Семінари

2019-02-21
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 21 лютого 2019 р. об 1130 к. 322

С.М. Федоткін (ІЯД), О.Г. Магнер (ІЯД), М.І. Горенштейн

Ефекти квантової статистики в критичній точці ядерної матерії
2019-02-18
Семінар лабораторії біофізики макромолекул
Семінар лабораторії біофізики макромолекул
відбудеться 18 лютого 2019 р. о 1415 к. 322
Олексій Здоревський
Блокування процесу специфічного впізнавання пар нуклеїнових основ ДНК
молекулами пероксиду водню в процесі іонної терапії
2019-02-07
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 7 лютого 2019 р. о 1400 к. 448

А.М. Павлюк

Поліноми Чебишова від кількох змінних та скейн-співвідношення для торичних вузлів
2019-02-07
Семінар відділів синергетики та теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділів синергетики та теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 7 лютого 2019 р. о 1000 к. 322

Клюшніченко Олександр Вікторович
Інституту фізики НАНУ
відділ теоретичної фізики

Ефекти індукованої дисипативної взаємодії, блокади та колективного розсіяння в Ленгмюровому гратковому газі (за матеріалами кандидатської дисертації)

В роботі розглядаються особливості формування нерівноважних структур (слідів) в системах з короткосяжною взаємодією та поведінка далекосяжної ефективної нерівноважної взаємодії неньютонового характеру в режимі блокади. На основі моделі граткового газу показано ефекти інверсії сліду, концентраційного перемикання дисипативної взаємодії, підсилення ударної хвилі при розсіянні потоку газу на випадково неоднорідних кластерах домішок, підсилення розсіяння потоку на включенні при його гетерогенній
фрагментації. Також показано можливість локального «від’ємного» дифузійного транспорту в неоднорідному середовищі та наявність індукованих довгочасних від’ємних кореляцій в двокомпонентному гратковому газі з повільною та швидкою підсистемами.
2019-01-31
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 31 січня 2019 р. об 1130 к. 322

Горенштейн М. І., Побережнюк Р. В.

Неконгруентні фазові перетворення першого роду
(Продовження)
2019-01-31
Семінар присвячений пам'яті Івана Васильовича Сименога
Семінар присвячений пам'яті
Івана Васильовича  Сименога
31 січня 2019 р. к. 322

 

Програма

14.00

Відкриття семінару
академік НАН України А.Г. Загородній

14.05

Б.Є. Гринюк
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)
80 років від дня народження Івана Васильовича Сименога, науковця і вчителя

14.45

Л.Г. Сименог
(Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова)
Спогади про Івана Васильовича

 

15.00-15.30 Перерва на каву

15.30

О.Я. Дзюблик
(Інститут ядерних досліджень)
Збудження ядерних екситонів в кристалах

16.00

В.А. Бабенко, М.М. Петров
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)
Про порушення зарядової незалежності ядерних сил

16.30

Ю.А. Лашко, В.С. Василевський, Г.Ф. Філіппов
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)
Властивості матриці потенціальної енергії двочастинкової системи

2019-01-17
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 17 січня 2019 р. об 1130 к. 322

Горенштейн М. І., Побережнюк Р. В.

Неконгруентні фазові перетворення першого роду
2019-01-14
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться 14 січня 2019 р. о 1400 к. 221

Volodymyr Savchenko
Département d’Astronomie, Université de Genève

Elusive short and energetic multi-messenger transients
Recent years were marked by accelerated development of time domain astronomy, owing to the evolution of observational techniques in wide-field rapid optical and radio surveys, as well as development of the computing resources and methods necessary to promptly interpret overwhelmingly rich observational data. In addition, gravitational waves and neutrino observatories finally reached a degree of maturity that has enabled breakthrough multi-messenger observations of previously undetected fundamental physical processes in space.
The properties or even the very nature of many of the new classes of transient sources remain obscure: they are typically associated with peculiar supernovae, mergers of compact objects, or tidal disruption events. In order to decipher the complex physical processes at play in these exceptional systems, it is vital to combine exhaustive and diverse observations. Among the most interesting, and yet the most challenging is the observation of the hard X-ray and gamma-ray emission: it often reveals a distinct emission component that points to the most dense and energetic regions at the heart of the source.
In this talk, I will discuss how recent contributions of INTEGRAL observatory to pioneering multi-messenger observations help to reveal mechanisms at the core of the merging compact objects, collapsing massive stars, and tidal disruption events. I will review some of the implications of these observations for production of heavy elements, cosmology, and fundamental physics.
Finally, I will review how the recent discoveries in the domain of multi-messenger transients were made possible by a global effort to achieve a new degree of automation and interoperability. In particular, I will present the Online Data Analysis (ODA) platform, developed at Common Data Center Infrasture of UniGE facilities to facilitate reduction and analytics of astronomical data, and review some of the ongoing projects and future plans for consolidating and designing scientific data analysis workflows in the distributed environment.