Відділ астрофізики та елементарних частинок

Гусинін Валерій Павлович
посада:завідувач відділу
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор,
чл.-кор. НАН України
телефон:+38(044) 52-13-4-44
email:vgusyninbitp.kiev.ua
Ізотов Юрій Іванович
посада:головний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник,
академік НАН України
телефон:+38(044) 52-13-1-61
email:yizotovbitp.kiev.ua
Гусєва Наталія Григорівна
посада:головний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
email:ngusevabitp.kiev.ua
Єнковський Ласло Ласлович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-61
email:jenkbitp.kiev.ua
Горбар Едуард Володимирович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-15
email:gorbarbitp.kiev.ua
Бугрій Анатолій Іванович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-57
email:abugrijbitp.kiev.ua
Томченко Максим Дмитрович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-47
email:mtomchenkobitp.kiev.ua

Лабораторія астрофізики і космології

Штанов Юрій Володимирович
посада:завідувач лабораторії
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-53
email:shtanovbitp.kiev.ua
web:http://shtanov.pp.ua/
Кузьмичов Вадим Валентинович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-61
email:vkuzmichevbitp.kiev.ua
Візнюк Олександр Володимирович
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-11
email:viznyukbitp.kiev.ua
Савченко Денис Олександрович
посада:провідний інженер
телефон:+38(044) 52-13-1-15
email:dsavchenkobitp.kiev.ua
Рудаковський Антон Володимирович
посада:провідний інженер
email:rudakovskyibitp.kiev.ua