Шадура Віталій Миколайович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-40
email:shadurabitp.kiev.ua
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
Шаповал Володимир Миколайович
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-53
Відділ фізики високих густин енергії
Шарапов Сергій Геннадійович
посада:завідувач лабораторії
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший дослідник
телефон:+38(044) 52-13-1-71
email:sharapovbitp.kiev.ua
web:https://sites.google.com/site/sergeisharapov/
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Шевченко Євген Віталійович
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-74
email:shevchenkobitp.kiev.ua
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
Штанов Юрій Володимирович
посада:завідувач лабораторії
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-53
email:shtanovbitp.kiev.ua
web:http://shtanov.pp.ua/
Лабораторія астрофізики і космології
Штик Вячеслав Олександрович
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
email:vshtykbitp.kiev.ua
Відділ синергетики