Челноков Володимир Олексійович
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-72
Лабораторія грід обчислень у фізиці
Черняк Олександр Миколайович
посада:провідний інженер
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
email:anchernyakbitp.kiev.ua
Відділ синергетики