Єремко Олександр Олександрович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-31
email:eremkobitp.kiev.ua
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Єрмаков Володимир Миколайович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-09
email:vlermbitp.kiev.ua
Відділ синергетики
Єнковський Ласло Ласлович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-61
email:jenkbitp.kiev.ua
Відділ астрофізики та елементарних частинок
Єршов Костянтин Васильович
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-5-52
email:kostya.ergmail.com
yershovbitp.kiev.ua
web:http://ritm.knu.ua/yershov/
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах