Наукові заходи

2019-02-14
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар

Проблеми теоретичної фізики,

присвячений пам'яті академіка
Олексія Ситенка

14 лютого 2019, четвер, аудиторія 322

10.00

Відкриття семінару
А.Г. Загородній

10.05 –
10.45

В.І. Маслов (ННЦ ХФТІ)
Прискорення електронів у металі кільватерним полем, що збуджується лазерним імпульсом (від Нобелівської премії з фізики 2018 та премії ім. Чандрасекара 2018 до реалізації ідеї проф. Toshiki Tajima)

10.50 –
11.15

Б. Є. Гринюк, В. С. Василевський, Д.В.П’ятницький
Особливості структури найнижчих збуджених станів                        дзеркальних ядер 14С та 14О

 

11.20 – 11.45 Перерва

11.45 –
12.25

І.С. Доценко (КНУ)
Від парадокса Ейнштейна-Подольського-Розена до ідеї створення квантового комп’ютера

12.30 –
12.55

В.С. Василевський, К. Като
Загадковий резонанс та фоторозщеплення ядра 9Ве

2019-02-07
Наукові збори
Наукові збори
відбудуться 7 лютого 2019 р. об 1130 к. 322

Andrey Varlamov

Doctor Philosophiae Honoris Causa of Bogolyubov Institute for Theoretical Physics

(CNR-SPIN, Rome, Italy)

 

Electronic topological transitions (Lifshitz transitions of the 2½ order)

In the lecture an attempt to survey the physics of electronic topological transitions from the very first paper until the recent achievements is made. The presentation is started from the description of the possible topological singularities in electronic spectra of metals. Then the singularities of thermodynamic and transport properties of a metal in the vicinity of ETT will be discussed. The transport phenomena including behavior of conductivity and thermoelectric coefficient in the vicinity ETT are discussed in the frameworks of both simple Boltzmann equation and diagrammatic approaches.

The second part of the lecturewill be devoted to the discussion of the modern problems of ETT physics, applications of it to the study of 2D systems, graphene, and heavy fermion compounds.
2019-01-24
Наукові збори
Наукові збори
відбудуться 24 січня 2019 р. об 1100 к. 322

А. О. Семенов
Iнститут фiзики НАН України

Квазiймовiрностi в квантовiй оптицi: теорiя та експеримент

В чому полягає фундаментальна вiдмiннiсть мiж класичними та квантовими системами? Чи можна квантовi обчислення та квантову комунiкацiю ефективно вiдтворити на класичних пристроях? Цi двi проблеми, фундаментальна та практична, пов’язанi мiж собою в рамках теорiї квантових ресурсiв, яка є новою концепцiєю в квантовiй фiзицi та квантовiй iнформатицi. Використовуючи цей пiдхiд, ми розглядаємо поняття так званої операцiональної некласичностi, тобто неможливостi пояснити результати експерименту класичними теорiями. Одним з прикладiв є те, що кореляцiї кiлькох квантових спостережуваних можуть не вiдповiдати додатно-визначеним функцiям розподiлу iмовiрностей. Проте, навiть розподiли квазiймовiрностей, що мають вiд’ємнi значення, не можуть бути означенi єдиним чином. Виявляється, що з точки зору експериментатора цей факт означає вибiр рiзних вимiрювальних приладiв для характеризацiї одного й того ж квантового стану. В рамках цього пiдходу ми пропонуємо класифiкацiю некласичних явищ та на конкретних прикладах демонструємо, що не всi з них можуть розглядатися саме такими.