Email Phone* Room
Савченко Денис Олександрович
посада: провідний інженер
Лабораторія астрофізики і космології
dsavchenkobitp.kiev.ua 1-15 211
Сагун Віолетта Василівна
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Лабораторія грід обчислень у фізиці
v_sagunukr.net 4-52 210
Свістунов Сергій Якович
посада: завідувач відділу
науковий ступінь: кандидат тех. наук
Відділ комп’ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
svistunovbitp.kiev.ua 1-32 322
Семенов Андрій Олександрович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Відділ синергетики
andrii.semenovbitp.kiev.ua 411
Синюков Юрій Михайлович
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
Відділ фізики високих густин енергії
sinyukovbitp.kiev.ua 1-75 425
Ситенко Юрій Олексійович
посада: завідувач відділу
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
чл.-кор. НАН України
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
yusitenkobitp.kiev.ua 4-90 307
Скрипник Юрій Вікторович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
skrypnykbitp.kiev.ua
yuriy.v.skrypnykgmail.com
4-17 410
Стародуб Іван Олексійович
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
starodubbitp.kiev.ua 4-48 336
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX