Email Phone* Room
Лашко Юлія Анатоліївна
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Лабораторія структури атомних ядер
ylashkogmail.com 1-77 334
Лев Богдан Іванович
посада: завідувач відділу
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
чл.-кор. НАН України
Відділ синергетики
bilevbitp.kiev.ua
bohdan.levgmail.com
1-63 403
Леонов Володимир Олександрович
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
vleonovbitp.kiev.ua 426
Литовченко Андрій Олександрович
посада: провідний інженер
Відділ комп’ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
alitovchenkobitp.kiev.ua 4-64 311
Локтєв Вадим Михайлович
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
академік НАН України
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
vloktevbitp.kiev.ua 4-39 331
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX