Засідання Вченої ради

2017-12-28
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 28 грудня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Дослідження сильновзаємодіючої матерії та структури адронів в релятивістських зіткненнях адронів і ядер» (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Г.М. Зінов’єв).
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Дослідження нових форм матерії в зіткненнях релятивістських протонів та важких іонів в колаборації ALICE на LHC» за договором №ЦО-1-3/2017 Цільової програми співробітництва НАН України з Європейським центром ядерних досліджень (ЦЕРН) та Об'єднаним інститутом ядерних досліджень (ОІЯД) «Ядерна матерія в екстремальних умовах» на 2016-2017 рр. (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Г.М. Зінов’єв).
 3. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Розробка детекторних систем для експериментів на прискорювачах та технологій для фізики прискорювачів» за програмно-цільовою та конкурсною тематикою НАН України (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Г.М. Зінов’єв).
 4. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Взаємодія та динаміка частинок скінченного розміру у слабкоіонізованій плазмі та колоїдних суспензіях. Етап 1» за договором №Ф76/84-2017 з Державним фондом фундаментальних досліджень (доповідач: науковий керівник теми академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор А.Г. Загородній).
 5. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Ізомонодромні деформації та конформна теорія поля. Етап 3. Матричні елементи вертексних операторів W-алгебр» за спільним проектом установ НАН України та CNRS PICS 2015-2017рр. (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук М.З. Іоргов).
 6. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Комп’ютерне моделювання структури та динаміки ДНК в різних зовнішніх умовах», якає частиною НДР «Розвиток і застосування грід-технології для дослідження структури та динаміки макромолекул ДНК та їх комплексів з білками» за договором ІРЕ-ІТФ№25/05-17 цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук С.Н. Волков).
 7. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Опис квантових газів із взаємодією та аспектів заплутаності на основі деформованих алгебр і кінетичних методів» (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук Ю.А. Міщенко).
 8. Затвердження звіту про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 у Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 9. Затвердження скоригованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2017 рік.
 10. Затвердження заключного звіту Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України за 2017 рік.
 11. Затвердження тем дисертацій аспірантам першого року навчання.
 12. Різне

Вчений секретар

2017-12-14
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 14 грудня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Формування структур та нерівноважні процеси у відкритих системах» (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Б.І. Лев).
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Побудова теорії неарбітражної динаміки в економічних системах» (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор М.С. Гончар).
 3. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Дослідження електронних властивостей гетеронаносистем» (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Л.М. Христофоров).
 4. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Грід-технології в задачах фізичної програми ЦЕРНу, астрофізики і космології. Етап 4» цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань». (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Є.С. Мартинов).
 5. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи «Вивчення фазової діаграми сильновзаємодійної речовини та її критичної точки в зіткненнях важких іонів та ґратковій ґлюодинаміці. Етап 2» за договором № ЦО-2-6/2016 Цільової програми співробітництва НАН України з Європейським центром ядерних досліджень (ЦЕРН) та Об'єднаним інститутом ядерних досліджень (ОІЯД) «Ядерна матерія в екстремальних умовах» (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук К.О. Бугаєв).
 6. Затвердження звіту про виконання науково-технічної роботи «Розробка та впровадження сервісів підтримки Базового координаційного центру та Регіонального операційного центру в Інституті теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України. Етап 2» за договором № 1Г-2016 цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-технічних наук С.Я. Свістунов).
 7. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Розширення карт неба даними рентгенівських спостережень та їх використання для дослідження моделей темної матерії» (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник  Штанов).
 8. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Вплив просторової неоднорідності та залежних від часу збурень на властивості надпровідних контактів. Етап 1» за договором №Ф76/123-2017 з Державним фондом фундаментальних досліджень (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Я.О. Золотарюк).
 9. Висунення кандидатів в академіки і члени-кореспонденти НАН України.
 10. Різне.

Вчений секретар

2017-11-16
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 16 листопада 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Представлення Ю.А. Лашко дисертації на тему: “Мікроскопічна багатокластерна теорія легких атомних ядер” на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика.
 2. Про включення головного наукового співробітника В.Ф. Харченка до складу авторського колективу на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та механізми ядерної взаємодії».
 3. Висунення К.В. Єршова на премію НАН України для молодих вчених за цикл робіт «Вплив геометрії на динаміку топологічних збуджень у низьковимірних наномагнетиках».
 4. Різне.

Вчений секретар

2017-09-28
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 28 вересня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Представлення А.О. Алькіним дисертації на тему: “Феноменологія множинного народження заряджених частинок у високоенергетичній взаємодії протонів” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика.
 2. Представлення Р.В. Побережнюком дисертації на тему: “Фазові перетворення та критична точка сильновзаємодіючої матерії в ядро-ядерних зіткненнях” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика.
 3. Затвердження звітів стипендіатів Президента України для молодих вчених i НАН України для молодих вчених.
 4.  Обрання за конкурсом молодшого наукового співробітника у відділ фізики високих густин енергії.
 5. Питання аспірантури.
 6. Різне.

Вчений секретар

2017-05-11
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 11 травня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження скоригованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2017 рік.
 2. Кадрові питання.
 3. Обрання за конкурсом провідного наукового співробітника в лабораторію сильнокорельованих низьковимірних систем відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах.
 4. Різне.

Вчений секретар

2017-04-20
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 20 квітня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Представлення В.Б. Тимчишиним дисертації на тему: “Статистичний опис систем з кулонiвським типом взаємодiї” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика.
 2. Затвердження нової теми “Динаміка формування просторо-неоднорідних структур в багато-частинкових системах” (доповідач: керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Б.І. Лев).
 3. Затвердження нової теми “Дослідження сильновзаємодійної матерії та структури адронів в зіткненнях ультрарелятивістських протонів та ядер”. Керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Г.М. Зінов’єв (доповідач: доктор фізико-математичних наук Є.С. Мартинов).
 4. Затвердження нової теми “Побудова та дослідження динамічних моделей економічних систем для забезпечення сталого економічного розвитку” (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор М.С. Гончар).
 5. Про висунення на конкурс проектів НДР молодих учених НАН України у 2017 році.
 6. Про висунення кандидатур до складу Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технології.
 7. Різне.

Вчений секретар

2017-03-23
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 23 березня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Про конкурс на краще книжкове видання НАН України та подання на конкурс книги «Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. 1966—2016» у номінації «Довідкові видання. Фізико-математичний напрям».
 2. Затвердження звітів стипендіатів Президента України для молодих вчених НАН України і для молодих вчених.
 3. Про організацію виборів директора Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 4. Про розгляд кандидатури доктора фізико-математичних наук, завідувача лабораторії сильнокорельованих низьковимірних систем С.Г. Шарапова на звання старшого дослідника.
 5. Про розгляд кандидатури доктора фізико-математичних наук, провідного наукового співробітника Я.О. Золотарюка на звання старшого дослідника.
 6. Обрання за конкурсом молодшого наукового співробітника у відділ синергетики.
 7. Різне.

Вчений секретар

2017-02-09
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 9 лютого 2017 р. об 1100 к. 322

Порядок денний:

 1. Про вибори директора Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 2. Затвердження положень організаційного комітету та виборчої комісії з обрання директора інституту.
 3. Про висунення кандидатур на посаду директора Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 4. Про створення робочої групи з організації кафедри теоретичної і математичної фізики Київського академічного університету.
 5. Про наглядові ради при наукових установах.
 6. Різне.

Вчений секретар