Наукові заходи

2019-09-24
The Bogolyubov Kyiv Conference
The Bogolyubov Kyiv Conference
PROBLEMS OF THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS
The Conference is dedicated to the 110th anniversary
of the outstanding theoretician in the physical sciences and mathematician M.M. Bogolyubov (1909-1992)

Kyiv, UKRAINE
September 24-26, 2019
https://bogolyubov2019.bitp.kiev.ua/

Registration is closed
Abstract submission deadline May 31 June 10, 2019
2019-05-19
Preliminary Programme of BGL-2019
XI Bolyai-Gauss-Lobachevsky (BGL-2019) Conference: Non-Euclidean, Non-Commutative Geometry and Quantum Physics

Kyiv, UKRAINE
May 19-24, 2019

Preliminary Programme of BGL-2019

https://indico.bitp.kiev.ua/event/3/page/22-preliminary-programme

2019-05-16
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2019
16-18 травня
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
спільно з
Інститутом еволюційної екології НАН України ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2019

http://festival.nas.gov.ua/
тел.: 521-34-95
16 травня
ОГЛЯДОВІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
вул. Метрологічна 14-б (кінцева зупинка авт. 444), конференц зал
11-00 Відкриття засідання
  К.В. Григоришин, к. ф.-м. н.
"“Феномен надпровідності та її користь для людства"
12-00 ПЕРЕРВА
12-30 Екскурсія в парк «Феофанія»
17 травня
ОГЛЯДОВІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
  1. Київський природничо-науковий ліцей №145 (ПНЛ №145)
  2. Політехнічний ліцей НТУУ “КПІ” м. Києва
  3. Український фіз.-мат. ліцей КНУ ім. Т.Г.Шевченка
  4. Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м. Києва
  5. Середня загальна школа № 70
2019-04-11
Наукові збори
Наукові збори
відбудуться 11 квітня 2019 р. об 1100 к. 322

Yuval Gefen
Weizmann Insitute of Science, Rehovot, Israel

Weak Measurement: A Peephole into the Quantum World
Traditionally, measurement in quantum mechanics implies strong measurement. The latter, according to von Neumann, involves the collapse
postulate. By contrast, weak measurements allow us to follow the detector-system interaction through Hamiltonian dynamics. I will review the
advantages of weak measurement and a derivative protocol called weak value, and will discuss how they can be harnessed to obtain unusually strong amplification of weak signals, detection of many-body virtual states, and non- local excitations. Furthermore, I will discuss future challenges, of harnessing weak measurements to engineer and control on-demand quantum states.
2019-02-14
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар

Проблеми теоретичної фізики,

присвячений пам'яті академіка
Олексія Ситенка

14 лютого 2019, четвер, аудиторія 322

10.00

Відкриття семінару
А.Г. Загородній

10.05 –
10.45

В.І. Маслов (ННЦ ХФТІ)
Прискорення електронів у металі кільватерним полем, що збуджується лазерним імпульсом (від Нобелівської премії з фізики 2018 та премії ім. Чандрасекара 2018 до реалізації ідеї проф. Toshiki Tajima)

10.50 –
11.15

Б. Є. Гринюк, В. С. Василевський, Д.В.П’ятницький
Особливості структури найнижчих збуджених станів                        дзеркальних ядер 14С та 14О

 

11.20 – 11.45 Перерва

11.45 –
12.25

І.С. Доценко (КНУ)
Від парадокса Ейнштейна-Подольського-Розена до ідеї створення квантового комп’ютера

12.30 –
12.55

В.С. Василевський, К. Като
Загадковий резонанс та фоторозщеплення ядра 9Ве

2019-02-07
Наукові збори
Наукові збори
відбудуться 7 лютого 2019 р. об 1130 к. 322

Andrey Varlamov

Doctor Philosophiae Honoris Causa of Bogolyubov Institute for Theoretical Physics

(CNR-SPIN, Rome, Italy)

 

Electronic topological transitions (Lifshitz transitions of the 2½ order)

In the lecture an attempt to survey the physics of electronic topological transitions from the very first paper until the recent achievements is made. The presentation is started from the description of the possible topological singularities in electronic spectra of metals. Then the singularities of thermodynamic and transport properties of a metal in the vicinity of ETT will be discussed. The transport phenomena including behavior of conductivity and thermoelectric coefficient in the vicinity ETT are discussed in the frameworks of both simple Boltzmann equation and diagrammatic approaches.

The second part of the lecturewill be devoted to the discussion of the modern problems of ETT physics, applications of it to the study of 2D systems, graphene, and heavy fermion compounds.
2019-01-24
Наукові збори
Наукові збори
відбудуться 24 січня 2019 р. об 1100 к. 322

А. О. Семенов
Iнститут фiзики НАН України

Квазiймовiрностi в квантовiй оптицi: теорiя та експеримент

В чому полягає фундаментальна вiдмiннiсть мiж класичними та квантовими системами? Чи можна квантовi обчислення та квантову комунiкацiю ефективно вiдтворити на класичних пристроях? Цi двi проблеми, фундаментальна та практична, пов’язанi мiж собою в рамках теорiї квантових ресурсiв, яка є новою концепцiєю в квантовiй фiзицi та квантовiй iнформатицi. Використовуючи цей пiдхiд, ми розглядаємо поняття так званої операцiональної некласичностi, тобто неможливостi пояснити результати експерименту класичними теорiями. Одним з прикладiв є те, що кореляцiї кiлькох квантових спостережуваних можуть не вiдповiдати додатно-визначеним функцiям розподiлу iмовiрностей. Проте, навiть розподiли квазiймовiрностей, що мають вiд’ємнi значення, не можуть бути означенi єдиним чином. Виявляється, що з точки зору експериментатора цей факт означає вибiр рiзних вимiрювальних приладiв для характеризацiї одного й того ж квантового стану. В рамках цього пiдходу ми пропонуємо класифiкацiю некласичних явищ та на конкретних прикладах демонструємо, що не всi з них можуть розглядатися саме такими.