Email Phone* Room
Бабенко Володимир Олексійович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
pet2ukr.net 4-04 310
Безвершенко Юлія Василівна
посада: молодший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Лабораторія теорії інтегровних систем
4-37 444
Беспалов Юрій Миколайович
посада: науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Лабораторія теорії інтегровних систем
bespalovbitp.kiev.ua 4-58 435
Борисенко Олег Анатолійович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Відділ фізики високих густин енергії
olegbitp.kiev.ua 1-16 206
Борисюк Дмитро Леонідович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ фізики високих густин енергії
borisyukbitp.kiev.ua 4-45 203
Брижик Лариса Свиридівна
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
brizhikbitp.kiev.ua 1-54 343
Бугаєв Кирило Олексійович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Відділ фізики високих густин енергії
bugaevth.physik.uni-frankfurt.de 4-52 210
Бугрій Анатолій Іванович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Відділ астрофізики та елементарних частинок
abugrijbitp.kiev.ua 4-57 427
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX