Махорт Андрій Пилипович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-20
email:mapbitp.kiev.ua
Лабораторія математичного моделювання
Малишева Любов Іванівна
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-49
email:malyshbitp.kiev.ua
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Мартинов Євген Сергійович
посада:завідувач лабораторії
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор
телефон:+38(044) 52-13-1-18
email:martynovbitp.kiev.ua
Лабораторія грід обчислень у фізиці
Міщенко Юрій Анатолійович
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-36
email:mishchenkobitp.kiev.ua
Відділ математичних методів в теоретичній фізиці
Москалюк Степан Степанович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
email:mssbitp.kiev.ua
Відділ синергетики
Маковський Іван Миколайович
посада:провідний інженер
телефон:+38(044) 52-13-1-34
email:mimbitp.kiev.ua
Відділ комп’ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
Мороз Олег Миколайович
посада:провідний інженер
телефон:+38(044) 52-13-4-68
email:morozbitp.kiev.ua
Відділ математичних методів в теоретичній фізиці