Засідання Вченої ради

2018-12-27
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 27 грудня 2018 р. о 1415 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи
  «Розробка детекторних систем для експериментів на прискорювачах та технологій для фізики прискорювачів»
  за програмно-цільовою та конкурсною тематикою НАН України Проекти Асоційованої віртуальної лабораторії 2015-2018 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Г.М. Зінов’єв).
 2. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи
  «Теоретичні моделі взаємодії релятивістських протонів та ядер на прискорювачах SPS та LHC в ЦЕРНі»
  за договором № СС/1-2018 від 03.09.2018 Цільової програми наукових досліджень НАН України «Фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики (міжнародна співпраця)» на 2018–2020 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Г.М. Зінов’єв).
 3. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи
  «Самоузгоджена гідродинаміка кварк-глюонних мішків та сигнали фазових перетворень в КХД матерії в зіткненнях важких іонів за високих енергій»
  за Цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики (міжнародна співпраця)» на 2018–2020 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук К.О. Бугаєв).
 4. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи EUREA: Європейська угода з ультрарелятивістських енергій. Етап 1.
  «Народження частинок в релятивістських зіткненнях ядер на Великому адронному колайдері в інтегрованій гідрокінетичній моделі»
  за Проектом Міжнародної дослідницької мережі (IRN) «EUREA: європейська угода з ультрарелятивістських енергій» на 2018-2020 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор Ю.М. Синюков).
 5. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи
  «Просторово-часова динаміка і властивості надщільної матерії в релятивістських зіткненнях ядер, та іх прояви в поточних експериментах на LHC, RHIC, і запланованих FAIR, NICA»
  за Цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики (міжнародна співпраця)» на 2018–2020 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор Ю.М. Синюков).
 6. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи
  «Кореляційний аналіз сильної взаємодії між баріонами у зіткненнях важких іонів»
  за програмою Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 рік
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук В.М. Шаповал).
 7. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи
  «Визначення властивостей темної матерії за допомогою астрофізичних та космологічних спостережень»
  за програмою Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук Д.А. Якубовський).
 8. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання.
 9. Різне.

Вчений секретар

2018-12-20
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 20 грудня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1.  Затвердження скорегованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2018 рік.
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи
  «Взаємодія та динаміка частинок скінченного розміру у слабкоіонізованій плазмі та колоїдних суспензіях»
  за договором з Державним фондом фундаментальних досліджень за Спільним конкурсом наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук та національних галузевих академій наук України (Ф-76).
  Науковий керівник теми академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор А.Г. Загородній.
  (доповідач: доктор фізико-математичних наук В.І. Засенко).
 3. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи
  «Вплив просторової неоднорідності та залежних від часу збурень на властивості надпровідних контактів»
  за договором з Державним фондом фундаментальних досліджень за Спільним конкурсом наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук та національних галузевих академій наук України (Ф-76).
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Я.О. Золотарюк).
 4. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи
  «Моделювання конкурентного зв’язування молекул води і пероксиду водню з атомними групами ДНК»
  за Цільовою комплексною програмою наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» на 2014–2018 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук С.Н. Волков).
 5. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи
  «Опис квантових газів із взаємодією та аспектів заплутаності на основі деформованих алгебр і кінетичних методів»
  за програмою Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України 2017-2018 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук Ю.А. Міщенко).
 6. Затвердження звіту про виконання науково-технічної роботи
  «Розробка та впровадження сервісів підтримки Базового координаційного центру та Регіонального операційного центру в Інституті теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України (3 етап)»
  за Цільовою комплексною програмою наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» на 2014–2018 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат технічних наук С.Я. Свістунов).
 7. Затвердження звіту про виконання науково-технічної роботи
  «Розширення функціональних можливостей системи елекронної редакції Українського фізичного журналу»
  за Програмою інформатизації НАН України на 2015-2019 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук І.С. Ганджа).
 8. Висунення роботи
  «Термодинамічні властивості топологічних езоляторів»
  для участі у конкурсі спільних українсько-ізраїльських науково-дослідних проектів для реалізації у 2019-2020 роках, оголошений Міністерством освіти і науки України та Міністерством науки і технологій Держави Ізраїль.
  (доповідач: доктор фізико-математичних наук С.Г. Шарапов).
 9. Різне.

Вчений секретар

2018-10-18
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 18 жовтня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:

1. Про підтримку висунення роботи на здобуття премії імені С.І. Пекаря.

2. Про розгляд кандидатури доктора фізико-математичних наук, провідного наукового співробітника лабораторії структури атомних ядер відділу теорії ядра і квантової теорії поля Ю.А. Лашко на звання старшого дослідника.

3. Обрання за конкурсом наукового співробітника у лабораторію грід обчислень у фізиці відділу фізики високих густин енергії.

4. Про наукове стажування молодшого наукового співробітника відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах.

5. Різне.

Вчений секретар

2018-08-30
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 30 серпня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Представлення О.М. Черняком дисертації на тему: “Перенесення замагнічених частинок у випадкових електричних полях” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.
 2. Розгляд запитів на конкурс на здобуття грантів НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.
 3. Висунення кандидатур до складу Наукової ради Національного фонду досліджень України.
 4. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених.
 5. Висунення нових стипендіатів Президента України для молодих вчених та НАН України для молодих вчених.
 6. Кадрові питання.
 7. Різне.

Вчений секретар

2018-07-02
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 2 липня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження скоригованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2018 рік.
 2. Кадрові питання.
 3. Різне.

Вчений секретар

2018-05-24
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 24 травня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження теми докторської дисертації старшого наукового співробітника відділу синергетики В.Й. Грицая «Самоорганізація та динамічний хаос в метаболічних процесах клітин».
 2. Затвердження теми докторської дисертації старшого наукового співробітника відділу синергетики В.К. Усенка «Некласичність світла в квантовій комунікації».
 3. Затвердження теми докторської дисертації старшого наукового співробітника відділу астрофізики та елементарних частинок В.В. Кузьмичова «Канонічне квантування гравітації у формалізмі внутрішнього часу. Застосування до космології».
 4. Про обрання почесних докторів інституту.
 5. Різне.

Вчений секретар

2018-03-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 15 березня 2018 р. о 1400 к. 322
Порядок денний:
 1. Висунення нових стипендіатів Президента України для молодих вчених.
 2. Про підготовку до друку книги А.В. Свідзінського «Моє життя в науці».
 3. Розгляд запитів на конкурси наукових проектів НАН України.
 4. Про фінансовий стан інститут.
 5. Різне.

Вчений секретар

2018-02-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 15 лютого 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Про започаткування премій інституту.
 2. Про підтримку кандидатів на вакансії членів-кореспондентів та дійсних членів Національної академії наук України.
 3. Затвердження звітів стипендіатів Президента України для молодих вчених i НАН України для молодих вчених.
 4. Про висунення на конкурси для молодих вчених.
 5. Різне.

Вчений секретар

2018-01-18
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 18 січня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Представлення П.Г. Гавриленком дисертації на тему: “Кореляцiйнi функцiї полiв з нетривiальною монодромією в квантовiй теорiї поля” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.
 2. Затвердження тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2018 рік.
 3. Різне.

Вчений секретар