Загородній Анатолій Глібович
посада:головний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор,
академік НАН України
телефон:+38(044) 52-13-4-23
email:azagorodnybitp.kiev.ua
Відділ синергетики
Засенко Володимир Іванович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-08
email:zasenkobitp.kiev.ua
Відділ синергетики
Здоревський Олексій Олександрович
посада:аспірант
email:zdorevskyibitp.kiev.ua
Лабораторія біофізики макромолекул
Зінов'єв Генадій Михайлович
посада:завідувач відділу
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор,
чл.-кор. НАН України
телефон:+38(044) 52-13-4-56
email:gezinbitp.kiev.ua
Gennady.Zinovjevcern.ch
Відділ фізики високих густин енергії
Золотарюк Олександр Васильович
посада:головний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-38
email:azolobitp.kiev.ua
Відділ математичних методів в теоретичній фізиці
Золотарюк Ярослав Олександрович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший дослідник
телефон:+38(044) 52-13-4-97
email:yzolobitp.kiev.ua
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем