Гаврилик Олександр Михайлович
посада:завідувач відділу
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-41
email:omgavrbitp.kiev.ua
Відділ математичних методів в теоретичній фізиці
Гончар Микола Семенович
посада:головний науковий співробітник,
в.о. завідувача лабораторії
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор
телефон:+38(044) 52-13-4-02
email:mgoncharbitp.kiev.ua
Лабораторія математичного моделювання
Горбар Едуард Володимирович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-15
email:gorbarbitp.kiev.ua
Відділ астрофізики та елементарних частинок
Горенштейн Марк Ісакович
посада:головний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор
телефон:+38(044) 52-13-1-08
email:gorenbitp.kiev.ua
gorenfias.uni-frankfurt.de
Відділ фізики високих густин енергії
Григорчук Микола Іванович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-91
email:ngrigorbitp.kiev.ua
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
Гринюк Борис Євгенович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-27
email:bgrinyukbitp.kiev.ua
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
Григоришин Костянтин Віталійович
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-63
Відділ синергетики
Грицай Валерій Йосипович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання:доцент
телефон:+38(044) 52-13-4-26
email:vgrytsaybitp.kiev.ua
Відділ синергетики
Гусєва Наталія Григорівна
посада:головний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
email:ngusevabitp.kiev.ua
Відділ астрофізики та елементарних частинок
Гусинін Валерій Павлович
посада:завідувач відділу
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор,
чл.-кор. НАН України
телефон:+38(044) 52-13-4-44
email:vgusyninbitp.kiev.ua
Відділ астрофізики та елементарних частинок
Герасименко Ірина Миколаївна
посада:провідний інженер
телефон:+38(044) 52-13-477
email:gerasimenkobitp.kiev.ua
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах