Наукова бібліотека

Правила користування

Корисні ресурси:

Бібліотека ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України заснована у 1966 р. Вона є науково-інформаційним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційний супровід основної діяльності Інституту.

Обсяг фонду складає ~ 148 000 одиниць зберігання:

 • ~ 21 000 – книг та брошур ,
 • ~ 70 000 – періодичних видань (323 назви),
 • ~ 57 000 препринтів, авторефератів, дисертацій тощо;

в тому числі ~ 87 000 видань – іноземними мовами.

Книгозбірня містить літературу з питань теоретичної фізики, механіки, оптики, термодинаміки, магнетизму, ядерної та молекулярної фізики, фізики твердого тіла, астрофізики, а також із суміжних галузей математики, біофізики, біохімії, обчислювальної техніки та ін.

У фонді зберігаються повні комплекти наукових збірників та журналів:

 • Физика многочастичных систем
 • Физика молекул
 • Український фізичний журнал
 • Теоретическая и математическая фізика
 • Физика ЭЧАЯ
 • Ядерная физика

та багаторічні комплекти іноземних журналів, зокрема

 • Physical Review
 • Nuovo Cimento
 • Progress of Theoretical Physics
 • Physics Letters
 • а також - препринтів, які видавав Інститут протягом 1966-1996 рр.

До послуг користувачів - потужний довідково-бібліографічний апарат, що включає

 • довідкові видання (документи нормативного характеру, енциклопедії, тлумачні словники, довідники, бібліографічні посібники);
 • традиційні паперові каталоги (алфавітний, систематичний);
 • картотеки авторефератів, дисертацій, препринтів, періодичних видань, праць науковців ІТФ.

З 2010 року в бібліотеці існує електронний каталог, який містить понад 29 000 записів книг, журналів та продовжуваних видань.

Функціонують постійно діючі виставки нових надходжень книг і журналів; тематичні виставки, присвячені знаменним подіям у світі науки та ювілеям видатних вчених.

Книгозбірня має абонемент та два читальні зали на 30 місць.

Бібліотека відчинена для користувачів з 1000 до 1630.
Обідня перерва з 1300 до 1400.
Останній день місяця – санітарний.

Email: librarybitp.kiev.ua