Лашко Юлія Анатоліївна
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-77
email:ylashkogmail.com
Лабораторія структури атомних ядер
Леонов Володимир Олександрович
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
email:vleonovbitp.kiev.ua
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
Лев Богдан Іванович
посада:завідувач відділу
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор,
чл.-кор. НАН України
телефон:+38(044) 52-13-1-63
email:bilevbitp.kiev.ua
bohdan.levgmail.com
Відділ синергетики
Локтєв Вадим Михайлович
посада:головний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор,
академік НАН України
телефон:+38(044) 52-13-4-39
email:vloktevbitp.kiev.ua
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Литовченко Андрій Олександрович
посада:провідний інженер
телефон:+38(044) 52-13-4-64
email:alitovchenkobitp.kiev.ua
Відділ комп’ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації