Email Phone* Room
Іваницький Олексій Ігоревич
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ фізики високих густин енергії
a_iv_ukr.net 4-52 210
Ізотов Юрій Іванович
посада: головний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
академік НАН України
Відділ астрофізики та елементарних частинок
yizotovbitp.kiev.ua 1-61 442
Іоргов Микола Зіновійович
посада: завідувач лабораторії
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Лабораторія теорії інтегровних систем
iorgovbitp.kiev.ua 1-66 438
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX