Оніпко Олександр Іванович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор
email:aleonbitp.kiev.ua
alexanderthenthgmail.com
web:http://www.lqtl.org/
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах