Всі події

2018-01-18
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться 18 січня 2018 р. о 1400 к. 322

К.А. Черкас
Інститут ядерних досліджень НАН України

Ядерні процеси при взаємодії ядер 6Li + 16О, 6Li +18О та 9Ве + 15N
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2018-01-18
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 18 січня 2018 р. о 1200 к. 322

В.М. Єрмаков

Распіраторний механізм синтезу наночастинок у бактеріях
2018-01-18
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 18 січня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Представлення П.Г. Гавриленком дисертації на тему: “Кореляцiйнi функцiї полiв з нетривiальною монодромією в квантовiй теорiї поля” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.
 2. Затвердження тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2018 рік.
 3. Різне.

Вчений секретар

2018-01-14
Зимова школа з фізики конденсованого стану
Київский Академічний Університет
Фізичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченко
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Зимова школа з фізики конденсованого стану
«Вступ до теорії надпровідності»

   14 – 19 січня 2018 року

https://sites.google.com/view/kau-superconduct-2018/main

2018-01-11
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 11 січня 2018 р. о 1000 к. 322

Ликах Віктор Олександрович
НТУ «ХПІ»

Полярони в функціоналізованих нанодротах
2018-01-11
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Ісаєва Карина Олександрівна, Соболь Олександр Олександрович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 11 січня 2018 р. к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації об 1100
  Ісаєва Карина Олександрівна
  Стійкі когерентні структури в атомарних Бозе-конденсатах

  Робота виконана на кафедрі квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Науковий керівник:

  Якименко Олександр Ілліч
  доктор фіз.-мат. наук, доцент
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
  доцент кафедри квантової теорії поля, фізичний факультет

  Офіційні опоненти:

  Гайдідей Юрій Борисович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  завідувач відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах

  Держко Олег Володимирович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів

  завідувач відділу квантової статистики

 2. Захист кандидатської дисертації о 1230
  Соболь Олександр Олександрович
  Надкритична нестабільність у графені з зарядженими домішками

  Робота виконана на кафедрі квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Науковий керівник:

  Горбар Едуард Володимирович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
  професор кафедри квантової теорії поля, фізичний факультет

  Офіційні опоненти:

  Шарапов Сергій Геннадійович
  доктор фіз.-мат. наук, старший дослідник
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  завідувач лабораторії сильнокорельованих низьковимірних систем

  Сиркін Євген Соломонович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, м. Харків
  провідний науковий співробітник лабораторії чисельних методів у теоретичній фізиці

 3. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради