Email Phone* Room
Терент'єва Людмила Сергіївна
посада: провідний інженер
Лабораторія математичного моделювання
mmitpbitp.kiev.ua 4-20 445
Тесленко Віктор Іванович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
vtesbitp.kiev.ua 4-87 420
Тимчишин Віталій Богданович
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ синергетики
Tymchyshynnas.gov.ua
Тихий Юрій Володимирович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Лабораторія теорії інтегровних систем
tykhyybitp.kiev.ua 1-66 438
Томченко Максим Дмитрович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ астрофізики та елементарних частинок
mtomchenkobitp.kiev.ua 4-47 201
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX