Email Phone* Room
Набока Владислав Юрійович
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Лабораторія грід обчислень у фізиці
nvlad1ukr.net 1-53 333
Назаренко Андрій Володимирович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ математичних методів в теоретичній фізиці
nazarenkobitp.kiev.ua 4-34 430
Нестеров Олександр Володимирович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Лабораторія структури атомних ядер
nesterovbitp.kiev.ua 1-64 338
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX