Капітанчук Олексій Леонідович
старший науковий співробітник
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
кандидат фіз.-мат. наук
alkaptbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-49
Кобушкін Олександр Петрович
провідний науковий співробітник
Відділ фізики високих густин енергії
доктор фіз.-мат. наук
професор
kobushkinbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-45
Кочерга Ольга Дмитрівна
старший науковий співробітник
Відділ синергетики
кандидат фіз.-мат. наук
kochergabitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-28
Козирський Володимир Глібович
старший науковий співробітник
Лабораторія математичного моделювання
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
kozyrskibitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-73
Кравчук Володимир Петрович
старший науковий співробітник
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
кандидат фіз.-мат. наук
vkravchukbitp.kiev.ua, volodymyr.krgooglemail.com
+38(044) 52-13-1-67
Кручинін Сергій Павлович
провідний науковий співробітник
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
доктор фіз.-мат. наук
професор
kruchitpbitp.kiev.ua, sergeikruchininyahoo.com
+38(044) 52-13-1-62
Крячко Євген Сергійович
провідний науковий співробітник
Лабораторія біофізики макромолекул
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
evgene.kryachkogmail.com, e_kryachkoyahoo.com
+38(044) 52-13-1-73
Кузьмичов Вадим Валентинович
старший науковий співробітник
Лабораторія астрофізики і космології
кандидат фіз.-мат. наук
vkuzmichevbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-61
Кузьмичов Валентин Євдокимович
провідний науковий співробітник
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
specradabitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-05
Канєвська Поліна Павлівна
провідний інженер
Лабораторія біофізики макромолекул
kanevskabitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-95
Наукові результати