Відділ астрофізики та елементарних частинок

Гусинін Валерій Павлович
завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор
чл.-кор. НАН України
vgusyninbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-44
Ізотов Юрій Іванович
головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
академік НАН України
yizotovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-61
Гусєва Наталія Григорівна
головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
ngusevabitp.kiev.ua
Єнковський Ласло Ласлович
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
jenkbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-61
Горбар Едуард Володимирович
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
gorbarbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-15
Бугрій Анатолій Іванович
старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
abugrijbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-57
Томченко Максим Дмитрович
старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
mtomchenkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-47

Лабораторія астрофізики і космології

Штанов Юрій Володимирович
завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
shtanovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-53
Кузьмичов Вадим Валентинович
старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
vkuzmichevbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-61
Візнюк Олександр Володимирович
науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
viznyukbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-11
Савченко Денис Олександрович
провідний інженер
dsavchenkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-15
Рудаковський Антон Володимирович
провідний інженер
rudakovskyibitp.kiev.ua