Аккелін Сергій Валентинович
посада:старший науковий співробітник
н. ступінь:кандидат фіз.-мат. наук
телефон:+38(044) 52-13-1-75
email:akkelinbitp.kiev.ua
Відділ фізики високих густин енергії
Анчишкін Дмитро Владленович
посада:провідний науковий співробітник
н. ступінь:доктор фіз.-мат. наук
вчене звання:старший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-1-45
email:dmanchbitp.kiev.ua
dmytro.kievgmail.com
Відділ фізики високих густин енергії
Авраменко Людмила Олександрівна
посада:молодший науковий співробітник
телефон:+38(044) 52-13-4-01
email:avramenkobitp.kiev.ua
Відділ комп’ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
Алькін Антон Олегович
посада:провідний інженер
телефон:+38(044) 52-13-1-19
email:alkinbitp.kiev.ua
Anton.Alkincern.ch
Лабораторія грід обчислень у фізиці