Шадура Віталій Миколайович
старший науковий співробітник
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
кандидат фіз.-мат. наук
shadurabitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-40
Шаповал Володимир Миколайович
науковий співробітник
Відділ фізики високих густин енергії
кандидат фіз.-мат. наук
+38(044) 52-13-1-53
Шарапов Сергій Геннадійович
завідувач лабораторії
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
sharapovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-71
Шевченко Євген Віталійович
науковий співробітник
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
кандидат фіз.-мат. наук
shevchenkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-74
Штанов Юрій Володимирович
завідувач лабораторії
Лабораторія астрофізики і космології
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
shtanovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-53
Штик Вячеслав Олександрович
науковий співробітник
Відділ синергетики
кандидат фіз.-мат. наук
vshtykbitp.kiev.ua