Тесленко Віктор Іванович
провідний науковий співробітник
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vtesbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-87
Томченко Максим Дмитрович
старший науковий співробітник
Відділ астрофізики та елементарних частинок
кандидат фіз.-мат. наук
mtomchenkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-47
Тихий Юрій Володимирович
науковий співробітник
Лабораторія теорії інтегровних систем
кандидат фіз.-мат. наук
tykhyybitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-66
Тимчишин Віталій Богданович
молодший науковий співробітник
Відділ синергетики
кандидат фіз.-мат. наук
Tymchyshynnas.gov.ua
Терент'єва Людмила Сергіївна
провідний інженер
Лабораторія математичного моделювання
mmitpbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-20