Email Phone* Room
Канєвська Поліна Павлівна
посада: провідний інженер
Лабораторія біофізики макромолекул
kanevskabitp.kiev.ua 4-95 408
Капітанчук Олексій Леонідович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
alkaptbitp.kiev.ua 4-49 414
Кобушкін Олександр Петрович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
Відділ фізики високих густин енергії
kobushkinbitp.kiev.ua 4-45 203
Козирський Володимир Глібович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Лабораторія математичного моделювання
kozyrskibitp.kiev.ua 4-73 446
Кочерга Ольга Дмитрівна
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ синергетики
kochergabitp.kiev.ua 4-28 311
Кравчук Володимир Петрович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
vkravchukbitp.kiev.ua
volodymyr.krgooglemail.com
1-67 337
Кручинін Сергій Павлович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: професор
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
kruchitpbitp.kiev.ua
sergeikruchininyahoo.com
1-62 320
Крячко Євген Сергійович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Лабораторія біофізики макромолекул
evgene.kryachkogmail.com
e_kryachkoyahoo.com
1-73 433
Кузьмичов Валентин Євдокимович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
specradabitp.kiev.ua 4-05 314
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX