Email Phone* Room
Єнковський Ласло Ласлович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Відділ астрофізики та елементарних частинок
jenkbitp.kiev.ua 4-61 212
Єремко Олександр Олександрович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
eremkobitp.kiev.ua 4-31 341
Єрмаков Володимир Миколайович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Відділ синергетики
vlermbitp.kiev.ua 4-09 344
Єршов Костянтин Васильович
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
kostya.ergmail.com
yershovbitp.kiev.ua
5-52 233
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX