Всі події

2019-03-07
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 7 березня 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих учених.
 2. Висунення стипендіата Президента України для молодих учених.
 3. Різне.

Вчений секретар

2019-03-07
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 7 березня 2019 р. о 1200 к. 322
Порядок денний:
 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
 2. Різне

Вчений секретар спецради

2019-02-21
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 21 лютого 2019 р. об 1130 к. 322

С.М. Федоткін (ІЯД), О.Г. Магнер (ІЯД), М.І. Горенштейн

Ефекти квантової статистики в критичній точці ядерної матерії
2019-02-18
Семінар лабораторії біофізики макромолекул
Семінар лабораторії біофізики макромолекул
відбудеться 18 лютого 2019 р. о 1415 к. 322
Олексій Здоревський
Блокування процесу специфічного впізнавання пар нуклеїнових основ ДНК
молекулами пероксиду водню в процесі іонної терапії
2019-02-14
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар

Проблеми теоретичної фізики,

присвячений пам'яті академіка
Олексія Ситенка

14 лютого 2019, четвер, аудиторія 322

10.00

Відкриття семінару
А.Г. Загородній

10.05 –
10.45

В.І. Маслов (ННЦ ХФТІ)
Прискорення електронів у металі кільватерним полем, що збуджується лазерним імпульсом (від Нобелівської премії з фізики 2018 та премії ім. Чандрасекара 2018 до реалізації ідеї проф. Toshiki Tajima)

10.50 –
11.15

Б. Є. Гринюк, В. С. Василевський, Д.В.П’ятницький
Особливості структури найнижчих збуджених станів                        дзеркальних ядер 14С та 14О

 

11.20 – 11.45 Перерва

11.45 –
12.25

І.С. Доценко (КНУ)
Від парадокса Ейнштейна-Подольського-Розена до ідеї створення квантового комп’ютера

12.30 –
12.55

В.С. Василевський, К. Като
Загадковий резонанс та фоторозщеплення ядра 9Ве

2019-02-07
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 7 лютого 2019 р. о 1400 к. 448

А.М. Павлюк

Поліноми Чебишова від кількох змінних та скейн-співвідношення для торичних вузлів
2019-02-07
Семінар відділів синергетики та теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділів синергетики та теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 7 лютого 2019 р. о 1000 к. 322

Клюшніченко Олександр Вікторович
Інституту фізики НАНУ
відділ теоретичної фізики

Ефекти індукованої дисипативної взаємодії, блокади та колективного розсіяння в Ленгмюровому гратковому газі (за матеріалами кандидатської дисертації)

В роботі розглядаються особливості формування нерівноважних структур (слідів) в системах з короткосяжною взаємодією та поведінка далекосяжної ефективної нерівноважної взаємодії неньютонового характеру в режимі блокади. На основі моделі граткового газу показано ефекти інверсії сліду, концентраційного перемикання дисипативної взаємодії, підсилення ударної хвилі при розсіянні потоку газу на випадково неоднорідних кластерах домішок, підсилення розсіяння потоку на включенні при його гетерогенній
фрагментації. Також показано можливість локального «від’ємного» дифузійного транспорту в неоднорідному середовищі та наявність індукованих довгочасних від’ємних кореляцій в двокомпонентному гратковому газі з повільною та швидкою підсистемами.
2019-02-07
Наукові збори
Наукові збори
відбудуться 7 лютого 2019 р. об 1130 к. 322

Andrey Varlamov

Doctor Philosophiae Honoris Causa of Bogolyubov Institute for Theoretical Physics

(CNR-SPIN, Rome, Italy)

 

Electronic topological transitions (Lifshitz transitions of the 2½ order)

In the lecture an attempt to survey the physics of electronic topological transitions from the very first paper until the recent achievements is made. The presentation is started from the description of the possible topological singularities in electronic spectra of metals. Then the singularities of thermodynamic and transport properties of a metal in the vicinity of ETT will be discussed. The transport phenomena including behavior of conductivity and thermoelectric coefficient in the vicinity ETT are discussed in the frameworks of both simple Boltzmann equation and diagrammatic approaches.

The second part of the lecturewill be devoted to the discussion of the modern problems of ETT physics, applications of it to the study of 2D systems, graphene, and heavy fermion compounds.
2019-01-31
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 31 січня 2019 р. об 1130 к. 322

Горенштейн М. І., Побережнюк Р. В.

Неконгруентні фазові перетворення першого роду
(Продовження)
2019-01-31
Семінар присвячений пам'яті Івана Васильовича Сименога
Семінар присвячений пам'яті
Івана Васильовича  Сименога
31 січня 2019 р. к. 322

 

Програма

14.00

Відкриття семінару
академік НАН України А.Г. Загородній

14.05

Б.Є. Гринюк
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)
80 років від дня народження Івана Васильовича Сименога, науковця і вчителя

14.45

Л.Г. Сименог
(Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова)
Спогади про Івана Васильовича

 

15.00-15.30 Перерва на каву

15.30

О.Я. Дзюблик
(Інститут ядерних досліджень)
Збудження ядерних екситонів в кристалах

16.00

В.А. Бабенко, М.М. Петров
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)
Про порушення зарядової незалежності ядерних сил

16.30

Ю.А. Лашко, В.С. Василевський, Г.Ф. Філіппов
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)
Властивості матриці потенціальної енергії двочастинкової системи

2019-01-24
Наукові збори
Наукові збори
відбудуться 24 січня 2019 р. об 1100 к. 322

А. О. Семенов
Iнститут фiзики НАН України

Квазiймовiрностi в квантовiй оптицi: теорiя та експеримент

В чому полягає фундаментальна вiдмiннiсть мiж класичними та квантовими системами? Чи можна квантовi обчислення та квантову комунiкацiю ефективно вiдтворити на класичних пристроях? Цi двi проблеми, фундаментальна та практична, пов’язанi мiж собою в рамках теорiї квантових ресурсiв, яка є новою концепцiєю в квантовiй фiзицi та квантовiй iнформатицi. Використовуючи цей пiдхiд, ми розглядаємо поняття так званої операцiональної некласичностi, тобто неможливостi пояснити результати експерименту класичними теорiями. Одним з прикладiв є те, що кореляцiї кiлькох квантових спостережуваних можуть не вiдповiдати додатно-визначеним функцiям розподiлу iмовiрностей. Проте, навiть розподiли квазiймовiрностей, що мають вiд’ємнi значення, не можуть бути означенi єдиним чином. Виявляється, що з точки зору експериментатора цей факт означає вибiр рiзних вимiрювальних приладiв для характеризацiї одного й того ж квантового стану. В рамках цього пiдходу ми пропонуємо класифiкацiю некласичних явищ та на конкретних прикладах демонструємо, що не всi з них можуть розглядатися саме такими.
2019-01-18
Збори аспірантів Інституту теоретичної фізики
Оголошення

Збори аспірантів Інституту теоретичної фізики 
ім. М. М. Боголюбова НАН України відбудуться   у понеділок 21 січня 2019 р. о 1030   в к. 322

Порядок денний:

1. Про курси лекцій загальної підготовки, професійної підготовки та дисциплін за вільним вибором.

2. Про права та обов’язки аспірантів.

3. Різне.

                                                                             Вчений секретар

2019-01-17
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 17 січня 2019 р. об 1130 к. 322

Горенштейн М. І., Побережнюк Р. В.

Неконгруентні фазові перетворення першого роду
2019-01-14
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться 14 січня 2019 р. о 1400 к. 221

Volodymyr Savchenko
Département d’Astronomie, Université de Genève

Elusive short and energetic multi-messenger transients
Recent years were marked by accelerated development of time domain astronomy, owing to the evolution of observational techniques in wide-field rapid optical and radio surveys, as well as development of the computing resources and methods necessary to promptly interpret overwhelmingly rich observational data. In addition, gravitational waves and neutrino observatories finally reached a degree of maturity that has enabled breakthrough multi-messenger observations of previously undetected fundamental physical processes in space.
The properties or even the very nature of many of the new classes of transient sources remain obscure: they are typically associated with peculiar supernovae, mergers of compact objects, or tidal disruption events. In order to decipher the complex physical processes at play in these exceptional systems, it is vital to combine exhaustive and diverse observations. Among the most interesting, and yet the most challenging is the observation of the hard X-ray and gamma-ray emission: it often reveals a distinct emission component that points to the most dense and energetic regions at the heart of the source.
In this talk, I will discuss how recent contributions of INTEGRAL observatory to pioneering multi-messenger observations help to reveal mechanisms at the core of the merging compact objects, collapsing massive stars, and tidal disruption events. I will review some of the implications of these observations for production of heavy elements, cosmology, and fundamental physics.
Finally, I will review how the recent discoveries in the domain of multi-messenger transients were made possible by a global effort to achieve a new degree of automation and interoperability. In particular, I will present the Online Data Analysis (ODA) platform, developed at Common Data Center Infrasture of UniGE facilities to facilitate reduction and analytics of astronomical data, and review some of the ongoing projects and future plans for consolidating and designing scientific data analysis workflows in the distributed environment.
 
2019-01-10
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 10 січня 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України у 2018 році
  (доповідач: С.М. Перепелиця).
 2. Затвердження тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2019 рік.
 3. Про включення головного наукового співробітника ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України В.Ф. Харченка до складу авторського колективу роботи «Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
 4. Про звання почесний професор Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 5. Затвердження лекційних курсів для аспірантів інституту.
 6. Різне.

Вчений секретар