Капітанчук Олексій Леонідович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-49
email:alkaptbitp.kiev.ua
web:http://oleksiy.kapitanchuk.com
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
Кобушкін Олександр Петрович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор
телефон:+38(044) 52-13-4-45
email:kobushkinbitp.kiev.ua
web:http://apd.kpi.ua/kafedra/perspages/KobushkinAP.html
Відділ фізики високих густин енергії
Кочерга Ольга Дмитрівна
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-28
email:kochergabitp.kiev.ua
Відділ синергетики
Козирський Володимир Глібович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-73
email:kozyrskibitp.kiev.ua
Лабораторія математичного моделювання
Кравчук Володимир Петрович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-67
email:vkravchukbitp.kiev.ua
volodymyr.krgooglemail.com
web:http://ritm.knu.ua/kravchuk/
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Кручинін Сергій Павлович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:професор
телефон:+38(044) 52-13-1-62
email:kruchitpbitp.kiev.ua
sergeikruchininyahoo.com
web:http://skruchinin.azurewebsites.net/
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
Крячко Євген Сергійович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-73
email:evgene.kryachkogmail.com
e_kryachkoyahoo.com
Лабораторія біофізики макромолекул
Кузьмичов Вадим Валентинович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-61
email:vkuzmichevbitp.kiev.ua
Лабораторія астрофізики і космології
Кузьмичов Валентин Євдокимович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-05
email:specradabitp.kiev.ua
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
Канєвська Поліна Павлівна
посада:провідний інженер
телефон:+38(044) 52-13-4-95
email:kanevskabitp.kiev.ua
Лабораторія біофізики макромолекул