Відділ фізики високих густин енергії

Зінов'єв Генадій Михайлович
завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор
чл.-кор. НАН України
gezinbitp.kiev.ua, Gennady.Zinovjevcern.ch
+38(044) 52-13-4-56
Горенштейн Марк Ісакович
головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
gorenbitp.kiev.ua, gorenfias.uni-frankfurt.de
+38(044) 52-13-1-08
Синюков Юрій Михайлович
головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
sinyukovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-75
Кобушкін Олександр Петрович
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
kobushkinbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-45
Борисенко Олег Анатолійович
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
olegbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-16
Анчишкін Дмитро Владленович
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
dmanchbitp.kiev.ua, dmytro.kievgmail.com
+38(044) 52-13-1-45
Бугаєв Кирило Олексійович
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
bugaevth.physik.uni-frankfurt.de
+38(044) 52-13-4-52
Борисюк Дмитро Леонідович
старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
borisyukbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-45
Аккелін Сергій Валентинович
старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
akkelinbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-75
Іваницький Олексій Ігоревич
науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
a_iv_ukr.net
+38(044) 52-13-4-52
Шаповал Володимир Миколайович
науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
+38(044) 52-13-1-53
Побережнюк Роман Володимирович
молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
rpoberezhnyukbitp.kiev.ua, rpoberezhnyukgoogle.com

Лабораторія грід обчислень у фізиці

Мартинов Євген Сергійович
завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
професор
martynovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-18
Челноков Володимир Олексійович
молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
+38(044) 52-13-1-72
Наукові результати
Сагун Віолетта Василівна
молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
v_sagunukr.net
+38(044) 52-13-4-52
Алькін Антон Олегович
провідний інженер
alkinbitp.kiev.ua, Anton.Alkincern.ch
+38(044) 52-13-1-19
Набока Владислав Юрійович
молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
nvlad1ukr.net
+38(044) 52-13-1-53