Семінари

2017-12-29
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 29 грудня 2017 р. об 1130 к. 322

Вячеслав Миколайович Бойко
Інститут математики НАН України

Узагальнені оператори Казіміра, сингулярні модулі редукції та симетрії диференціальних рівнянь
(за матеріалами докторської дисертації)
2017-12-28
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится 28 декабря 2017 г. в 1000 к. 221

В. Вовченко
(FIAS, Frankfurt)

Уравнение состояния КХД на решетке при ненулевой барионной плотности
2017-12-21
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 21 грудня 2017 р. об 1100 к. 322

А.Г. Загородній

До питання про енергію електромагнітного поля в середовищі з часовою і просторовою дисперсією поза межами області прозорості
2017-12-21
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться 21 грудня 2017 р. о 1000 к. 322

Б.М. Бондар
Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Перерізи виходу γ-квантів при взаємодії швидких нейтронів з ядрами вуглецю, нікелю та олова
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2017-12-21
Спільний семінар відділів математичних методів в теоретичній фізиці та теорії ядра і квантової теорії поля
Спільний семінар відділів математичних методів в теоретичній фізиці та теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться 21 грудня 2017 р. об 1130 к. 448

Звіти за проектами:

 1. М.З. Іоргов, науковий проект PICS НАН України — CNRS Ф14-2017 "Ізомонодромні деформації та конформна теорія поля" (заключний звіт).
 2. Ю.А. Міщенко, проект НДР НАН України "Опис квантових газів із взаємодією та аспектів заплутаності на основі деформованих алгебр і кіне-тичних методів".
2017-12-08
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 8 грудня 2017 р. о 1530 к. 448

Ю.В. Безвершенко

Аналітично розв'язні дворівневі квантові системи, керовані залежними від часу полями
2017-11-23
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться 23 листопада 2017 р. о 1430 к. 221

В.И. Третьяк
(Институт ядерных исследований НАНУ)

Исследование редких ядерных процессов
2017-11-20
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 20 листопада 2017 р. об 1130 к. 322

М.В. Ушкац
(доцент кафедри фізики Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова,
докторант кафедри молекулярної фізики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка)

Опис процесу конденсації на основі статистичного підходу Гіббса
(матеріали докторської дисертації)
2017-11-16
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 16 листопада 2017 р. о 1430 к. 322

М.І. Григорчук

Електропровідність витягнутих та сплюснутих металевих наночастинок
2017-11-09
Семінар з користування порталом Web of Science
Семінар з користування порталом Web of Science
відбудеться 9 листопада 2017 р. о 1400 к. 421

І. Тихонова
(Clarivate Analytics)

Додаткові можливості платформи Web of Science
Увагу буде приділено розширеному пошуку, роботі з цитованою літературою,
індикаторам в Journal Citation Report, спільній роботі в EndNote Online,
приборканню норовливих ResearcherID та Orcid.
2017-11-09
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 9 листопада 2017 р. о 1430 к. 322

С.П. Кручинін

Квантові точки у магнітному полі
2017-11-02
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 2 листопада 2017 р. об 1130 к. 322

В.Й. Грицай

Хаотична динаміка метаболічного процесу клітини
2017-11-02
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 2 листопада 2017 р. о 1430 к. 322

О.Л. Капітанчук

Моделювання структури молекулярних моношарів на атомногладких поверхнях
2017-10-26
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 26 жовтня 2017 р. об 1130 к. 322

К.В. Усенко
(кафедра теоретичної фізики Київського національного університету ім. Т. Шевченка)

Концепція вимірювача. Неклонованість, нелокальність, редукція
2017-10-26
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 26 жовтня 2017 р. о 1400 к. 322

Л.М. Христофоров

Міхаелісівські та неміхаелісівські реакції
2017-10-23
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
відбудеться 23 жовтня 2017 р. о 1430 к.221

В. Добишук
(ИЯИ НАНУ)

Результаты измерения фоторождения J/ψ в ультра-перифирических столкновениях свинца (PbPb) при 5 ТэВ
2017-10-19
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться 19 жовтня 2017 р. о 1030 к. 322

Ю.А. Лашко

Мікроскопічна багатокластерна теорія легких атомних ядер
(за матеріалами докторської дисертації)
2017-10-12
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 12 жовтня 2017 р. о 1400 к. 322

Е.Г. Петров, В.І. Тесленко

Квантова кінетика для молекулярних наносистем
2017-10-05
Спільний семінар відділів синергетики і математичних методів в теоретичній фізиці
Спільний семінар відділів синергетики і математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 5 жовтня 2017 р. об 1100 к. 322

І.І. Горбань
(Інститут проблем математичних машин і систем НАН України)

Феномен статистичної стійкості
2017-09-28
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 28 вересня 2017 р. о 1000 к. 322

М.В. Раков
(кафедра квантової теорії поля Київського національного університету ім. Т. Шевченка)

Чисельне моделювання квантових багаточастинкових систем з використанням тензорних мереж
Матеріали кандидатської дисертації
2017-09-25
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 25 вересня 2017 р. об 1100 к. 322

D. Kamenskyi
(High Field Magnet Laboratory, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands)

Magneto-optical infrared studies of the Weyl semimetals

We have investigated the far-infrared response of non-centrosymmetric Weyl semimetals (TaAs family) in zero magnetic field and in fields of up to 30 Tesla. Additionally, magnetotransport studies have been conducted on the same samples. We can reliably trace the transitions between different Landau levels. The transition frequencies demonstrate a square-root field dependence, typical for the linearly dispersed bands.
We compare the optical spectra of the compounds of TaAs family, describe the spectra by the recent models for the magneto-optical response of Weyl semimetals, and extract such parameters as the Fermi velocities of the carriers in the Weyl bands and the positions of the Fermi levels relative to the Weyl points.
In the presentation, I’ll also introduce you to the European high magnetic field experimental facilities available for the users. Show the experimental opportunities and discuss recent development in this area of experimental physics.

2017-09-07
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 7 вересня 2017 р. об 1130 к. 322

А.П. Фоміна

Когерентне колективне надвипромінювання нерелятивістких електронів в магнітному полі
2017-09-04
Семінар з фізики високих густин енергій
Семінар з фізики високих густин енергій
відбудеться 4 вересня 2017 р. о 1200 к. 322

Р.В. Побережнюк

Фазові перетворення та критична точка сильновзаємодіючої матерії та ядро-ядерні зіткнення
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2017-08-31
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится 31 августа 2017 г. к. 221

 

1100 - 1115 Ю.М. Синюков
Принципиальные проблемы термализации материи в квантовых системах, формирующихся в ультрарелятивистских столкновениях ядер.
1115 - 1130 О.А. Могилевский
Уравнение состояния кварк-глюонной плазмы. Непертурбативные эффекты.
1130 - 1145 Д.В. Анчишкин
Теория среднего поля и уравнение состояния сильновзаимодействующей материи.
1145 - 1200 Перерыв (чай, кофе)
1200 - 1215 А.Г. Магнер
Кинетические коэффициенты в классических газах. Теория линейного отклика.
1215 - 1230 В. Вовченко
Барионный исключенный объём и его роль в уравнении состояния КХД при мнимом химическом потенциале.
1230 - 1245 А. Моторненко
Фазовая диаграмма жидкого гелия: феноменология ядерной физики на атомных масштабах.
1245 Г.М. Зиновьев
Заключительное слово.
2017-08-29
Семінар "Як користуватися ресурсом Academic Search Complete"
Семінар
відбудеться 29 серпня 2017 р. о 1500 к. 421

О.В. Васильєв
(директор ТОВ "Інформатіо")

Як користуватися ресурсом "Academic Search Complete"
2017-07-20
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться 20 липня 2017 р. о 1430 к. 221

Ю.М. Синюков

Particle production and freeze-out problem at the LHC
2017-07-12
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 12 липня 2017 р. о 1430 к. 322

Т.В. Скрипник

Розділення змінних в анізотропних моделях
2017-06-22
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 22 червня 2017 р. об 1130 к. 322

О.К. Відибіда, О.В. Щур

Зв’язок між статистиками імпульсацій нейрону зі швидким гальмівним зворотнім зв’язком та без зворотного зв’язку
2017-06-19
Семінар відділу теорії нелінійних процесів у конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів у конденсованих середовищах
відбудеться 19 червня 2017 р. об 1100 к. 322

К.О. Ісаєва
Київський національний универсистет ім. Тараса Шевченка

Стійкі когерентні структури в Бозе-конденсатах атомарних газів
по матеріалах кандидатської дисертації
науковий керівник д.ф.-м.н., доцент кафедри квантової теорії поля
фізичного факультету Київського національного универсистету ім. Тараса Шевченка О.І. Якименко
2017-06-12
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 12 червня 2017 р. о 1200 к. 448

М. Іоргов, П. Гавриленко, О. Лісовий

Операторні розклади добутку вироджених полів для W-алгебр
2017-06-08
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться 8 червня 2017 р. о 1430 к. 221
 1. Gergely Gábor Barnaföldi (ELTE, Wigner, Budapest):
  Science outreach (Mimicking gravitational waves; new detectors etc.)
 2. Gábor Bíró (ELTE, Wigner, Budapest):
  Non-extensive thermodynamics in high-energy nuclear collisions
 3. Ádám Takács (ELTE, Wigner, Budapest):
  Non-Extensive Fragmentation (Beyond the non-extensive statistics in high-energy)
2017-06-01
Семінар з фізики високих энергій
Семінар з фізики високих энергій
відбудеться 1 червня 2017 р. о 1430 к. 221

Prof. Leonid Satarov
Frankfurt Institute for Advanced Studies

Bose-Einstein condensation and liquid-gas phase transition in bosonic matter

Systems of Bose particles with both repulsive and attractive interactions are studied using the Skyrme-like mean-field model. The phase diagram of such systems exhibits two special lines in the chemical potential-temperature plane: one line which represents the first-order liquid-gas phase transitionwith the critical end point, and another line which represents the onset of Bose-Einstein condensation. The calculations are made for strongly-interacting matter composed of alpha particles. The phase diagram of this matter is qualitatively similar to that observed for the atomic He4 liquid. The sensitivity of the results to the model parameters is studied. For weak interaction coupling the critical point is located at the Bose-condensation line.

2017-06-01
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 1 червня 2017 р. о 1430 к. 423

Е.Г. Петров, В.О. Леонов, Є.В. Шевченко

Полярність електрофлуоресценції у молекулярному діоді
2017-06-01
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 1 червня 2017 р. об 1130 к. 322

О.К. Відибіда

Використання шуму адсорбції-десорбції для підвищення селективності наносенсорів
Функціонування хімічних сенсорів базується на селективній адсорбції речовин. Вимірюється кількість адсорбованої речовини. В наносенсорах ця кількість зазнає значних теплових флуктуацій. Шум адсорбції-десорбції складає значну частину корисного сигналу. Звичайно цей шум усувається фільтруванням. В доповіді показано, що використання шуму адсорбції-десорбції в пороговому сенсорі значно покращує його селективність.
2017-06-01
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 1 червня 2017 р. о 1430 к. 423

Е.Г. Петров, В.О. Леонов, Є.В. Шевченко

Полярність електрофлуоресценції у молекулярному діоді
2017-05-29
Семінар відділу теорії нелінійних процесів у конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів у конденсованих середовищах
відбудеться 29 травня 2017 р. об 1100 к. 322

В.П. Кравчук

Скірміони у викривлених феромагнітних плівках
2017-05-22
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 22 травня 2017 р. о 1430 к. 423

О.Л. Капітанчук

Ab initio розрахунки збуджених станів фотохромних молекул діфурилетенів
2017-05-18
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 18 травня 2017 р. об 1130 к. 322

Микола Іванович Самар
Львівський національний університет імені Івана Франка

Класичні та релятивістські квантові задачі в просторі з мінімальною довжиною
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2017-05-18
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 18 травня 2017 р. о 1000 к. 322

М.С. Гончар, О.П. Довжик

Оцінка ризикованості роботи банку
2017-05-15
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 15 травня 2017 р. об 1130 к. 322

О.О. Соболь
фізичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка

Надкритична нестабільність електронних станів графену в полі заряджених домішок
2017-05-11
Семінар з фізики високих густин енергій
Семінар з фізики високих густин енергій
відбудеться 11 травня 2017 р. о 1230 к. 322

Ю.М. Синюков

Виробіток адронів в ультрарелятивістських зіткненнях ядер на LHC​

(Hadron production in ultrarelativistic  nuclear collisions at the LHC)

2017-05-04
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 4 травня 2017 р. об 1130 к. 322

О.М. Черняк

Перенесення частинок у випадкових полях з скінченним часом кореляції
2017-04-27
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 27 квітня 2017 р. о 1430 к. 423

Л.М. Христофоров

Особливості міграції та захоплення квантової частинки в ланцюжку з пастками
2017-04-20
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 20 квітня 2017 р. о 1400 к. 423

В.І. Тесленко

Мікроскопічні та макроскопічні флуктуації у дворівневих системах, що взаємодіють із середовищем
2017-04-20
Семінар
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля відбудеться 20 квітня 2017 р. о 1400 к. 322

А.А.Дувіряк (ІФКС, Львів)

Лагранжіани з часовою нелокальністю та релятивістичні квантові задачі кількох тіл
(за матеріалами докторської дисертації)
2017-04-20
Семінар
Тематичний семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці та відділу теорії ядра і квантової теорії поля відбудеться 20 квітня 2017 р. о 1030 к. 448

Ю.А. Міщенко

Опис квантових газів із взаємодією та заплутаністю на основі деформованих алгебр і кінетичних методів
(заявка на конкурс проектів НДР молодих вчених НАН України)
2017-04-06
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться 6 квітня 2017 р. о 1430 к. 221

László P. Csernai
University of Bergen

Sustainable development and energy
2017-04-06
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 6 квітня 2017 р. об 1130 к. 322

В.К. Усенко

Квантова комунікація з однопараметричним кодуванням на основі стиснутих станів світла
2017-04-06
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 6 квітня 2017 р. о 1400 к. 423

М.І. Григорчук

Збудження акустичних хвиль опроміненою металевою частинкою (оптоакустичний ефект)
2017-04-06
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 6 квітня 2017 р. об 1130 к. 347

М.З. Іоргов

Конформні блоки W-алгебр та гіпергеометричні функції
2017-03-30
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 30 березня 2017 р. о 1400 к. 423

О.Л. Капітанчук

Спектри збуджень та динаміка фотохромного перемикання молекул-похідних діарилетенів на основі фурану
2017-03-23
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться 23 березня 2017 р. о 1400 к. 221

Т.В. Обіход
(Інститут ядерних досліджень НАН України)

Моделі додадкових вимірів та пошуки нової фізики на ВАК
2017-03-23
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 23 березня 2017 р. о 1430 к. 423

С.П. Кручинін

Енергетичний спектр і хвильові функції електронів в гібридних надпровідних нанодротах
2017-03-09
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться 9 березня 2017 р. об 1130 к. 221

А.І. Бугрій

Про бозе конденсацію малих об’ємів ідеального газу
2017-03-02
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 2 березня 2017 р. об 1130 к. 322

В.Б. Тимчишин

Статистичний опис систем з кулонівським типом взаємодій
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2017-02-27
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 27 лютого 2017 р. об 1100 к. 322

В.О. Шубний

Густина станів діраківських рівнів Ландау у деформованому графені зі щілиною
2017-02-23
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться 23 лютого 2017 р. об 1130 к. 322

В.М. Єрмаков

Термоелектричні ефекти в окремих молекулах ВДТ та ДНК
2017-02-23
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 23 лютого 2017 р. об 1100 к. 448

А.К. Прикарпатський
(AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland)

Про квантовий спектр мас фермі-частинок
2017-02-20
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 20 лютого 2017 р. об 1130 к. 322

Ю.В. Скрипник

Домішкові ефекти у низькорозмірних системах
2017-02-16
Семінар лабораторії біофізики макромолекул
Семінар лабораторії біофізики макромолекул
відбудеться 16 лютого 2017 р. о 1430 к. 322

М.Ю. Житнікова
(Інститут радіофізики та електроніки імені О.Я.Усикова НАН України)

Конформації цукрофосфатного остову днк та білково-нуклеїнове впізнавання
(За матеріалами дисертації)
2017-02-16
Семінар відділів синергетики та фізики високих густин енергії
Семінар відділів синергетики та фізики високих густин енергії
відбудеться 16 лютого 2017 р. об 1130 к. 322

A.G. Magner
(Institute for Nuclear Research, Kyiv)

Viscosity of a classical gas in the rare collision regime

Abstract

The shear viscosity for a dilute classical gas of hard-sphere particles is calculated in the rare collision regime by solving the Boltzmann kinetic equation in terms of the damping plane waves. A dependence of the viscosity on the equilibrium gas parameters - temperature, particle number density, particle mass, and hard-core particle radius -- is found to be quite different from the well known result obtained by Chapman and Enskog in the frequent collision regime. A transition from the frequent to the rare collision regime takes place when the dimensionless Knudsen parameter becomes large, K >> 1. The scaled absorption coefficient for sound waves calculated in both the rare and frequent collision regimes is found to be in agreement with the experimental data.

2017-02-16
Спільний семінар відділів фізики високих густин енергії та астрофізики і елементарних частинок
Спільний семінар відділів фізики високих густин енергії та астрофізики і елементарних частинок
відбудеться 16 лютого 2017 р. о 1230 к. 322

Володимир Шаповал
(за матеріалами подання на конкурс на здобуття стипендії Президента України для молодих вчених)

Кореляційний аналіз сильної взаємодії між баріонами у зіткненнях важких іонів
2017-02-13
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
перенесено на 13 лютого 2017 р. Початок об 1100 к. 322

О.О.  Вахненко

Інтеґровна нелінійна система Шрьодінґера на стьожці трикутної ґратки:
критичність динаміки та стандартизація польових функцій
2017-02-13
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 13 лютого 2017 р. о 1430 к. 322

А.В. Назаренко

Асиметричні хаотичні блукання в одновимірному n-зонному середовищі
2017-02-02
Семінар та збори відділу синергетики
Семінар та збори відділу синергетики
відбудеться 2 лютого 2017 р. об 1130 к. 322
 1. Б.І. Лев. "Поведінка колоїдних частинок в деформованому рідкому кристалі"
 2. Різне.
2017-01-30
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 30 січня 2017 р. об 1100 к. 322

Ігор Герасимчук
(Інститут магнетизму НАН та МОН України)

Локалізовані стани та їх стійкість в ангармонічному середовищі з нелінійним дефектом
(За матеріалами докторської дисертації)