Засідання Вченої ради

2019-10-17
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 17 жовтня 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1.  Представлення О.О. Здоревським дисертації на тему: “Конкурентна взаємодія молекул пероксиду водню та води з центрами впізнавання макромолекули ДНК” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.
 2.  Кадрові питання.
 3. Про планову атестацію наукових працівників інституту.
 4. Про наукове стажування молодшого наукового співробітника відділу фізики високих густин енергії Р.В. Побережнюка.
 5. Різне.

Вчений секретар

2019-10-03
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 3 жовтня 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Громадське обговорення роботи № 11 «Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів» (автори: Т.М. Брик, М.П. Козловський, О.С. Пелетмінський, Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук, Ю.В. Слюсаренко, А.Г. Сотніков),
  яку висунуто Львівським національним університетом імені Івана Франка на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 року.

Вчений секретар

2019-09-16
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 16 вересня 2019 р. о 1430 к. 322
Порядок денний:
 1. Звіт про хід виконання НДР “Визначення властивостей темної матерії за допомогою астрофізичних та космологічних спостережень”. Науковий керівник – докторант, кандидат фізико-математичних наук Д.А. Якубовський.
 2. Зміна наукового керівника НДР “Визначення властивостей темної матерії за допомогою астрофізичних та космологічних спостережень”.
 3. Про підтримку висунення Інститутом фізики конденсованих систем НАН України циклу робіт «Розвиток аналітичних методів статистичної фізики для пояснення нових ефектів у структурно-невпорядкованих багаточастинкових системах» на здобуття премії НАН України ім. О.С. Давидова та про включення до авторського колективу академіка НАН України А.Г. Загороднього.
 4. Затвердження скорегованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України на 2019 рік.
 5. Затвердження звітів стипендіатів Президента України для молодих учених та НАН України для молодих учених.
 6. Різне.

Вчений секретар

2019-07-04
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 4 липня 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Про наслідки ревізії фінансово-господарської діяльності Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України, здійсненої Державною аудиторською службою України за період з 01.01. 2015 р. по 31.03. 2019 р.
 2. Різне.

Вчений секретар

2019-06-06
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 6 червня 2019 р. о 1430 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження нової НДР відомчої тематики (КПКВК 6541030) “Вплив флуктуацій (шуму) на динаміку та кореляції в нерівноважних системах” (доповідач: керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Б.І. Лев).
 2. Затвердження нової НДР відомчої тематики (КПКВК 6541030) “Властивості низьковимірних функціональних матеріалів на наномасштабах” (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук С.Н. Волков).
 3. Обрання за конкурсом провідного наукового співробітника у відділ синергетики.
 4. Про результати перевірки науково-організаційної та господарської діяльності підрозділів інституту.
 5. Різне.

Вчений секретар

2019-05-16
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 16 травня 2019 р. о 1400 к. 322
Порядок денний:
 1. Представлення О.О. Вахненком дисертації на тему: “Нелінійна динаміка багатокомпонентних структурованих низьковимірних систем” на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук.
 2. Затвердження скорегованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2019 рік.
 3. Затвердження робочих планів НДР на 2019 рік.
 4. Про висунення проекту “Комп’ютерне моделювання багаточастинкових систем із кулонівською взаємодією: від плазми до біологічних макромолекул” на конкурс для молодих вчених НАН України (доповідач: керівник проекту провідний інженер відділу синергетики О.М. Черняк).
 5. Обрання за конкурсом провідного наукового співробітника у відділ синергетики.
 6. Різне.

Вчений секретар

2019-04-04
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 4 квітня 2019 р. о 1000  updated к. 322
Порядок денний:
 1. Про конкурс проектів науково-дослідних робіт за програмою 1230 на 2020 рік.
 2. Обрання за конкурсом наукового співробітника у лабораторію сильнокорельованих низьковимірних систем відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах.
 3. Різне.

Вчений секретар

2019-03-07
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 7 березня 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих учених.
 2. Висунення стипендіата Президента України для молодих учених.
 3. Різне.

Вчений секретар

2019-01-10
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 10 січня 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України у 2018 році
  (доповідач: С.М. Перепелиця).
 2. Затвердження тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2019 рік.
 3. Про включення головного наукового співробітника ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України В.Ф. Харченка до складу авторського колективу роботи «Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
 4. Про звання почесний професор Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 5. Затвердження лекційних курсів для аспірантів інституту.
 6. Різне.

Вчений секретар