Email Phone* Room
Філіппов Геннадій Федорович
посада: головний науковий співробітник, в.о. завідувача лабораторії
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
Лабораторія структури атомних ядер
gfilippovbitp.kiev.ua 4-42 323
Фоміна Аліна Петрівна
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ синергетики
4-44 407
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX