Відділ астрофізики та елементарних частинок

Email Phone* Room
Гусинін Валерій Павлович
посада: завідувач відділу
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
чл.-кор. НАН України
 
vgusyninbitp.kiev.ua 4-44 207
Єнковський Ласло Ласлович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
jenkbitp.kiev.ua 4-61 212
Ізотов Юрій Іванович
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
академік НАН України
 
yizotovbitp.kiev.ua 1-61 442
Гусєва Наталія Григорівна
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
ngusevabitp.kiev.ua 444
Бугрій Анатолій Іванович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
abugrijbitp.kiev.ua 4-57 427
Горбар Едуард Володимирович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
gorbarbitp.kiev.ua 4-15 209
Томченко Максим Дмитрович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
mtomchenkobitp.kiev.ua 4-47 201

Лабораторія астрофізики і космології

Штанов Юрій Володимирович
посада: завідувач лабораторії
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
shtanovbitp.kiev.ua 4-53 214
Кузьмичов Вадим Валентинович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
vkuzmichevbitp.kiev.ua 4-61 215
Візнюк Олександр Володимирович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
viznyukbitp.kiev.ua 1-11 409
Савченко Денис Олександрович
посада: провідний інженер
 
dsavchenkobitp.kiev.ua 1-15 211
Рудаковський Антон Володимирович
посада: провідний інженер
 
rudakovskyibitp.kiev.ua 217
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX