Email Phone* Room
П'ятницький Дмитро Валерійович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Лабораторія біофізики макромолекул
dvpyatgmail.com 1-01 301
Пелих Володимир Володимирович
посада: провідний інженер
Відділ комп’ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
pelykhbitp.kiev.ua 4-64 311
Перепелиця Сергій Миколайович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Лабораторія біофізики макромолекул
perepelytsyabitp.kiev.ua 4-95 408
Петров Микола Митрофанович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
petbitp.kiev.ua 4-72 306
Побережнюк Роман Володимирович
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ фізики високих густин енергії
rpoberezhnyukbitp.kiev.ua
rpoberezhnyukgoogle.com
213
Понежа Олена Олександрівна
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
ponezhabitp.kiev.ua 4-91
Пушкаш Ольга Анатоліївна
посада: провідний інженер
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
olgapushkashbitp.kiev.ua 4-84 308
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX