Email Phone* Room
Гаврилик Олександр Михайлович
посада: завідувач відділу
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Відділ математичних методів в теоретичній фізиці
omgavrbitp.kiev.ua 1-41 440
Герасименко Ірина Миколаївна
посада: провідний інженер
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
gerasimenkobitp.kiev.ua 477 230
Гончар Микола Семенович
посада: головний науковий співробітник, в.о. завідувача лабораторії
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
Лабораторія математичного моделювання
mgoncharbitp.kiev.ua 4-02 447
Горбар Едуард Володимирович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Відділ астрофізики та елементарних частинок
gorbarbitp.kiev.ua 4-15 209
Горенштейн Марк Ісакович
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
Відділ фізики високих густин енергії
gorenbitp.kiev.ua
gorenfias.uni-frankfurt.de
1-08 208
Григоришин Костянтин Віталійович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ синергетики
1-63 406
Григорчук Микола Іванович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
ngrigorbitp.kiev.ua 1-91 418
Гринюк Борис Євгенович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
bgrinyukbitp.kiev.ua 4-27 302
Грицай Валерій Йосипович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання: доцент
Відділ синергетики
vgrytsaybitp.kiev.ua 4-26 429
Гусинін Валерій Павлович
посада: завідувач відділу
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
чл.-кор. НАН України
Відділ астрофізики та елементарних частинок
vgusyninbitp.kiev.ua 4-44 207
Гусєва Наталія Григорівна
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Відділ астрофізики та елементарних частинок
ngusevabitp.kiev.ua 444
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX