Перепелиця Сергій Миколайович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання:старший дослідник
телефон:+38(044) 52-13-4-95
email:perepelytsyabitp.kiev.ua
Лабораторія біофізики макромолекул
Петров Ельмар Григорович
посада:завідувач відділу
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор,
чл.-кор. НАН України
телефон:+38(044) 52-13-4-41
email:epetrovbitp.kiev.ua
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
Петров Микола Митрофанович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-72
email:petbitp.kiev.ua
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
П'ятницький Дмитро Валерійович
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-01
email:dvpyatgmail.com
Лабораторія біофізики макромолекул
Побережнюк Роман Володимирович
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
email:rpoberezhnyukbitp.kiev.ua
rpoberezhnyukgoogle.com
Відділ фізики високих густин енергії
Понежа Олена Олександрівна
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-91
email:ponezhabitp.kiev.ua
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Пелих Володимир Володимирович
посада:провідний інженер
телефон:+38(044) 52-13-4-64
email:pelykhbitp.kiev.ua
Відділ комп’ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
Пушкаш Ольга Анатоліївна
посада:провідний інженер
телефон:+38(044) 52-13-4-84
email:olgapushkashbitp.kiev.ua
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля