Email Phone* Room
Авраменко Людмила Олександрівна
посада: молодший науковий співробітник
Відділ комп’ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
avramenkobitp.kiev.ua 4-01 443
Аккелін Сергій Валентинович
посада: старший науковий співробітник
науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Відділ фізики високих густин енергії
akkelinbitp.kiev.ua 1-75 425
Алькін Антон Олегович
посада: провідний інженер
Лабораторія грід обчислень у фізиці
alkinbitp.kiev.ua
Anton.Alkincern.ch
1-19 219
Анчишкін Дмитро Владленович
посада: провідний науковий співробітник
науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
вчене звання: старший науковий співробітник
Відділ фізики високих густин енергії
dmanchbitp.kiev.ua
dmytro.kievgmail.com
1-45 204
* Phone: +38(044) 52-13-X-XX