Загородній Анатолій Глібович
головний науковий співробітник
Відділ синергетики
доктор фіз.-мат. наук
професор
академік НАН України
azagorodnybitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-23
Засенко Володимир Іванович
провідний науковий співробітник
Відділ синергетики
доктор фіз.-мат. наук
zasenkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-08
Здоревський Олексій Олександрович
аспірант
Лабораторія біофізики макромолекул
zdorevskyibitp.kiev.ua
Зінов'єв Генадій Михайлович
завідувач відділу
Відділ фізики високих густин енергії
доктор фіз.-мат. наук
професор
чл.-кор. НАН України
gezinbitp.kiev.ua, Gennady.Zinovjevcern.ch
+38(044) 52-13-4-56
Золотарюк Олександр Васильович
головний науковий співробітник
Відділ математичних методів в теоретичній фізиці
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
azolobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-38
Золотарюк Ярослав Олександрович
провідний науковий співробітник
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
yzolobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-97