiev.ua
dmytro.kievgmail.com
204
Бугаєв Кирило Олексійович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
bugaevth.physik.uni-frankfurt.de 210
Борисюк Дмитро Леонідович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
borisyukbitp.kiev.ua 203
Аккелін Сергій Валентинович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
akkelinbitp.kiev.ua 425
Іваницький Олексій Ігоревич
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
a_iv_ukr.net 210
Шаповал Володимир Миколайович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
333
Побережнюк Роман Володимирович
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
rpoberezhnyukbitp.kiev.ua
rpoberezhnyukgoogle.com
213

Лабораторія грід обчислень у фізиці

Мартинов Євген Сергійович
посада: завідувач лабораторії
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
martynovbitp.kiev.ua 218
Челноков Володимир Олексійович
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
202
Сагун Віолетта Василівна
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
v_sagunukr.net 210
Алькін Антон Олегович
посада: провідний інженер
 
alkinbitp.kiev.ua
Anton.Alkincern.ch
219
Набока Владислав Юрійович
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
nvlad1ukr.net 333
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX