Email Phone* Room
Маковський Іван Миколайович
посада: провідний інженер
Відділ комп’ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
mimbitp.kiev.ua 1-34 234
Малишева Любов Іванівна
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
malyshbitp.kiev.ua 1-49 335
Мартинов Євген Сергійович
посада: завідувач лабораторії
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Лабораторія грід обчислень у фізиці
martynovbitp.kiev.ua 1-18 218
Махорт Андрій Пилипович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Лабораторія математичного моделювання
mapbitp.kiev.ua 4-20 445
Мороз Олег Миколайович
посада: провідний інженер
Відділ математичних методів в теоретичній фізиці
morozbitp.kiev.ua 4-68 435
Москалюк Степан Степанович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ синергетики
mssbitp.kiev.ua
Міщенко Юрій Анатолійович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ математичних методів в теоретичній фізиці
mishchenkobitp.kiev.ua 4-36 436
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX