Засідання спеціалізованої вченої ради

2017-12-14
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 14 грудня 2017 р. об 1230 к. 322
Порядок денний:
 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
 2. Різне

Вчений секретар спецради

2017-11-16
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 16 листопада 2017 р. об 1230 к. 322
Порядок денний:
 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
 2. Різне

Вчений секретар спецради

2017-10-12
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Тимчишин Віталій Богданович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 12 жовтня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації
  Тимчишин Віталій Богданович
  Статистичний опис систем з кулонiвським типом взаємодiї

  Робота виконана у відділі синергетики Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України

  Науковий керівник:

  Лев Богдан Іванович
  член-кор. НАН України, професор
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України, м. Київ
  завідувач відділу синергетики

  Офіційні опоненти:

  Головко Мирослав Федорович
  доктор фіз.-мат. наук, член-кор. НАН України, професор
  Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів
  головний науковий співробітник відділу теорії м'якої речовини

  Герасимов Олег Іванович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Одеський державний екологічний університет, м. Одеса
  завідувач кафедри загальної та теоретичної фізики

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2017-06-29
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Руденок Ігор Валентинович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 29 червня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації
  Руденок Ігор Валентинович
  Народження частинок, генерація лептонної асиметрії та еволюція магнітних полів у ранньому Всесвіті

  Робота виконана в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

  Науковий керівник:

  Вільчинський Станіслав Йосипович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
  завідувач кафедри квантової теорії поля, фізичний факультет

  Офіційні опоненти:

  Жук Олександр Іванович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, м. Одеса
  головний науковий співробітник

  Болотін Юрій Львович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут теоретичної фізики ім. О.І.Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», м. Харків
  начальник відділу теоретико-групових властивостей елементарних частинок, теорії ядра і нелінійної механіки

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2017-05-11
Засідання спецради -- попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 11 травня 2017 р. о 1200 к. 322
Порядок денний:
 1. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
 2. Різне

Вчений секретар спецради

2017-04-27
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Єршов Костянтин Васильович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 27 квітня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації
  Єршов Костянтин Васильович
  Магнітні властивості викривлених низьковимірних систем

  Робота виконана у відділі теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України.

  Науковий керівник:

  Кравчук Володимир Петрович
  кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник,
  старший науковий співробітник відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ

  Офіційні опоненти:

  Якименко Олександр Ілліч
  доктор фізико-математичних наук, доцент,
  доцент кафедри квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  Гомонай Олена Василівна
  доктор фізико-математичних наук, професор,
  професор кафедри інформаційної безпеки Фізико-Технічного Інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

  Додатковий опонент:

  Голуб Володимир Олегович
  доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу магнітної динаміки конденсованого середовища Інститут магнетизму НАН України та МОН України,

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2017-03-30
Засідання спецради -- Захист докторської дисертації Нестеров Олександр Володимирович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 30 березня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист докторської дисертації
  Нестеров Олександр Володимирович
  Трикластерна мікроскопічна модель опису властивостей легких атомних ядер

  Робота виконана у відділі структури атомних ядер Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (в даний час лабораторія структури атомних ядер).

  Офіційні опоненти:

  Гусинін Валерій Павлович
  доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  завідувач відділу астрофізики та елементарних частинок

  Дзюблик Олексій Ярославович
  доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
  Інститут ядерних досліджень НАН України
  провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики

  Плюйко Володимир Андрійович
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  професор кафедри ядерної фізики фізичного факультету

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2017-01-19
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Набока Владислав Юрійович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 19 січня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:

1. Захист кандидатської дисертації

Набока Владислав Юрійович
"Термалізація та еволюція сильновзаємодійної матерії в інтегрованій гідрокінетичній моделі ядро-ядерних зіткнень"

Робота виконана у відділі фізики високих густин енергії Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова  НАН України.

Науковий керівник:

Синюков Юрій Михайлович
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, м.Київ
головний науковий співробітник відділу фізики високих густин енергії

Офіційні опоненти:

Вільчинський Станіслав Йосипович
доктор фіз.-мат. наук, професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ
завідувач кафедри квантової теорії поля 

Нурмагамбетов Олексій Юрійович
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
Інститут теоретичної фізики ім. О. І. Ахієзера 
Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», НАН України
провідний науковий співробітник

2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради