Челноков Володимир Олексійович
молодший науковий співробітник
Лабораторія грід обчислень у фізиці
кандидат фіз.-мат. наук
+38(044) 52-13-1-72
Наукові результати
Черняк Олександр Миколайович
провідний інженер
Відділ синергетики
кандидат фіз.-мат. наук
anchernyakbitp.kiev.ua