Бабенко Володимир Олексійович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-04
email:pet2ukr.net
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
Беспалов Юрій Миколайович
посада:науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-58
email:bespalovbitp.kiev.ua
Лабораторія теорії інтегровних систем
Безвершенко Юлія Василівна
посада:молодший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-37
Лабораторія теорії інтегровних систем
Борисенко Олег Анатолійович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-16
email:olegbitp.kiev.ua
Відділ фізики високих густин енергії
Борисюк Дмитро Леонідович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-45
email:borisyukbitp.kiev.ua
Відділ фізики високих густин енергії
Брижик Лариса Свиридівна
посада:в.о. завідувача відділу
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-54
email:brizhikbitp.kiev.ua
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Бугаєв Кирило Олексійович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-4-52
email:bugaevth.physik.uni-frankfurt.de
web:http://phys-kbug.rhcloud.com
Відділ фізики високих густин енергії
Бугрій Анатолій Іванович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-57
email:abugrijbitp.kiev.ua
Відділ астрофізики та елементарних частинок