Набока Владислав Юрійович
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-53
email:nvlad1ukr.net
Лабораторія грід обчислень у фізиці
Назаренко Андрій Володимирович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-34
email:nazarenkobitp.kiev.ua
Відділ математичних методів в теоретичній фізиці
Нестеров Олександр Володимирович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-64
email:nesterovbitp.kiev.ua
Лабораторія структури атомних ядер