Email Phone* Room
Харченко Владислав Федорович
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
vkharchenkobitp.kiev.ua 1-98 316
Христофоров Леонід Миколайович
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
lchristbitp.kiev.ua 324
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX