Email Phone* Room
Оніпко Олександр Іванович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
aleonbitp.kiev.ua
alexanderthenthgmail.com
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX