Тесленко Віктор Іванович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-87
email:vtesbitp.kiev.ua
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
Томченко Максим Дмитрович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-47
email:mtomchenkobitp.kiev.ua
Відділ астрофізики та елементарних частинок
Тихий Юрій Володимирович
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-66
email:tykhyybitp.kiev.ua
Лабораторія теорії інтегровних систем
Тимчишин Віталій Богданович
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
email:Tymchyshynnas.gov.ua
Відділ синергетики
Терент'єва Людмила Сергіївна
посада:провідний інженер
телефон:+38(044) 52-13-4-20
email:mmitpbitp.kiev.ua
Лабораторія математичного моделювання