Email Phone* Room
Загородній Анатолій Глібович
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
академік НАН України
Відділ синергетики
azagorodnybitp.kiev.ua 4-23 228
Засенко Володимир Іванович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Відділ синергетики
zasenkobitp.kiev.ua 4-08 226
Здоревський Олексій Олександрович
посада: аспірант
Лабораторія біофізики макромолекул
zdorevskyibitp.kiev.ua
Золотарюк Ярослав Олександрович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший дослідник
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
yzolobitp.kiev.ua 4-97 337
Зінов'єв Генадій Михайлович
посада: завідувач відділу
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
чл.-кор. НАН України
Відділ фізики високих густин енергії
gezinbitp.kiev.ua
Gennady.Zinovjevcern.ch
4-56 206
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX