Аккелін Сергій Валентинович
старший науковий співробітник
Відділ фізики високих густин енергії
кандидат фіз.-мат. наук
akkelinbitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-1-75
Анчишкін Дмитро Владленович
провідний науковий співробітник
Відділ фізики високих густин енергії
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
dmanchbitp.kiev.ua, dmytro.kievgmail.com
+38(044) 52-13-1-45
Авраменко Людмила Олександрівна
молодший науковий співробітник
Відділ комп’ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
avramenkobitp.kiev.ua
+38(044) 52-13-4-01
Наукові результати
Наукові публікації
Алькін Антон Олегович
провідний інженер
Лабораторія грід обчислень у фізиці
alkinbitp.kiev.ua, Anton.Alkincern.ch
+38(044) 52-13-1-19