Засідання спеціалізованої вченої ради

2019-04-04
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Вовченко Володимир Юрійович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 4 квітня 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації
  Вовченко Володимир Юрійович
  Еволюцiя взаємодiючої багаточастинкової системи, що виникає у зiткненнях релятивiстських ядер

  Науковий керівник:

  Анчишкін Дмитро Владленович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  провідний науковий співробітник відділу фізики високих густин енергії

  Офіційні опоненти:

  Скалозуб Володимир Васильович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  завідувач кафедри теоретичної фізики

  Магнер Олександр Григорович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут ядерних досліджень НАН України, м. Київ
  провідний науковий співробітник відділу теорії ядра

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2019-03-07
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 7 березня 2019 р. о 1200 к. 322
Порядок денний:
 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
 2. Різне

Вчений секретар спецради