Гаврилик Олександр Михайлович
завідувач відділу
Відділ математичних методів в теоретичній фізиці
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
omgavrbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-41
Гончар Микола Семенович
головний науковий співробітник, в.о. завідувача лабораторії
Лабораторія математичного моделювання
доктор фіз.-мат. наук
професор
mgoncharbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-02
Горбар Едуард Володимирович
провідний науковий співробітник
Відділ астрофізики та елементарних частинок
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
gorbarbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-15
Горенштейн Марк Ісакович
головний науковий співробітник
Відділ фізики високих густин енергії
доктор фіз.-мат. наук
професор
gorenbitp.kiev.ua, gorenfias.uni-frankfurt.de
+38(044) 52-13-1-08
Григорчук Микола Іванович
провідний науковий співробітник
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
ngrigorbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-91
Гринюк Борис Євгенович
старший науковий співробітник
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
кандидат фіз.-мат. наук
bgrinyukbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-27
Григоришин Костянтин Віталійович
науковий співробітник
Відділ синергетики
кандидат фіз.-мат. наук
+38(044) 52-13-1-63
Грицай Валерій Йосипович
старший науковий співробітник
Відділ синергетики
кандидат фіз.-мат. наук
доцент
vgrytsaybitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-26
Гусєва Наталія Григорівна
головний науковий співробітник
Відділ астрофізики та елементарних частинок
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
ngusevabitp.kiev.ua
Гусинін Валерій Павлович
завідувач відділу
Відділ астрофізики та елементарних частинок
доктор фіз.-мат. наук
професор
чл.-кор. НАН України
vgusyninbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-44
Герасименко Ірина Миколаївна
провідний інженер
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
gerasimenkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-477
Наукові результати
Наукові публікації