Засідання Вченої ради

2018-10-18
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 18 жовтня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:

1. Про підтримку висунення роботи на здобуття премії імені С.І. Пекаря.

2. Про розгляд кандидатури доктора фізико-математичних наук, провідного наукового співробітника лабораторії структури атомних ядер відділу теорії ядра і квантової теорії поля Ю.А. Лашко на звання старшого дослідника.

3. Обрання за конкурсом наукового співробітника у лабораторію грід обчислень у фізиці відділу фізики високих густин енергії.

4. Про наукове стажування молодшого наукового співробітника відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах.

5. Різне.

Вчений секретар

2018-08-30
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 30 серпня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Представлення О.М. Черняком дисертації на тему: “Перенесення замагнічених частинок у випадкових електричних полях” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.
 2. Розгляд запитів на конкурс на здобуття грантів НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.
 3. Висунення кандидатур до складу Наукової ради Національного фонду досліджень України.
 4. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених.
 5. Висунення нових стипендіатів Президента України для молодих вчених та НАН України для молодих вчених.
 6. Кадрові питання.
 7. Різне.

Вчений секретар

2018-07-02
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 2 липня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження скоригованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2018 рік.
 2. Кадрові питання.
 3. Різне.

Вчений секретар

2018-05-24
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 24 травня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження теми докторської дисертації старшого наукового співробітника відділу синергетики В.Й. Грицая «Самоорганізація та динамічний хаос в метаболічних процесах клітин».
 2. Затвердження теми докторської дисертації старшого наукового співробітника відділу синергетики В.К. Усенка «Некласичність світла в квантовій комунікації».
 3. Затвердження теми докторської дисертації старшого наукового співробітника відділу астрофізики та елементарних частинок В.В. Кузьмичова «Канонічне квантування гравітації у формалізмі внутрішнього часу. Застосування до космології».
 4. Про обрання почесних докторів інституту.
 5. Різне.

Вчений секретар

2018-03-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 15 березня 2018 р. о 1400 к. 322
Порядок денний:
 1. Висунення нових стипендіатів Президента України для молодих вчених.
 2. Про підготовку до друку книги А.В. Свідзінського «Моє життя в науці».
 3. Розгляд запитів на конкурси наукових проектів НАН України.
 4. Про фінансовий стан інститут.
 5. Різне.

Вчений секретар

2018-02-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 15 лютого 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Про започаткування премій інституту.
 2. Про підтримку кандидатів на вакансії членів-кореспондентів та дійсних членів Національної академії наук України.
 3. Затвердження звітів стипендіатів Президента України для молодих вчених i НАН України для молодих вчених.
 4. Про висунення на конкурси для молодих вчених.
 5. Різне.

Вчений секретар

2018-01-18
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 18 січня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Представлення П.Г. Гавриленком дисертації на тему: “Кореляцiйнi функцiї полiв з нетривiальною монодромією в квантовiй теорiї поля” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.
 2. Затвердження тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2018 рік.
 3. Різне.

Вчений секретар