Вахненко Олексій Олексійович
старший науковий співробітник
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vakhnenkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-37
Василевський Віктор Семенович
провідний науковий співробітник
Лабораторія структури атомних ядер
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vsvasilevskygmail.com
+38(044) 52-13-1-64
Васильєв Дмитро Юрійович
молодший науковий співробітник
Відділ синергетики
кандидат фіз.-мат. наук
+38(044) 52-13-1-21
Наукові публікації
Відибіда Олександр Костянтинович
головний науковий співробітник
Відділ синергетики
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vidybidabitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-67
Візнюк Олександр Володимирович
науковий співробітник
Лабораторія астрофізики і космології
кандидат фіз.-мат. наук
viznyukbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-11
Волков Сергій Наумович
головний науковий співробітник, в.о. завідувача лабораторії
Лабораторія біофізики макромолекул
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
snvolkovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-59