Email Phone* Room
Лашко Юлія Анатоліївна
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Лабораторія структури атомних ядер
ylashkogmail.com 1-77 334
Лев Богдан Іванович
посада: завідувач відділу
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
чл.-кор. НАН України
Відділ синергетики
blevbitp.kiev.ua
bohdan.levgmail.com
1-63 403
Леонов Володимир Олександрович
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
vleonov