Єремко Олександр Олександрович
провідний науковий співробітник
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
eremkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-31
Єрмаков Володимир Миколайович
провідний науковий співробітник
Відділ синергетики
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vlermbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-09
Єнковський Ласло Ласлович
провідний науковий співробітник
Відділ астрофізики та елементарних частинок
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
jenkbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-61
Єршов Костянтин Васильович
молодший науковий співробітник
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
кандидат фіз.-мат. наук
kostya.ergmail.com, yershovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-5-52