Засідання спеціалізованої вченої ради

2018-12-27
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 27 грудня 2018 р. об 1500 к. 322
Порядок денний:
 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
 2. Різне

Вчений секретар спецради

2018-11-01
Засідання спецради -- Захист докторської дисертації Лашкін Володимир Михайлович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 1 листопада 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист докторської дисертації
  Лашкін Володимир Михайлович
  Стійкі нелінійні когерентні структури в диспергуючих середовищах

  Робота виконана у відділі теорії плазми Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України

  Офіційні опоненти:

  Іванов Борис Олексійович
  член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
  Інститут магнетизму НАН України та МОН України
  завідувач лабораторії магнітних матеріалів

  Черемних Олег Костянтинович
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України
  заступник директора з наукової роботи

  Золотарюк Ярослав Олександрович
  доктор фізико-математичних наук, старший дослідник
  Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
  провідний науковий співробітник лабораторії сильнокорельованих низьковимірних систем

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2018-05-24
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 24 травня 2018 р. о 1200 к. 322
Порядок денний:
 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
 2. Різне

Вчений секретар спецради

2018-04-19
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Алькін Антон Олегович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 19 квітня 2018 р. о 1300 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації
  Алькін Антон Олегович
  Феноменологія множинного народження заряджених частинок у високоенергетичній взаємодії протонів

  Робота виконана у відділі фізики високих густин енергії Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.

  Науковий керівник:

  Мартинов Євген Сергійович
  доктор фіз.-мат. наук
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  завідувач лабораторії грід-обчислень у фізиці відділу фізики високих густин енергії

  Офіційні опоненти:

  Ребенко Олексій Лукич
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Інститут математики НАН України, м. Київ
  головний науковий співробітник відділу математичної фізики

  Каденко Ігор Миколайович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  завідувач кафедри ядерної фізики фізичного факультету

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2018-04-19
Засідання спецради -- Захист докторської дисертації Лашко Юлія Анатоліївна
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 19 квітня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист докторської дисертації
  Лашко Юлія Анатоліївна
  Багатокластерна теорія легких атомних ядер

  Робота виконана у відділі теорії ядра та квантової теорії поля Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ

  Науковий консультант:

  Філіппов Геннадій Федорович
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  головний науковий співробітник відділу теорії ядра та квантової теорії поля

  Офіційні опоненти:

  Ткачук Володимир Михайлович
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Львівський національний університет імені Івана Франка, фізичний факультет
  професор кафедри теоретичної фізики

  Гайсак Михайло Іванович
  доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
  Інститут електронної фізики НАН України, м. Ужгород
  провідний науковий співробітник відділу електронних процесів і елементарних взаємодій

  Каденко Ігор Миколайович
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет
  завідувач кафедри ядерної фізики

Вчений секретар спецради

2018-02-01
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Побережнюк Роман Володимирович, Раков Михайло Володимирович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 1 лютого 2018 р. к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації об 1100
  Побережнюк Роман Володимирович
  Фазові перетворення та критична точка сильновзаємодіючої матерії в ядро-ядерних зіткненнях

  Робота виконана в вiддiлi високих густин енергії Iнституту теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбовa НАН України.

  Науковий керівник:

  Горенштейн Марк Ісакович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Iнститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України
  головний науковий співробітник відділу фізики високих густин енергії

  Офіційні опоненти:

  Єжов Станіслав Миколайович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  професор кафедри фізики металів

  Дзюблик Олексій Ярославович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут ядерних досліджень НАН України
  провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики

 2. Захист кандидатської дисертації о 1230
  Раков Михайло Володимирович
  Чисельне моделювання квантових багаточастинкових систем з використанням тензорних мереж

  Робота виконана на кафедрі квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Науковий керівник:

  Доценко Іван Сергійович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  професор кафедри квантової теорії поля фізичного факультету

  Офіційні опоненти:

  Іванов Борис Олексійович
  доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України
  Інститут магнетизму НАН України та МОН України
  завідувач лабораторії магнітних матеріалів

  Крячко Євген Сергійович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  провідний науковий співробітник відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах

 3. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2018-01-11
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Ісаєва Карина Олександрівна, Соболь Олександр Олександрович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 11 січня 2018 р. к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації об 1100
  Ісаєва Карина Олександрівна
  Стійкі когерентні структури в атомарних Бозе-конденсатах

  Робота виконана на кафедрі квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Науковий керівник:

  Якименко Олександр Ілліч
  доктор фіз.-мат. наук, доцент
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
  доцент кафедри квантової теорії поля, фізичний факультет

  Офіційні опоненти:

  Гайдідей Юрій Борисович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  завідувач відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах

  Держко Олег Володимирович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів

  завідувач відділу квантової статистики

 2. Захист кандидатської дисертації о 1230
  Соболь Олександр Олександрович
  Надкритична нестабільність у графені з зарядженими домішками

  Робота виконана на кафедрі квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Науковий керівник:

  Горбар Едуард Володимирович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
  професор кафедри квантової теорії поля, фізичний факультет

  Офіційні опоненти:

  Шарапов Сергій Геннадійович
  доктор фіз.-мат. наук, старший дослідник
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  завідувач лабораторії сильнокорельованих низьковимірних систем

  Сиркін Євген Соломонович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, м. Харків
  провідний науковий співробітник лабораторії чисельних методів у теоретичній фізиці

 3. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради