Вахненко Олексій Олексійович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-37
email:vakhnenkobitp.kiev.ua
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Василевський Віктор Семенович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-64
email:vsvasilevskygmail.com
Лабораторія структури атомних ядер
Васильєв Дмитро Юрійович
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-21
Відділ синергетики
Відибіда Олександр Костянтинович
посада:головний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-67
email:vidybidabitp.kiev.ua
web:http://vidybida.kiev.ua
Відділ синергетики
Візнюк Олександр Володимирович
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-11
email:viznyukbitp.kiev.ua
Лабораторія астрофізики і космології
Волков Сергій Наумович
посада:головний науковий співробітник,
в.о. завідувача лабораторії
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-59
email:snvolkovbitp.kiev.ua
Лабораторія біофізики макромолекул