Відділ астрофізики та елементарних частинок

Email Phone* Room
Гусинін Валерій Павлович
посада: завідувач відділу
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
чл.-кор. НАН України
 
vgusyninbitp.kiev.ua 207
Ізотов Юрій Іванович
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
академік НАН України
 
yizotovbitp.kiev.ua 442
Гусєва Наталія Григорівна
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
ngusevabitp.kiev.ua 444
Єнковський Ласло Ласлович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
jenkbitp.kiev.ua 212
Горбар Едуард Володимирович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
gorbarbitp.kiev.ua 209
Бугрій Анатолій Іванович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
 
abugrijbitp.kiev.ua 427
Томченко Максим Дмитрович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
mtomchenkobitp.kiev.ua 201

Лабораторія астрофізики і космології

Штанов Юрій Володимирович
посада: завідувач лабораторії
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
shtanovbitp.kiev.ua 214
Кузьмичов Вадим Валентинович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
vkuzmichevbitp.kiev.ua 215
Візнюк Олександр Володимирович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
 
viznyukbitp.kiev.ua 409
Савченко Денис Олександрович
посада: провідний інженер
 
dsavchenkobitp.kiev.ua 211
Рудаковський Антон Володимирович
посада: провідний інженер
 
rudakovskyibitp.kiev.ua 217
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX