Набока Владислав Юрійович
молодший науковий співробітник
Лабораторія грід обчислень у фізиці
кандидат фіз.-мат. наук
nvlad1ukr.net
+38(044) 52-13-1-53
Назаренко Андрій Володимирович
старший науковий співробітник
Відділ математичних методів в теоретичній фізиці
кандидат фіз.-мат. наук
nazarenkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-34
Нестеров Олександр Володимирович
старший науковий співробітник
Лабораторія структури атомних ядер
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
nesterovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-64