Email Phone* Room
Василевський Віктор Семенович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Лабораторія структури атомних ядер
vsvasilevskygmail.com 1-64 345
Васильєв Дмитро Юрійович
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ синергетики
1-21 411
Вахненко Олексій Олексійович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
vakhnenkobitp.kiev.ua 1-37 332
Волков Сергій Наумович
посада: головний науковий співробітник, в.о. завідувача лабораторії
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Лабораторія біофізики макромолекул
snvolkovbitp.kiev.ua 4-59 401
Відибіда Олександр Костянтинович
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Відділ синергетики
vidybidabitp.kiev.ua 4-67 327
Візнюк Олександр Володимирович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Лабораторія астрофізики і космології
viznyukbitp.kiev.ua 1-11 409
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX