Лашко Юлія Анатоліївна
старший науковий співробітник
Лабораторія структури атомних ядер
доктор фіз.-мат. наук
ylashkogmail.com
+38(044) 52-13-1-77
Леонов Володимир Олександрович
молодший науковий співробітник
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
кандидат фіз.-мат. наук
vleonovbitp.kiev.ua
Лев Богдан Іванович
завідувач відділу
Відділ синергетики
доктор фіз.-мат. наук
професор
чл.-кор. НАН України
bilevbitp.kiev.ua, bohdan.levgmail.com
+38(044) 52-13-1-63
Локтєв Вадим Михайлович
головний науковий співробітник
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
доктор фіз.-мат. наук
професор
академік НАН України
vloktevbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-39
Литовченко Андрій Олександрович
провідний інженер
Відділ комп’ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
alitovchenkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-64
Наукові публікації