Email Phone* Room
Шадура Віталій Миколайович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
shadurabitp.kiev.ua 4-40 303
Шаповал Володимир Миколайович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ фізики високих густин енергії
1-53 333
Шарапов Сергій Геннадійович
посада: завідувач відділу
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший дослідник
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
sharapovbitp.kiev.ua 1-71 330
Шевченко Євген Віталійович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
shevchenkobitp.kiev.ua 1-74 424
Штанов Юрій Володимирович
посада: завідувач лабораторії
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Лабораторія астрофізики і космології
shtanovbitp.kiev.ua 4-53 214
Штик Вячеслав Олександрович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ синергетики
vshtykbitp.kiev.ua
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX