Перепелиця Сергій Миколайович
старший науковий співробітник
Лабораторія біофізики макромолекул
кандидат фіз.-мат. наук
старший дослідник
perepelytsyabitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-95
Петров Ельмар Григорович
завідувач відділу
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
доктор фіз.-мат. наук
професор
чл.-кор. НАН України
epetrovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-41
Петров Микола Митрофанович
провідний науковий співробітник
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
petbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-72
П'ятницький Дмитро Валерійович
науковий співробітник
Лабораторія біофізики макромолекул
кандидат фіз.-мат. наук
dvpyatgmail.com
+38(044) 52-13-1-01
Побережнюк Роман Володимирович
молодший науковий співробітник
Відділ фізики високих густин енергії
кандидат фіз.-мат. наук
rpoberezhnyukbitp.kiev.ua, rpoberezhnyukgoogle.com
Понежа Олена Олександрівна
науковий співробітник
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
кандидат фіз.-мат. наук
ponezhabitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-91
Пелих Володимир Володимирович
провідний інженер
Відділ комп’ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
pelykhbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-64
Пушкаш Ольга Анатоліївна
провідний інженер
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
olgapushkashbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-84
Наукові результати
Наукові публікації