Сагун Віолетта Василівна
молодший науковий співробітник
Лабораторія грід обчислень у фізиці
кандидат фіз.-мат. наук
v_sagunukr.net
+38(044) 52-13-4-52
Савченко Денис Олександрович
провідний інженер
Лабораторія астрофізики і космології
dsavchenkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-15
Семенов Андрій Олександрович
провідний науковий співробітник
Відділ синергетики
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
andrii.semenovbitp.kiev.ua
Синюков Юрій Михайлович
головний науковий співробітник
Відділ фізики високих густин енергії
доктор фіз.-мат. наук
професор
sinyukovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-75
Ситенко Юрій Олексійович
завідувач відділу
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
доктор фіз.-мат. наук
професор
чл.-кор. НАН України
yusitenkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-90
Скрипник Юрій Вікторович
провідний науковий співробітник
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
skrypnykbitp.kiev.ua, yuriy.v.skrypnykgmail.com
+38(044) 52-13-4-17
Стародуб Іван Олексійович
молодший науковий співробітник
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
кандидат фіз.-мат. наук
starodubbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-48
Свістунов Сергій Якович
завідувач відділу
Відділ комп’ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
кандидат тех. наук
svistunovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-32