Христофоров Леонід Миколайович
головний науковий співробітник
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
lchristbitp.kiev.ua
Харченко Владислав Федорович
головний науковий співробітник
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
доктор фіз.-мат. наук
професор
vkharchenkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-98