Іоргов Микола Зіновійович
завідувач лабораторії
Лабораторія теорії інтегровних систем
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
iorgovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-66
Іваницький Олексій Ігоревич
науковий співробітник
Відділ фізики високих густин енергії
кандидат фіз.-мат. наук
a_iv_ukr.net
+38(044) 52-13-4-52
Ізотов Юрій Іванович
головний науковий співробітник
Відділ астрофізики та елементарних частинок
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
академік НАН України
yizotovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-61