Всі події

2018-07-12
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 12 липня 2018 р. о 1430 к. 448

Тарас Скрипник
(Universita degli Studi di Milano-Bicocca and Bogolyubov Institute for Theoretical Physics)

Узагальнені системи Годена, ізомонодромні деформації і рівняння Кніжніка-Замолодчікова
2018-07-05
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться 5 липня 2018 р. об 1100 к. 221

Дмитро Якубовський
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, Інститут Нільса Бора, Університет Копенгагена

Можливі астрофізичні прояви частинок темної матерії з масою в кеВному діапазоні

Хоча гіпотеза про те, що темна матерія складається з елементарних частинок, залишається домінуючою, відповідні маси частинок та її сили взаємодій є сильно невизначеними. Якщо темна матерія складається з ферміонів, спостереження найкомпактніших гало – сферичних карликових галактик – визначають обмеження знизу на масу відповідних частинок в околі 0.5–1 кеВ. У доповіді буде оглянуто три основні астрофізичні прояви частинок темної матерії з масами в кеВному діапазоні. По-перше, така темна матерія може дуже повільно розпадатися на іншу частинку та фотон, створюючи вузьку лінію випромінювання в рентгенівських спектрах космічних об’єктів, які містять темну матерію, і у доповіді буде оглянуто сучасний статус пошуку ліній-кандидатів, зокрема лінії на енергії 3.5 кеВ. По-друге, буде оглянуто особливості процесу формування структур у Всесвіті внаслідок ненульових початкових швидкостей частинок темної матерії з кеВними масами. По-третє, буде розглянуто можливість непрямого детектування ферміонної темної матерії з масами до декількох кеВ, використовуючи детальну кінематику сферичних карликових галактик.
2018-07-02
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 2 липня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження скоригованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2018 рік.
 2. Кадрові питання.
 3. Різне.

Вчений секретар

2018-06-26
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 26 червня 2018 р. о 1400 к. 322

Костянтин Ропотенко
(КНУ)

Квантові чорні діри: від квантування площі до струнної моделі
2018-06-25
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 25 червня 2018 р. о 1400 к. 322

Alexander Minakov
(SISSA, Trieste, Italy)

Laguerre polynomials and transitional asymptotics of the modified Korteweg-de Vries equation for step-like initial data
2018-06-19
Семінар присвячений пам'яті Петра Івановича Фоміна
НАУКОВИЙ СЕМІНАР
пам’яті Петра Івановича Фоміна
КВАНТОВА ТЕОРІЯ ПОЛЯ ТА КОСМОЛОГІЯ
19 червня 2018 р. о 1000 конференц-зал ІТФ НАН України

Постер

Програма семінару

2018-06-14
Публічний перед захист магістерських робіт

Науково-навчальний центр
Институту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Фізичний факультет
Київського національного університету імені Тараса Шевченко

14 червня 2017 р. об 1100 ІТФ НАН України, к. 322
Публічний перед захист магістерських робіт
студентів кафедри квантової теорії поля фізичного факультету

Програма

Аджимамбетов Мусфер

М'яка фізика на Релятивіському колайдері важких іонів в рамках інтегрованої гідро-кінетичної моделі
(Soft physics at the Relativistic heavy ion collider within the integrated hydro-kinetic model)

Ананьєв Віктор

Застосування правил сум до радіаційних переходів в чармонії
(Application of Light-by-Light sumrules to charmonium radiative transitions)

Аносова Марія

Баріонний потенціал на ґратці у моделі петель Полякова
(Baryon potential in the Polyakov loop model)

Головатюк Артем

Методи Машинного Навчання для прямих пошуків Темної Матерії із детектуванням напрямку розсіяння
(Machine learning methods for directional Dark Matter search)

Дроган Віталій

Векторизація електромагнітної фізики в GeantV
(Vectorization of electromagnetic physics in GeantV)

Мацишин Олесь

Незвичайна надплинність у сумішах ультрахолодних фермі газів та спінорних бозе-конденсатів
(Unusual superfluidity in mixtures of cold Fermi and spinor Bose gases)

Салах Адель

W алгебри в конформній теорії поля
(W algebras in conformal field theory)

Семенякін Микола

Змінні струми та поперечні хвилі у в'язкій електроніці
(Alternating currents and shear waves in viscous electronics)

2018-06-11
Семінар відділів астрофізики та елементарних частинок та теорії ядра і квантової теорії поля
Семінар відділів астрофізики та елементарних частинок та теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться 11 червня 2018 р. об 1100 к. 221

Ярослав Герасименко
(Університет Лейдена)

Універсальний квантовий шум в адіабатичному помпуванні
Розглянуто помпування електричного заряду в системі параферміонів, реалізованих на межі дробового ефекту Холла. Наш протокол для помпування призводить до появи шуму в помпованому струмі. У адіабатичній границі шум зберігається і корелятори помпованого струму досягають стійких та універсальних величин. Зокрема, фактор Фано можна повністю виразити через топологічну виродженість системи та заряд елементарних квазічастинок. Наші результати також застосовні до більш відомих Майоранівських нульових мод.
2018-06-11
Семінар відділів астрофізики та елементарних частинок та теорії ядра і квантової теорії поля
Семінар відділів астрофізики та елементарних частинок та теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться 11 червня 2018 р. об 1100 к. 221

Ярослав Герасименко
(Університет Лейдена)

Універсальний квантовий шум в адіабатичному помпуванні
Розглянуто помпування електричного заряду в системі параферміонів, реалізованих на межі дробового ефекту Холла. Наш протокол для помпування призводить до появи шуму в помпованому струмі. У адіабатичній границі шум зберігається і корелятори помпованого струму досягають стійких та універсальних величин. Зокрема, фактор Фано можна повністю виразити через топологічну виродженість системи та заряд елементарних квазічастинок. Наші результати також застосовні до більш відомих Майоранівських нульових мод.
2018-05-31
Наукові збори
Наукові збори
відбудуться 31 травня 2018 р. об 1100 к. 322

В.Й. Грицай

Самоорганізація та динамічний хаос в біосистемах

(матеріали докторської дисертації)

2018-05-24
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 24 травня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження теми докторської дисертації старшого наукового співробітника відділу синергетики В.Й. Грицая «Самоорганізація та динамічний хаос в метаболічних процесах клітин».
 2. Затвердження теми докторської дисертації старшого наукового співробітника відділу синергетики В.К. Усенка «Некласичність світла в квантовій комунікації».
 3. Затвердження теми докторської дисертації старшого наукового співробітника відділу астрофізики та елементарних частинок В.В. Кузьмичова «Канонічне квантування гравітації у формалізмі внутрішнього часу. Застосування до космології».
 4. Про обрання почесних докторів інституту.
 5. Різне.

Вчений секретар

2018-05-24
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 24 травня 2018 р. о 1430 к. 322

С.П. Кручинін, С.П. Репецький (КНУ)

Вплив упорядкування домішок на виникнення енергетичної щілини та на електричну провідність графена
2018-05-24
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 24 травня 2018 р. о 1200 к. 322
Порядок денний:
 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
 2. Різне

Вчений секретар спецради

2018-05-24
Scopus Awards Ukraine 2018

2018-05-17
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2018
16-18 травня
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2018

http://festival.nas.gov.ua/
тел.: 521-34-95
17 травня
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України вул. Метрологічна 14-б
(кінцева зупинка авт. №548, 444), к. 322

ОГЛЯДОВІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
14-30 Відкриття засідання
14-45 Костянтин Єршов, к. ф.-м. н.
"“Наномагнетизм: вихори, скірміони, доменні стінки"
15-30 Антон Рудаковський
"Космологія: темна сторона Всесвіту"
16-15 ПЕРЕРВА
16-45 Екскурсія в парк «Феофанія»

Контактна особа: Сергій Перепелиця
067-778-90-99
521-34-95

 

2018-05-15
СЕРЖ АРОШ Почесний гість XII Всеукраїнського фестивалю науки

СЕРЖ АРОШ
Serge Haroche

Нобелівська премія з фізики 2012

Почесний гість XII Всеукраїнського фестивалю науки
 

15 травня,     15:00
Червоний корпус КНУ

Наукова доповідь
“Жонглюючи атомами та фотонами в коробці”
 

15 травня,     16:00
Червоний корпус КНУ

Зустріч зі студентами та вченими
у форматі вільної прес-конференції
 

16 травня,     11:30
Інститут електрозварювання НАН України
(вул. К.Малевича,  11,   поверх 2, актовий зал)

Загальна доповідь
“Симбіоз фундаментальних досліджень та розвитку технологій на прикладі квантової фізики”

 

Запрошуються всі охочі!

2018-05-14
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться 14 травня 2018 р. о 1430 к. 221

E.V. Gorbar (KNU and BITP)
V.A. Miransky
(Western University)
I.A. Shovkovy (Arizona State University)
P.O. Sukhachov (Western University)

Chiral matter in a magnetic field
The dynamics of massless relativistic fermions in an external magnetic field is considered in diverse physical systems such as the primordial plasma in the early Universe, the quark-gluon plasma in heavy-ion collisions, and the electron plasma in Dirac and Weyl semimetals. It is shown that the presence of chiral asymmetry in such plasmas leads to the chiral magnetic and separation effects. Strains applied to Weyl semimetals produce pseudoelectromagnetic fields in the low-energy effective electron Hamiltonian that has essential consequences for the chiral kinetic theory. The latter is consistent with the conservation of the electric current in Weyl semimetals only if the topological Bardeen–Zumino (or, equivalently, Chern–Simons) terms are added to the electric current and charge densities.
2018-05-08
Доступ до Web of Science
Оголошення

Від 7 травня 2018 поновлено доступ до Web of Science http://webofscience.com/ з IP-адреси Інституту

2018-05-03
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 3 травня 2018 р. о 1430 к. 322

Л.М. Христофоров

Міхаелісівські та неміхаелісівські реакції II
2018-04-23
Семінар лабораторії біофізики макромолекул
Семінар лабораторії біофізики макромолекул
відбудеться 23 квітня 2018 р. о 1330 к. 322

Баумкетнер А.Б.
Інститут фізики конденсованих систем НАН України

Нові аспекти згортання та агрегації білків: теорія та комп’ютерне моделювання
(за матеріалами докторської дисертації)
2018-04-19
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Алькін Антон Олегович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 19 квітня 2018 р. о 1300 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації
  Алькін Антон Олегович
  Феноменологія множинного народження заряджених частинок у високоенергетичній взаємодії протонів

  Робота виконана у відділі фізики високих густин енергії Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.

  Науковий керівник:

  Мартинов Євген Сергійович
  доктор фіз.-мат. наук
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  завідувач лабораторії грід-обчислень у фізиці відділу фізики високих густин енергії

  Офіційні опоненти:

  Ребенко Олексій Лукич
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Інститут математики НАН України, м. Київ
  головний науковий співробітник відділу математичної фізики

  Каденко Ігор Миколайович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  завідувач кафедри ядерної фізики фізичного факультету

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2018-04-19
Засідання спецради -- Захист докторської дисертації Лашко Юлія Анатоліївна
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 19 квітня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист докторської дисертації
  Лашко Юлія Анатоліївна
  Багатокластерна теорія легких атомних ядер

  Робота виконана у відділі теорії ядра та квантової теорії поля Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ

  Науковий консультант:

  Філіппов Геннадій Федорович
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  головний науковий співробітник відділу теорії ядра та квантової теорії поля

  Офіційні опоненти:

  Ткачук Володимир Михайлович
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Львівський національний університет імені Івана Франка, фізичний факультет
  професор кафедри теоретичної фізики

  Гайсак Михайло Іванович
  доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
  Інститут електронної фізики НАН України, м. Ужгород
  провідний науковий співробітник відділу електронних процесів і елементарних взаємодій

  Каденко Ігор Миколайович
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет
  завідувач кафедри ядерної фізики

Вчений секретар спецради

2018-04-19
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 19 квітня 2018 р. о 1430 к. 322

М.І. Григорчук

Передача моменту обертання металевій наночастинці від ультракороткого лазерного імпульсу
2018-04-18
WEB OF SCIENCE AWARD UKRAINE 2018
WEB OF SCIENCE AWARD UKRAINE 2018

11 квітня 2018 року Компанія Clarivate Analytics провела церемонію нагородження Web of Science Awards Ukraine 2018, де Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України став лауреатом премії WEB OF SCIENCE AWARD UKRAINE 2018 у номінації "Найефективніша наукова установа".

Детальніше

2018-04-16
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 16 квітня 2018 р. об 1100 к. 322

Андрій Горячко
КНУ ім. Тараса Шевченко, факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Спонтанна наноструктуризація металічних та напівпровідникових поверхонь та її дослідження методом скануючої мікроскопії
(за матеріалами докторської дисертації)
2018-04-12
Наукові збори
Наукові збори
відбудуться 12 квітня 2018 р. об 1100 к. 322

Ю.І. Ізотов, Н.Г. Гусєва
Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Дослідження карликових галактик з активним зореутворенням: наслідки для вирішення проблем космології
2018-04-12
Оголошення про конкурс на здобуття Премії імені Миколи Боголюбова
Оголошення

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України оголошує конкурс на здобуття Премії імені Миколи Боголюбова Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
Термін подачі документів 1 жовтня 2018 р.
Документи оформлюються відповідно до
Положення про премії імені видатних вчених Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України,
затвердженого Вченою радою інституту (протокол № 2 від 15.02.2018).

Дирекція
Інституту теоретичної фізики
ім. М.М. Боголюбова
НАН України

2018-03-29
Спільний семінар відділу фізики високих густин енергії та відділу синергетики
Спільний семінар відділу фізики високих густин енергії та відділу синергетики
відбудеться 29 березня 2018 р. об 1130 к. 322

Ю.М. Синюков

Modified Skellam, Poisson and Gaussian distributions in semi-open systems with charge-like conservation laws
A modification of the Poisson and Skellam distributions is proposed for subsystems in the case when the quantum number conservation law for the total system is taken into account. Such distributions can be applied, for example, for an analysis of the fluctuations of baryon and net baryon numbers in certain pseudo-rapidity interval in A+A and p+p collisions with high multiplicities. The presented modified Skellam, Poisson and Gaussian distributions can be applied also in various branches of science, when one analysis the fluctuations of two components as well as the fluctuation of their numbers difference within some selected subsystem, in the situation when in the total system the corresponding difference is fixed.
2018-03-29
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
Оголошення

29 березня 2018 р. о 1400 в к. 322

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України

Порядок денний:

 1. Звіт директора про роботу Інституту протягом 2017 року.
 2. Висунення делегатів наукових працівників для участі в сесії Загальних зборів Національної академії наук України.
 3. Різне.

Дирекція
Профспілковий комітет

2018-03-29
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 29 березня 2018 р. о 1030 к. 322

Т.В. Афанас’єва1, А.Г. Наумовець2, Д.В. Румянцев3, Д.В. Стрижеус2, О.Г. Федорус2, І.М. Яковкін2
1КНУ ім. Тараса Шевченка; 2Інститут фізики НАНУ; 3ФТННЦ НАН України

Формування стільникових наношарів оксиду берилію на поверхні Mo(112)
Комплексними експериментальними і теоретичними методами (оже-електронна спектроскопія, дифракція повільних електронів, контактна різниця потенціалів, теорія функціоналу електронної густини) показано, що при адсорбції берилію і кисню на поверхні Мо(112) синтезується моношарова плівка ВеО, яка має гексагональну структуру типу бджолиного стільника. В залежності від співвідношенні кількості атомів Ве і О на поверхні стільникова структура набуває вигляду суцільного моношару або нанострічок. З’ясована термостійкість стільникових структур та електронні властивості, зокрема робота виходу і тип електропровідності.
Експериментальне спостереження формування упорядкованої моношарової стільникової структури ВеО проведено вперше. Досі утворення у вільному та адсорбованому станах низки моношарових стільникових структур АІІВ було передбачено лише теоретично.
2018-03-26
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 26 березня 2018 р. об 1130 к. 322

А.Г. Магнер, М.І. Горенштейн, У.В. Григорьєв

Ультразвукові хвилі в газах: Теорія та експеримент
(продовження)
2018-03-22
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 22 березня 2018 р. о 1000 к. 322

А.Г. Магнер, М.І. Горенштейн, У.В. Григорьєв

Ультразвукові хвилі в газах: Теорія та експеримент
2018-03-22
Наукові збори
Наукові збори
відбудуться 22 березня 2018 р. об 1100 к. 322

Antonio H. Castro Neto
National University of Singapore

2D Materials: advances and perspectives
The field of two-dimensional (2D) materials is one of the fastest growing fields in science and technology. Hundreds of different materials have been either isolated or grown artificially. In parallel, there is also a huge industrial interest because of the large number of applications from smart coatings to flexible electronics. In this talk I am going to discuss some of the latest discoveries, experimentally and theoretically, in this exciting area of research.

Prof. Antonio H. Castro Neto
Director, Centre for Advanced 2D Materials
Distinguished Professor, Department of Physics
Professor, Department of Computing and Electrical Engineering
Professor, Department of Materials Science Engineering
National University of Singapore

2018-03-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 15 березня 2018 р. о 1400 к. 322
Порядок денний:
 1. Висунення нових стипендіатів Президента України для молодих вчених.
 2. Про підготовку до друку книги А.В. Свідзінського «Моє життя в науці».
 3. Розгляд запитів на конкурси наукових проектів НАН України.
 4. Про фінансовий стан інститут.
 5. Різне.

Вчений секретар

2018-03-07
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 7 березня 2018 р. об 1130 к. 322

Васюта Василь Михайлович
Львівський національний університет імені Івана Франка

Квантові системи у просторі зі спіновою некомутативністю координат
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2018-02-22
Боголюбовські читання 2018

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

Боголюбовські читання 2018
присвячені 100-річчю Національної академії наук України

22-23 лютого 2018

 

ПРОГРАМА

22 лютого 2018 (четвер) к. 322
10.00 Відкриття читань
10.00 Ю.О. Ситенко
Самоспряженість та граничні умови у фізиці квантових явищ
10.30 Є.С. Мартинов
Оддерон та його відкриття в експерименті ТОТЕМ при енергїї протонів 13 ТеВ
11.00 М.І. Горенштейн
Критична точка та ядро-ядерні зіткнення
11.30 М.С. Гончар
Оцінювання ризиків в одній моделі роботи банку
12.00 ПЕРЕРВА
12.30 Л.М. Христофоров, А.Г. Загородній
Особливості міграції та захоплення квантової частинки в ланцюжку з пастками
13.00 М.Д. Томченко
Одновимірна система точкових бозонів: нові розв'язки
13.30 К.М. Григоришин
Теорія БКШ із зовнішнім потенціалом спарювання
14.00 ОБІД
23 лютого 2018 (п’ятниця) к. 322
10.00 О.О. Єремко
До теорії спін-орбітальної взаємодії носіїв у струмопровідних системах
10.30 О.О. Вахненко
Класичні напівдискретні інтеґровні нелінійні системи від А до Я
11.00 О.В. Щур, О.К. Відибіда
Зв’язок мiж статистиками iмпульсацiй збуджувального нейрона зi зворотним зв’язком та без зворотного зв’язку
11.30 С.М. Перепелиця
Гідратація протиіонів, що взаємодіють з подвійною спіраллю ДНК
12.00 ПЕРЕРВА
12.30 М. Іоргов, П. Гавриленко, О. Лісовий
Вертексні оператори в конформній теорії поля та перетворення Боголюбова
13.00 Ю.В. Тихий
Алгебраїчні розв’язки рівнянь Гарньє
13.30 О.В. Золотарюк
Фуркації резонансів у системах з одно-точковими взаємодіями
14.00 Закриття читань
2018-02-19
Оголошення

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Відділення фізики і астрономії НАН України

XXXVIII-а НАУКОВА СЕСІЯ
ВФА НАН України

відбудеться 19-го лютого 2018 року (початок о 10 годині)
у приміщенні Великого конференц-залу НАН України (вул. Володимирська,55)

Програма сесії

2018-02-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 15 лютого 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Про започаткування премій інституту.
 2. Про підтримку кандидатів на вакансії членів-кореспондентів та дійсних членів Національної академії наук України.
 3. Затвердження звітів стипендіатів Президента України для молодих вчених i НАН України для молодих вчених.
 4. Про висунення на конкурси для молодих вчених.
 5. Різне.

Вчений секретар

2018-02-13
Оголошення проведення Боголюбовських читань
Оголошення

22-23 лютого 2018 року заплановано проведення Боголюбовських читань. Відділам до 13 лютого прохання подати пропозиції щодо виступів на конференції.

Вчений секретар

2018-02-12
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар
Проблеми теоретичної фізики

присвячений пам’яті
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

12 лютого 2018, понеділок, аудиторія 322

 

ПРОГРАМА

10.00 Відкриття семінару
А.Г. Загородній
10.10 В.М. Куклін «Модуляційні нестійкості»
(Харківський національний університет мені В.Н. Каразіна)
10.40 О.М. Черняк, В.І. Засенко «Вплив захоплення замагнічених частинок на їхнє перенесення у випадковому електричному полі»
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
11.10 Ю.М. Синюков «Розвиток просторово-часової картини ядро- ядерних зіткнень»
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
11.40 Є.С. Крячко, C.Н. Волков «До розуміння механізму точкових мутацій в ДНК»
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
12.10 Кава-брейк
12.30 І.О. Анісімов «Збудження кільватерних хвиль у плазмі електронними згустками»
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 
13.00 Б.Є. Гринюк, Д.В. П’ятницький «Особливості структури легких ядер з двома екстрануклонами»
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
13.30 Д. Савченко «Перевірка природи лінії на енергії ~3.55 кеВ в індивідуальних спектрах скупчень галактик за даними обсерваторії XMM-Newton»
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
14.00 Закриття семінару
2018-02-08
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться 8 лютого 2018 р. о 1400 к. 221

О. Борисенко, В. Челноков, С. Волошин

Duals of lattice systems:
I. Exact solution of the Polyakov loop models in the large-N limit
2018-02-08
Брифінг-презентація роботи електронної системи редакції УФЖ
Брифінг-презентація роботи електронної системи редакції УФЖ
відбудеться 8 лютого 2018 р. об 1100 к. 322

Р.М. Кравчук
технічний секретар УФЖ

2018-02-01
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Побережнюк Роман Володимирович, Раков Михайло Володимирович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 1 лютого 2018 р. к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації об 1100
  Побережнюк Роман Володимирович
  Фазові перетворення та критична точка сильновзаємодіючої матерії в ядро-ядерних зіткненнях

  Робота виконана в вiддiлi високих густин енергії Iнституту теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбовa НАН України.

  Науковий керівник:

  Горенштейн Марк Ісакович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Iнститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України
  головний науковий співробітник відділу фізики високих густин енергії

  Офіційні опоненти:

  Єжов Станіслав Миколайович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  професор кафедри фізики металів

  Дзюблик Олексій Ярославович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут ядерних досліджень НАН України
  провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики

 2. Захист кандидатської дисертації о 1230
  Раков Михайло Володимирович
  Чисельне моделювання квантових багаточастинкових систем з використанням тензорних мереж

  Робота виконана на кафедрі квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Науковий керівник:

  Доценко Іван Сергійович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  професор кафедри квантової теорії поля фізичного факультету

  Офіційні опоненти:

  Іванов Борис Олексійович
  доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України
  Інститут магнетизму НАН України та МОН України
  завідувач лабораторії магнітних матеріалів

  Крячко Євген Сергійович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  провідний науковий співробітник відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах

 3. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2018-01-29
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 29 січня 2018 р. о 1400 к. 448

А.М. Павлюк

Узагальнення поліномів Чебишова та інваріанти вузлів
2018-01-29
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 29 січня 2018 р. об 1100 к. 322

Володимир Михайлович Лашкін
Інститут ядерних досліджень НАНУ, відділ фізики плазми

Стійкі нелінійні когерентні структури в диспергуючих середовищах
(за матеріалами докторської дисертації)
2018-01-25
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится 25 января 2018 г. в 1430 к. 221

М.Аджимамбетов, Н.Иоргов, В.Шадура

1. О Школе в Норвегии
2. О кафедре ТМФ КАУ
2018-01-25
Наукові збори
Наукові збори
відбудуться 25 січня 2018 р. об 1100 к. 322

доктор т. наук І.В. Ковалець,
зав. відділом Інформатики навколишнього середовища,
Інститут проблем математичних машин та систем НАН України

Фізичні аспекти та технології моделювання розповсюдження атмосферних забруднень

У доповіді на прикладі характерних задач моделювання розповсюдження атмосферних забруднень обговорюються фізичні основи моделювання атмосферної дисперсії та обчислювальні й інформаційні технології практичного розв’язання задач.
Представлені підходи використання моделей обчислювальної гідродинаміки у задачах атмосферної дисперсії на прикладі тривимірного моделювання розповсюдження забруднень в умовах міської забудови. Обговорюється найбільш широко використовувана параметризація турбулентності в рамках системи рівнянь для енергії турбулентних пульсацій та швидкості дисипації, а також її версія, що отримана отримана на основі використання ренормалізаційно-групового аналізу рівнянь Навьє-Стоксу нестисливої рідини.
Ключовою технологічною проблемою чисельного прогнозу погоди та регіонального прогнозу атмосферної дисперсії є проблема асиміляції даних вимірювань, що полягає у оптимальній процедурі використання усіх наявних вимірів для покращення результатів прогнозування. У доповіді продемонстровані розроблені автором підходи асиміляції даних вимірювань на прикладі моделювання єдиного в історії натурного експерименту з регіонального розповсюдження забруднень ETEX, моделювання планетарного розповсюдження радіонуклідів після аварії на АЕС Фукусіма, а також оцінки ймовірних територій розташування джерела викиду рутенію-106, зафіксованого в Європі у вересні-жовтні 2017 р.
Посилання
1. Kovalets I., Avila R., Mölder M., Kovalets S., Lindroth A. (2018) Verification of a one-dimensional model of CO2 atmospheric transport inside and above forest canopy using observations at the site of Norunda research station. Boundary Layer Meteorology [in press]
2. Kovalets I.V., Romanenko A.N. (2017) Detection of ruthenium-106 in 2017: meteorological analysis of the potential sources. Available online: https://www.linkedin.com/pulse/detection-ruthenium-106-2017-meteorological-analysis-sources-ivan/
2018-01-24
Оголошення
Оголошення

Охочим взяти  участь в експертизі електронних версій  підручників необхідно зареєструватися до 11 лютого 2018 р.

детальніше

2018-01-22
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 22 січня 2018 р. об 1100 к. 322

Ігор Карнаухов
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Стійкість топологічної фази в 2D ізоляторах Чорна
2018-01-18
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться 18 січня 2018 р. о 1400 к. 322

К.А. Черкас
Інститут ядерних досліджень НАН України

Ядерні процеси при взаємодії ядер 6Li + 16О, 6Li +18О та 9Ве + 15N
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2018-01-18
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 18 січня 2018 р. о 1200 к. 322

В.М. Єрмаков

Распіраторний механізм синтезу наночастинок у бактеріях
2018-01-18
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 18 січня 2018 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Представлення П.Г. Гавриленком дисертації на тему: “Кореляцiйнi функцiї полiв з нетривiальною монодромією в квантовiй теорiї поля” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.
 2. Затвердження тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2018 рік.
 3. Різне.

Вчений секретар

2018-01-14
Зимова школа з фізики конденсованого стану
Київский Академічний Університет
Фізичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченко
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Зимова школа з фізики конденсованого стану
«Вступ до теорії надпровідності»

   14 – 19 січня 2018 року

https://sites.google.com/view/kau-superconduct-2018/main

2018-01-11
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 11 січня 2018 р. о 1000 к. 322

Ликах Віктор Олександрович
НТУ «ХПІ»

Полярони в функціоналізованих нанодротах
2018-01-11
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Ісаєва Карина Олександрівна, Соболь Олександр Олександрович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 11 січня 2018 р. к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації об 1100
  Ісаєва Карина Олександрівна
  Стійкі когерентні структури в атомарних Бозе-конденсатах

  Робота виконана на кафедрі квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Науковий керівник:

  Якименко Олександр Ілліч
  доктор фіз.-мат. наук, доцент
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
  доцент кафедри квантової теорії поля, фізичний факультет

  Офіційні опоненти:

  Гайдідей Юрій Борисович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  завідувач відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах

  Держко Олег Володимирович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів

  завідувач відділу квантової статистики

 2. Захист кандидатської дисертації о 1230
  Соболь Олександр Олександрович
  Надкритична нестабільність у графені з зарядженими домішками

  Робота виконана на кафедрі квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Науковий керівник:

  Горбар Едуард Володимирович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
  професор кафедри квантової теорії поля, фізичний факультет

  Офіційні опоненти:

  Шарапов Сергій Геннадійович
  доктор фіз.-мат. наук, старший дослідник
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  завідувач лабораторії сильнокорельованих низьковимірних систем

  Сиркін Євген Соломонович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, м. Харків
  провідний науковий співробітник лабораторії чисельних методів у теоретичній фізиці

 3. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради