Бабенко Володимир Олексійович
старший науковий співробітник
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
pet2ukr.net
+38(044) 52-13-4-04
Беспалов Юрій Миколайович
науковий співробітник
Лабораторія теорії інтегровних систем
кандидат фіз.-мат. наук
bespalovbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-58
Наукові результати
Безвершенко Юлія Василівна
молодший науковий співробітник
Лабораторія теорії інтегровних систем
кандидат фіз.-мат. наук
+38(044) 52-13-4-37
Наукові результати
Борисенко Олег Анатолійович
провідний науковий співробітник
Відділ фізики високих густин енергії
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
olegbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-16
Борисюк Дмитро Леонідович
старший науковий співробітник
Відділ фізики високих густин енергії
кандидат фіз.-мат. наук
borisyukbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-45
Брижик Лариса Свиридівна
в.о. завідувача відділу
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
brizhikbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-54
Бугаєв Кирило Олексійович
провідний науковий співробітник
Відділ фізики високих густин енергії
доктор фіз.-мат. наук
bugaevth.physik.uni-frankfurt.de
+38(044) 52-13-4-52
Бугрій Анатолій Іванович
старший науковий співробітник
Відділ астрофізики та елементарних частинок
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
abugrijbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-57