Іоргов Микола Зіновійович
посада:завідувач лабораторії
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-66
email:iorgovbitp.kiev.ua
Лабораторія теорії інтегровних систем
Іваницький Олексій Ігоревич
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-52
email:a_iv_ukr.net
Відділ фізики високих густин енергії
Ізотов Юрій Іванович
посада:головний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник,
академік НАН України
телефон:+38(044) 52-13-1-61
email:yizotovbitp.kiev.ua
Відділ астрофізики та елементарних частинок