Email Phone* Room
Челноков Володимир Олексійович
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Лабораторія грід обчислень у фізиці
1-72 202
Черняк Олександр Миколайович
посада: провідний інженер
Відділ синергетики
anchernyakbitp.kiev.ua 333
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX