Христофоров Леонід Миколайович
посада:головний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
email:lchristbitp.kiev.ua
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
Харченко Владислав Федорович
посада:головний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор
телефон:+38(044) 52-13-1-98
email:vkharchenkobitp.kiev.ua
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля