Сагун Віолетта Василівна
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-52
email:v_sagunukr.net
Лабораторія грід обчислень у фізиці
Савченко Денис Олександрович
посада:провідний інженер
телефон:+38(044) 52-13-1-15
email:dsavchenkobitp.kiev.ua
Лабораторія астрофізики і космології
Семенов Андрій Олександрович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
email:andrii.semenovbitp.kiev.ua
Відділ синергетики
Синюков Юрій Михайлович
посада:головний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор
телефон:+38(044) 52-13-1-75
email:sinyukovbitp.kiev.ua
Відділ фізики високих густин енергії
Ситенко Юрій Олексійович
посада:завідувач відділу
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор,
чл.-кор. НАН України
телефон:+38(044) 52-13-4-90
email:yusitenkobitp.kiev.ua
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
Скрипник Юрій Вікторович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-17
email:skrypnykbitp.kiev.ua
yuriy.v.skrypnykgmail.com
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Стародуб Іван Олексійович
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-48
email:starodubbitp.kiev.ua
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Свістунов Сергій Якович
посада:завідувач відділу
н. ступінь:кандидат тех. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-32
email:svistunovbitp.kiev.ua
Відділ комп’ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації